30 lat na rynku
System ERP

System ERP

ERP to skuteczne i sprawdzone przez tysiące klientów oprogramowanie wspomagające automatyzację procesów biznesowych oraz zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dzięki ERP firmy produkcyjne, handlowe oraz usługowe zyskują możliwość sprawnego koordynowania wszelkich wewnętrznych procesów, zwiększając przy tym wymiernie efektywność pracy.

Jeśli w swojej firmie stawiasz na efektywność i cenisz sobie rozwiązania, które realnie wpływają na konkurencyjność Twojego przedsiębiorstwa – opracowany specjalnie z myślą o potrzebach Twojej firmy system ERP stanowić będzie realne wsparcie operacyjne, uwalniając przy tym potencjał rozwojowy całego biznesu.

W Humansoft zajmujemy się dostarczaniem nowoczesnych systemów ERP, które pozwalają na kontrolę pracy wszystkich działów w firmie, zwiększające ich produktywność! Postaw na wysokiej klasy oprogramowanie ERP i poznaj kompleksowy system ERP HermesSQL z wbudowanym modułem zarządzania produkcją MRP II.

Zamów demo

  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oświadczam również, że zapoznałem/ zapoznałam się z polityką prywatności.

  Czym jest system ERP? Co to za skrót?

  Definicja oprogramowania

  Systemy ERP (Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa) to zintegrowane platformy informatyczne, które wspierają i automatyzują procesy biznesowe w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, ułatwiając zarządzanie zasobami firmy.

  Centralizują kluczowe funkcje biznesowe, takie jak finanse, HR, produkcja, łańcuch dostaw i zarządzanie relacjami z klientami, 
w jednym systemie, co umożliwia efektywną analizę danych, optymalizację procesów i podejmowanie strategicznych decyzji.

  Enterprise Resource Planning Software zapewnia organizacjom możliwość skalowania i dostosowywania funkcjonalności
do zmieniających się potrzeb biznesowych, wspierając ich wzrost i zwiększając konkurencyjność na rynku.

  Oprogramowanie ERP pozwala na całościowe zarządzanie każdą komórką firmy – bez względu na obszary działalności przedsiębiorstwa. Mobilne aplikacje webowe i systemy klasy ERP pozwalają na pracę nie z pojedynczymi bazami, ale z główną bazą danych całego biznesu, umożliwiając niezakłóconą współpracę poszczególnych działów niezależnie od tego, gdzie fizycznie się znajdują.

  Skorzystaj z kalkulatora

  i dowiedz się ile kosztuje ERP dla Twojej firmy

  Przejdź do kalkulatora

  Ile kosztuje system ERP?

  Skorzystaj z naszego kalkulatora i dowiedz się, ile kosztuje system ERP w Humansoft.

  Koszty wdrożenia ERP oraz późniejszego nim zarządzania będą się różniły w zależności od wielu zmiennych.

  Na koszt zakupu systemu ERP składają się np.:
  • licencje;
  • projekt wdrożenia;
  • wdrożenie;
  • infrastruktura;
  • wielkość przedsiębiorstwa;
  • wybrane, nowe funkcjonalności systemu ERP;
  • przeszkolenie pracowników;
  • implementacja danych;
  • aktualizacja oprogramowania;
  • serwis.

  Jeżeli chcesz oszacować, ile będzie kosztował system ERP w Twoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z naszymi doradcami lub skorzystaj z intuicyjnego kalkulatora ERP.

  Ile trwa wdrożenie systemu klasy ERP?

  Czas wdrożenia systemu ERP może wynosić od kilku miesięcy do ponad roku, w zależności od rozmiaru i złożoności organizacji, zakresu wymaganej funkcjonalności oraz stopnia dostosowania.

  Przykładem mogą być firmy, które zajmują się produkcją lub logistyką, gdzie prace wdrożeniowe mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

  Czas wdrożenia systemu ERP zależy od:
  • wielkości przedsiębiorstwa, które chcesz poddać cyfrowej transformacji;
  • liczby modułów do wdrożenia;
  • liczby procesów biznesowych w przedsiębiorstwie;
  • liczby użytkowników końcowych.
  Zacznij działać już dziś!

  Wybierz ERP dla siebie!

  Zobacz więcej

  Jak długo czeka się na pierwsze efekty po wdrożeniu ERP?

  Pierwsze efekty działania systemu mogą pojawić się już po 3 miesiącach funkcjonowania oprogramowania, ale zwykle dotyczy to bardzo sformalizowanych działów, takich jak na przykład księgowość.

  Jeżeli chcesz poprawić wydolność swojego biznesu i wykorzystać maksymalnie jego wszystkie możliwości, koniecznie zapoznaj się z nowoczesnym sposobem zarządzania firmą, jakim jest system ERP. Umów prezentację systemu i zobacz, jak wiele możesz zyskać dzięki cyfrowej transformacji Twojego przedsiębiorstwa.

  Postaw na umożliwiający efektywne zarządzanie kompletny system ERP od Humansoft pomocny w optymalizacji wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa!

  Humansoft

  Jak przebiega wdrożenie systemu ERP w HumanSoft?

  Wdrożenie systemu ERP przebiega według wypracowanej i sprawdzonej metodyki, która zapewnia skuteczność i efektywność całego procesu.

  Oto kluczowe etapy wdrożenia oprogramowania zgodnie z podejściem Humansoft:

  01. Rozpoznanie potrzeb i wymagań

  na tym etapie nasz zespół przeprowadza szczegółową analizę procesów biznesowych klienta, aby zrozumieć jego unikalne potrzeby i wymagania. Celem jest zidentyfikowanie kluczowych obszarów, które oprogramowanie ERP ma usprawnić;

  02. Opracowanie planu wdrożenia

  na podstawie zebranych informacji tworzony jest szczegółowy plan wdrożenia, obejmujący harmonogram, zakres prac, planowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu oraz metodykę testów. Planowanie uwzględnia również strategię szkoleniową dla użytkowników systemu;

  03. Dopasowanie systemu do potrzeb firmy

  w tej fazie system ERP jest konfigurowany i dostosowywany do specyficznych wymagań biznesowych klienta. W Humansoft kładziemy nacisk na elastyczność, umożliwiając dostosowanie funkcjonalności i interfejsu użytkownika, aby jak najlepiej odpowiadał on procesom klienta;

  04. Integracja

  kluczowym aspektem wdrożenia jest integracja nowego systemu ERP z obecną infrastrukturą IT oraz innymi używanymi aplikacjami. Specjaliści Humansoft zapewniają wsparcie w integracji, aby dane mogły być płynnie wymieniane między systemami, co zwiększa efektywność operacyjną firmy;

  05. Testowanie

  przed oficjalnym uruchomieniem systemu przeprowadzane są kompleksowe testy, które mają na celu skontrolowanie poprawności działania wszystkich funkcji oraz integracji. Testy obejmują różne scenariusze użytkowania, aby upewnić się, że system jest w pełni gotowy do wprowadzenia w życie;

  06. Przygotowanie pracowników do pracy z systemem ERP

  w Humansoft organizujemy szkolenia dla użytkowników, które mają zapoznać ich z funkcjonalnościami systemu i przybliżyć, jak efektywnie wykorzystywać nowe narzędzie w codziennej pracy;

  07. Wdrożenie systemu w środowisku produkcyjnym

  po zakończeniu testów i szkoleń system ERP jest oficjalnie uruchamiany. Zapewniamy wsparcie w trakcie pierwszych dni i tygodni eksploatacji, aby pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów i odpowiedzieć na pytania użytkowników;

  08. Support i optymalizacja

  oferujemy wsparcie po wdrożeniu, pomagając w rozwiązywaniu problemów, aktualizacji systemu oraz dalszej optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem nowych funkcjonalności systemu ERP.

  Metodyka wdrożenia Humansoft została zaprojektowana tak, aby zapewnić płynne i efektywne przejście na system ERP, minimalizując zakłócenia w codziennej działalności firmy i maksymalizując korzyści wynikające z automatyzacji i integracji procesów biznesowych.

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Poznaj szczegóły wdrożenia systemu przez specjalistów Humansoft.

  Zobacz więcej
  Humansoft

  Gdzie sprawdzi się system ERP?
  Przykłady obszarów firmy

  Oto poszczególne obszary firmy, w których sprawdzi się wdrożenie systemu ERP:

  Produkcja

  Handel i Dystrybucja

  Magazyny i Logistyka

  WMS

  Usługi

  Finanse i Księgowość

  Kadry i Płace

  Portal pracowniczy

  Sklep internetowy

  Platforma B2B

  Analizy i Raporty

  Środowisko rozszerzeń

  System ERP

  Z jakich modułów składa się system ERP?
  Po co one są? Jakie jest ich zastosowanie?

  Nowoczesne systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa składają się z wielu modułów, które wspierają poszczególne sektory firmy.

  Każdy moduł koncentruje się na określonej dziedzinie zarządzania, umożliwiając organizacjom optymalizację procesów i zwiększenie efektywności operacyjnej.

  Poniżej przedstawiam opis kluczowych modułów systemów ERP.

  Moduł finansowy i księgowy

  Odpowiada za zarządzanie wszystkimi procesami finansowymi i księgowymi w organizacji. Moduł wspiera m.in.: zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, aktywami stałymi, budżetowanie oraz przepływy pieniężne. Umożliwia automatyzację zadań księgowych, szybkie generowanie sprawozdań finansowych i zapewnia zgodność z przepisami podatkowymi.

  Moduł zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management - SCM)

  Z pomocą SCM zoptymalizujesz zarządzanie łańcuchem dostaw – od zamówień u dostawców po dostawy klientom, włączając w to zarządzanie zapasami, planowanie produkcji, zarządzanie magazynem, logistykę oraz zarządzanie transportem. Moduł ten pomaga w zwiększeniu efektywności operacyjnej, zmniejszeniu kosztów i poprawie satysfakcji klientów.

  Moduł zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management - CRM)

  Odpowiada za zarządzanie wszystkimi procesami finansowymi i księgowymi w organizacji. Moduł wspiera m.in.: zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, aktywami stałymi, budżetowanie oraz przepływy pieniężne. Umożliwia automatyzację zadań księgowych, szybkie generowanie sprawozdań finansowych i zapewnia zgodność z przepisami podatkowymi.

  Moduł zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources Management - HRM)

  Obejmuje wszystkie aspekty zarządzania kapitałem ludzkim, w tym rekrutację, zarządzanie kadrami, ewaluację wydajności, szkolenia, zarządzanie płacami i świadczeniami pracowniczymi. Moduł HRM wspiera organizacje w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

  Moduł produkcji

  Zarządza procesami produkcyjnymi, od planowania i harmonogramowania, przez zarządzanie operacjami na poszczególnych etapach, aż po kontrolę jakości i zarządzanie kosztami produkcji. Umożliwia firmom zwiększenie wydajności, optymalizację wykorzystania zasobów i skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek.

  Moduł zarządzania projektami

  Ułatwia planowanie, śledzenie i zarządzanie projektami, umożliwiając organizacjom efektywną realizację zadań w zakresie budżetu, zasobów i harmonogramów. Wspiera zarządzanie zadaniami, alokację zasobów, ocenę ryzyka i komunikację w zespołach projektowych.

  Moduł analityczny i raportujący

  Zapewnia narzędzia do analizy danych biznesowych, generowania raportów i wsparcia decyzji. Moduł ten integruje dane z różnych modułów ERP, umożliwiając głęboką analizę wyników firmy, identyfikację trendów i podejmowanie decyzji strategicznych na podstawie rzetelnych danych.

  Moduł zarządzania jakością

  Pomaga w monitorowaniu i zarządzaniu jakością produktów i procesów w organizacji. Wspiera wdrażanie standardów jakości, zarządzanie niezgodnościami, audyty oraz ciągłe doskonalenie procesów.

  Systemy ERP Humansoft

  Po co są nowoczesne systemy ERP?
  Jakie mają zastosowanie?

  Każde przedsiębiorstwo ma określone zasoby materialne (urządzenia, maszyny, środki transportu, surowce) i niematerialne (ludzie, wynalazki, patenty).

  W celu racjonalnego i optymalnego gospodarowania i zarządzania tymi zasobami można wykorzystywać różne instrumenty, metody i narzędzia analityczno-biznesowe.

  Program klasy Enterprise Resource Planning pozwala na sprawne przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych w firmie. Za pomocą systemu ERP możliwe jest efektywne i sprawne zarządzanie procesami zachodzącymi we wszystkich segmentach przedsiębiorstwa.

  Ten zintegrowany program obsługuje równocześnie wszystkie kluczowe działy funkcjonowania organizacji oraz pozwala automatyzować procesy zachodzące w ich obszarze.

  Wdrożenie systemu ERP dla firm pozwala kadrze managerskiej i osobom decyzyjnym na dokładne planowanie, analizę i kontrolę procesów zachodzących w toku działalności biznesowej.

  Ze względu na modułową budowę i elastyczność aplikacji, programy tej klasy mogą być wykorzystywane w każdej jednostce gospodarczej, niezależnie od jej wielkości, formy prawno-organizacyjnej, profilu działalności czy skali działania.

  Potrzeby firmy

  Opinie klientów

  Funkcjonalność

  Doświadczenie dostawcy

  Elastyczność

  Koszty i licencjonowanie

  Interfejs użytkownika

  Ilość ofert

  ERP
  System ERP

  Korzyści z wdrożenia systemu ERP

  Samodzielne monitorowanie wszystkich obszarów funkcjonowania firmy może być zadaniem trudnym i czasochłonnym, zwłaszcza jeżeli każdy dział dysponuje osobną bazą danych.

  Problem może pojawić się już w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Co jeśli zarządzasz naprawdę dużą firmą?

  Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wdrożenie systemu ERP, który ułatwi proces planowania produkcji oraz zarządzania wydatkami, kadrami i łańcuchem dostaw.

  Korzystając z systemów ERP, możesz tylko zyskać, ponieważ nowoczesne funkcjonalności pozwalają na oszczędności w każdej dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem.

  Korzyści, które otrzymujesz, dzięki wdrożeniu ERP to:
  • optymalizacja kosztów pracy – automatyzacja powtarzalnych czynności oraz precyzyjne planowanie produkcji;
  • oszczędność czasu – skraca się wszystkie etapy zamówienia;
  • zwiększenie efektywności – poprzez oceny pracownicze, planowanie produkcji i obiegu zadań, aż po wsparcie sprzedaży;
  • ułatwienie dostępu do informacji – na bieżąco można monitorować dowolne dane dotyczące każdego działu przedsiębiorstwa;
  • poprawa i kontrola jakości – w przypadku obsługi klienta może to być gromadzenie danych o jego preferencjach, ale także kontrola jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
  • automatyzacja i ujednolicenie procedur – porządek pozwoli być na bieżąco ze wszystkimi terminami, wzorami umów, zamówień itp.
  System ERP

  Dla kogo jest system ERP? Jakie firmy powinny z niego korzystać?

  Zapotrzebowanie na systemy ERP pojawia się zwykle wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Efektywne prowadzenie procesów biznesowych ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy, zwłaszcza jeżeli rośnie jej zasięg i skala.

  System klasy ERP od lat z powodzeniem działa w wielu polskich przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rozmaitych towarów. Z oprogramowania korzystają m.in.:

  duże przedsiębiorstwa – korzystają
  z systemów ERP do zarządzania złożonymi operacjami, wieloma lokalizacjami
  i globalnym łańcuchem dostaw, integrując kluczowe funkcje biznesowe w całej organizacji;

  średnie przedsiębiorstwa – wykorzystują systemy ERP do automatyzacji procesów, poprawy efektywności i wspierania wzrostu, czerpiąc korzyści z modułowej budowy systemów, która pozwala na stopniowe wdrażanie funkcji;

  małe przedsiębiorstwa – coraz częściej korzystają z rozwiązań ERP w chmurze (SaaS – Software as a service) lub w wersjach uproszczonych, aby zwiększyć swoją produktywność i konkurencyjność, zarządzając finansami, sprzedażą, zapasami i operacjami bez potrzeby dużych inwestycji w infrastrukturę IT;

  organizacje non-profit i instytucje publiczne – stosują systemy ERP do zarządzania funduszami, projektami, zasobami ludzkimi i operacjami, dążąc do zwiększenia przejrzystości i efektywności operacyjnej;

  sektory specjalistyczne – (takie jak produkcja, handel detaliczny, usługi, zdrowie i edukacja) – korzystają z branżowych wersji systemów ERP, które oferują specyficzne funkcje i moduły dostosowane do ich unikalnych potrzeb i procesów biznesowych.

  Case-study z wdrożenia
  systemu ERP dla produkcji

  Program do zarządzania produkcją jest dziś niezbędnym ogniwem w procesie budowania dobrze zorganizowanej…

  Zobacz więcej

  Ile kosztuje system ERP
  i jego wdrożenie?

  Jak przygotować się do rozmów
  z dostawcami systemów ERP w kwestii wdrożenia i związanych z nim kosztów?

  Zobacz więcej

  Jak sprawnie zbierać
  i analizować dane
  z produkcji?

  Zarządzanie produkcją wymaga doświadczenia, ale również stałego dostępu do wielu informacji jednocześnie.

  Zobacz więcej

  Jak wybrać odpowiedni system klasy ERP?

  Wybór systemu ERP musi być dopasowany do działalności firmy, a także do celów, jakie chce się osiągnąć dzięki jego wdrożeniu.

  Nieco inne zapotrzebowania mają firmy produkcyjne, a inne zajmujące się wyłącznie sprzedażą. W związku z tym należy dobrać funkcjonalności dopasowane do specyfiki biznesu.

  Wybierając oprogramowanie ERP, dobrze jest zwrócić uwagę na to, czy:

  system jest wyposażony w odpowiednie narzędzia klasy WMS, BI i współpracuje z B2B, sklepem internetowym i innymi przydatnymi w Twoim biznesie narzędziami i platformami;

  oprogramowanie jest funkcjonalne i elastyczne – czy istnieje możliwość dopasowania go do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa;

  wdrożenie systemu jest dla Ciebie opłacalne – jakie koszty ponosisz za licencję i aktualizację oprogramowania;

  dostawca oprogramowania ERP dysponuje doświadczeniem.
  W naszym przypadku jest to ponad 30 lat obecności na polskim rynku. Mamy za sobą wdrożenia ERP w setkach przedsiębiorstw.

  System ERP

  Sprawdź jak skutecznie wykorzystać
  systemy klasy ERP w twojej branży

  Systemy ERP
  w nazwa branży

  Aliquam nisi metus, malesuada et dolor et, suscipit auctor neque. Quisque dapibus sollicitudin nisl, vitae dictum diam.

  Zobacz więcej

  Produkcja oświetlenia
  z System ERP

  Aliquam nisi metus, malesuada et dolor et, suscipit auctor neque. Quisque dapibus sollicitudin nisl, vitae dictum diam.

  Zobacz więcej

  Produkcja oświetlenia
  z System ERP

  Aliquam nisi metus, malesuada et dolor et, suscipit auctor neque. Quisque dapibus sollicitudin nisl, vitae dictum diam.

  Zobacz więcej

  Jak powstał system ERP? Krótka historia i geneza oprogramowania dla biznesu

  Zanim można było mówić o systemie ERP, popularnością cieszyły się systemy MRP (Material Requirements Planning – planowanie zapotrzebowania materiałowego).

  Pierwsze rozwiązania tego typu zostały opracowane i wdrożone w firmie Black and Decker w 1964 roku. Szybko zyskały na popularności, a wraz z rozwojem komputeryzacji w 1980 roku korzystało z nich blisko 8000 przedsiębiorstw. Liczba nie wydaje się zbyt imponująca, ale przypomnijmy, że pod koniec XX wieku internet praktycznie nie istniał.

  Programy planowania zapotrzebowania materiałowego ułatwiały ten proces, biorąc pod uwagę aktualny stan zapasów oraz zapotrzebowanie, ale działały tylko w bardzo wąskim wycinku rynku.

  Współczesne systemy ERP znajdują zastosowanie w każdej branży. Dzięki pojawieniu się komputerów o ogromnych mocach obliczeniowych oraz powszechnemu dostępowi do internetu możliwe są zupełnie nowe funkcjonalności.

  Zainteresował Cię nasz produkt?

  Poznaj koszty wdrożenia BI!

  Przejdź do kalkulatora

  Dlaczego warto wybrać oprogramowanie ERP od Humansoft?

  Nasza platforma ERP została zaprojektowana z myślą o dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach, które potrzebują elastycznego i intuicyjnego narzędzia do zarządzania zasobami. Dzięki nam:

  Zautomatyzujesz kluczowe procesy biznesowe

  od zarządzania finansami i księgowością, przez logistykę i zarządzanie zapasami, aż po zarządzanie kadrami i płacami.
  Dzięki ERP możliwe jest skrócenie czasu realizacji zamówień;

  Poprawisz efektywność operacyjną

  nasz system ERP pozwala na łatwe monitorowanie i analizę danych w czasie rzeczywistym, co ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji;

  Zwiększysz konkurencyjność na rynku

  dzięki zintegrowanym narzędziom i modułom naszego systemu, Twoje przedsiębiorstwo może szybciej reagować na zmiany rynkowe i potrzeby klientów;

  Zwiększysz produktywność

  dzięki automatyzacji procesów i centralizacji danych, pracownicy mogą skupić się na kluczowych zadaniach;

  Poprawisz współpracę między działami

  dostęp do wspólnej bazy danych i zintegrowane narzędzia ułatwiają komunikację oraz współpracę;

  Polepszysz kontrolę nad firmą

  system ERP zapewnia pełną przejrzystość operacji biznesowych i finansowych.

  Nasz system rośnie wraz z Twoją firmą, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i wymagań.

  Wybierając zintegrowany system informatyczny od Humansoft, zyskujesz nie tylko zaawansowane narzędzie do zarządzania firmą, ale również wsparcie naszych ekspertów na każdym etapie wdrożenia i eksploatacji systemu.

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferuje nasza platforma, i rozpocznij transformację swojego przedsiębiorstwa już dziś.

  Dołącz do grona zadowolonych klientów Humansoft i odkryj, jak nasz system ERP może zmienić oblicze Twojego biznesu.

  Pytania i odpowiedzi

  FAQ - najczęstsze pytania dotyczące systemu ERP

  • Kiedy potrzebny jest system ERP?

   System ERP jest potrzebny, gdy organizacja doświadcza złożoności operacyjnej, która przekracza możliwości manualnego zarządzania lub prostych systemów informatycznych. Kluczowe momenty, sugerujące potrzebę wdrożenia systemu ERP, to:

   • szybki wzrost firmy;
   • problemy z integracją danych;
   • nieefektywne procesy;
   • potrzeba lepszej analizy danych;
   • wymagania związane ze zgodnością regulacyjną.

   Więcej informacji na temat: kiedy potrzebny ERP?

  • Czym kierować się przy wyborze systemu ERP?

   Wybór określonego zintegrowanego systemu ERP, a następnie jego wdrożenie, jest przedsięwzięciem wieloaspektowym i złożonym, angażującym istotnie różne zasoby przedsiębiorstwa.
   Właściwe przeprowadzenie tego procesu wymaga zatem odpowiedniego procesu przygotowawczego, analogicznego do realizacji projektów inwestycyjnych. Firmy rozważające zakup i wdrożenie programów informatycznych klasy ERP muszą mieć przede wszystkim świadomość celów strategicznych, jakie zamierzają osiągnąć, dzięki tym systemom.

   Inne będą w przypadku firm produkcyjnych (np. redukcja kosztów wytwórczych), handlowych (np. poszerzenie wiedzy o kontrahentach) czy dystrybucyjnych (np. skrócenie czasu realizacji zamówienia), a inne zadania będą przyświecać organizacji działającej w branży motoryzacyjnej, spożywczej czy chemicznej. A zatem kluczowe pytanie podczas wyboru systemu ERP brzmi: co firma chce osiągnąć za jego pomocą? Wśród pozostałych kluczowych czynników, jakie należy uwzględniać podczas wyboru systemu ERP, trzeba wskazać:

   • poziom niezawodności i szybkości działania,
   • łatwość integracji z systemami już posiadanymi,
   • zakres wsparcia, jakie oferuje dostawca danego programu ERP,
   • koszty wdrożenia wraz z jego utrzymaniem.

   Ponadto należy pamiętać, że wraz z rozwojem przedsiębiorstwa potrzebne będą bardziej skomplikowane funkcje, algorytmy oraz analizy. Dlatego też warto wybrać taki system ERP, który pozwoli później na modyfikację i dopasowanie aplikacji do aktualnej misji, wizji i celów organizacji.

   Więcej informacji na temat: Jak wybrać system ERP?

  • Ile kosztuje system ERP?

   Koszty zakupu i wdrożenia systemu determinowane są wieloma parametrami i ich oszacowanie wymaga uwzględnienia kilku zasadniczych czynników. Kwestia wyceny programu ERP jest stosunkowo prosta w przypadku małych przedsiębiorstw o liniowej strukturze organizacyjnej.

   Wówczas jego cena obejmuje standardowy podstawowy moduł oprogramowania, pozwalający na prowadzenie sprzedaży, zarządzanie magazynem czy płatnościami. Koszt takiego systemu ERP dla firm zamyka się w kwocie kilkuset złotych. W przypadku firm średnich i dużych, które działają w ramach złożonej wielodziałowej struktury organizacyjnej, koszt programu będzie uzależniony od liczby i rodzajów modułów, jakie mają wchodzić w skład oprogramowania i które będą obsługiwać poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa w systemie ERP.

   Jednym z ważnych elementów, który bezpośrednio wpływa na to, ile kosztuje system ERP, są licencje na poszczególne stanowiska pracy. Dlatego też, przy zakupie programu należy dokładnie zapoznać się z cennikiem i warunkami licencjonowania. Planując zakup oprogramowania należy także uwzględnić koszt profesjonalnej konsultingowej analizy przedwdrożeniowej, która jest niezbędna dla określenia potrzeb pracowników i dopasowania rozwiązań IT do celów i zadań firmy. Przygotowując firmowe finanse i księgowość na wdrożenie systemu ERP, nie należy również zapominać o kosztach powdrożeniowych, związanych z bieżącą aktualizacją systemu oraz obsługą techniczną w formie HelpDesk.

   Więcej informacji na temat: Ile kosztuje ERP?

  • Jakiej wielkości firma potrzebuje systemu ERP?

   We współczesnej zglobalizowanej gospodarce każda organizacja gospodarcza (mała, średnia i duża) może potrzebować rozwiązań, jakie oferuje kompletny system ERP.

   System ERP pozwala bowiem na kontrolę w czasie rzeczywistym wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie niezależnie od jego wielkości i stopnia rozgałęzionej struktury organizacyjnej. Oprogramowanie umożliwia sprawną komunikację między dwoma, kilkunastoma czy kilkudziesięcioma działami. Dzięki temu wszyscy pracownicy niezależnie od ilości segmentów i komórek w firmie mają stały dostęp do wszelkiego rodzaju kluczowych informacji.

   Więcej informacji na temat: Kiedy wdrożyć ERP?

  • Jaki jest zwrot z inwestycji w system ERP?

   Dzięki wdrożeniu ERP w firmie może on usprawnić zachodzące procesy oraz poprawić efektywność i sprawność gospodarowania swoimi zasobami finansowymi i niefinansowymi, aktywami trwałymi i obrotowymi oraz kapitałami.

   W rezultacie następuje racjonalizacja ponoszonych kosztów i wzrost poziomu rentowności sprzedaży (ROS), kapitałów własnych (ROE) i majątku (ROA). Wśród najważniejszych korzyści finansowo-ekonomicznych wynikających ze wdrożenia systemu HermesSQL należy wskazać:

   • wzrost sprzedaży od 16 do 28%,
   • zwiększenie wydajności pracy od 10 do 16%,
   • redukcję kosztów zakupu od 7 do 11%,
   • zmniejszenie zbędnego stanu zapasów od 17 do 75%.

   Wielkość stopy zwrotu z inwestycji (ROI) będzie różna w zależności od rodzaju wdrożonego programu ERP oraz charakteru przedsiębiorstwa.

   Więcej informacji na temat: korzyści ERP

  • Ile czasu zajmuje wdrożenie ERP?

   Ile kosztuje system ERP to nie jedyne istotne pytanie. Wiemy, że dla osób, których odpowiedzialnością jest zarządzanie projektami, planowanie zdolności produkcyjnych czy procesów biznesowych ważny jest też czas niezbędny, by została przeprowadzano instalacja systemu ERP. Okres czasowy wdrożenia, jaki wymaga program ERP determinowany jest kilkoma zasadniczymi faktorami:

   • wielkością przedsiębiorstwa,
   • specyfiką branży, w której działa firma,
   • liczbą implementowanych modułów,
   • charakterem procesów biznesowych,
   • liczbą użytkowników.

   Długość wdrożenia programu ERP uwarunkowana jest również możliwościami zaangażowania się przedsiębiorstwa w ten proces. W szczególności chodzi tu o terminy, w jakich pracownicy będą mogli brać udział w spotkaniach wdrożeniowych udzielić wywiadów analitycznych czy odbyć niezbędne szkolenia. Praktyka pokazuje, że w mniejszych firmach proces wdrożeniowy zajmuje kilka tygodni. Natomiast w przypadku wdrożenia oprogramowania ERP w średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych czy logistyczno-dystrybucyjnych, prace wdrożeniowe kończą się co do zasady po kilku miesiącach.

  • Jak wygląda wdrożenie systemu ERP?

   Proces wdrażania jakiego wymagają systemy klasy ERP dla firm jest wspólnym wielofazowym przedsięwzięciem biznesowym dostawcy systemu oraz klienta. Pierwszym etapem jest analiza przedwdrożeniowa, która obejmuje sporządzenie listy wymagań osób decyzyjnych w przedsiębiorstwie w stosunku do programu. Na tej podstawie powstaje wizja rozwiązania IT oraz szczegółowy harmonogram prac.

   Po akceptacji dokumentów z analizy przedwdrożeniowej dostawca rozpoczyna roboczą konfigurację w systemie ERP, dostosowując go do wymagań klienta. Na tak przygotowanej wersji wstępnej (testowej) programu prowadzone są szkolenia dla użytkowników (pracowników firmy) wraz z techniczną pomocą dostawcy oprogramowania. Po akceptacji funkcjonalności wersji roboczej następuje import danych docelowych i rozpoczyna się oficjalna praca na systemie ERP ze wszystkimi modułami ERP w czasie rzeczywistym. Kompletna usługa wdrożeniowa obejmuje zatem sześć zasadniczych elementów (procesów):

   • instalację systemu w formie testowej,
   • konfigurację modułów,
   • właściwą implementację ERP.
   • migrację danych,
   • szkolenie pracowników,
   • asystę techniczną,
   • właściwą implementację ERP.

   Wprowadzanie nowego systemu IT w przedsiębiorstwie jest obarczone w poszczególnych etapach określonym ryzykiem ze względu na relatywnie dużą technologiczną złożoność przedsięwzięcia. Przykładowo wybór nieodpowiedniego programu lub jego dostawcy może spowodować niepowodzenie wdrożenia. Z kolei użytkowanie modułów ERP na etapie postimplementacyjnym jest mniejsze, ale w tej fazie należy zwrócić szczególną uwagę na zaangażowanie się użytkowników systemu w jego naukę i sprawną obsługę.

   Więcej informacji na temat: Jak wdrożyć ERP z sukcesem

  • Jaki sprzęt jest potrzebny do działania systemu ERP?

   Skuteczne wdrożenie systemu ERP wymaga inwestycji w odpowiednią infrastrukturę sprzętową w postaci zakupu odpowiedniej konfiguracji i klasy:

   • serwerów,
   • komputerów,
   • drukarek,
   • urządzeń mobilnych i POS,
   • renomowanego oprogramowania antywirusowego.

   Alternatywą dla zakupu relatywnie drogich urządzeń teleinformatycznych może być opcja usługi hostingu, czyli długoterminowego wynajmu infrastruktury sprzętowo-programowej. W takim przypadku zapewnienie wydajnego środowiska IT oraz wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem danych należy w gestii dostawcy hostingu.

  • Czy własnymi zasobami IT mogę dostosować zakupiony system ERP do swoich potrzeb?

   Na rynku istnieją dwa zasadnicze rodzaje systemów ERP. Pierwsze mają charakter zamknięty (hermetyczny). Ich specyfiką jest możliwość modyfikowania i dostosowania do potrzeb przedsiębiorstwa jedynie przez dostawcę programu lub jego autoryzowanych integratorów. Druga kategoria produktów to programy otwarte, które charakteryzują się możliwością modyfikowania modułów z poziomu zasobów IT organizacji. Takie cechy ma także oprogramowanie HermesSQL.

  • Jak wygląda wsparcie po wdrożeniowe?

   Istotą i specyfiką wsparcia po zaimplementowaniu wszystkich modułów systemu ERP jest udzielanie przez dedykowanych konsultantów dostawcy niezbędnej pomocy użytkownikom w codziennych czynnościach, które wykonują w programie. Pomoc co do zasady realizowana jest w formie zdalnej (na specjalnej platformie internetowej, e-mailowo czy telefonicznie), co gwarantuje szybką reakcję na zgłaszane usterki. Wsparcie po zainstalowaniu ostatecznej wersji programu ERP obejmuje:

   • merytoryczne doradztwo w bieżącym użytkowaniu poszczególnych modułów,
   • diagnostykę zgłaszanych problemów eksploatacyjnych oraz pomoc przy ich rozwiązywaniu,
   • szkolenia nowych użytkowników i administratorów systemu,
   • audyty środowiska IT,
   • kontrolę wykonywania kopii zapasowych,
   • konserwacje oprogramowania.

   Każdy klient decydujący się na zakup systemu ERP HermesSQL ma gwarancję posprzedażowego wsparcia w zakresie wdrożonego rozwiązania IT.