30 lat na rynku
HermesSQL
Humansoft System ERP HermesSQL Finanse i Księgowość

Profesjonalny program finansowo-księgowy

Szukasz nowoczesnego programu finansowo-księgowego? Chcesz zwiększyć kontrolę nad finansami firmy, zautomatyzować proces księgowania dokumentów oraz rozliczania VAT? A może prowadzisz w firmie księgowość zarządczą i potrzebujesz sprawdzonych rozwiązań?

Poznaj program HermesSQL, który wspiera działy finansowo-księgowe w sprawnym prowadzeniu księgowości i finansów.

Zamów demo

  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

  Najważniejsze funkcje

  kalendarz

  Preliminarz płatności

  generowanie przelewów, rozliczanie płatności, potwierdzenie sald, wezwania do zapłaty, generowanie not odsetkowych, określenie stanów rozrachunków na dzień, wiekowanie należności

   

  services-4

  Wielowalutowość

  automatyczne pobieranie kursów NBP, naliczanie i automatyczne księgowanie różnic kursowych: od zapłat, ruchów pieniężnych na rachunkach bankowych i kasach, wycena bilansowa na koniec roku

  function-1

  Rozliczenia VAT

  JPK-VDEK, ulgi za złe długi, VAT e-commerce, procedura OSS, prewspółczynnik VAT, rozliczenie  VAT należny i naliczony, KSeF

  services-1

  E-Deklaracje

  CIT-2, CIT-8 wraz z załącznikami, PIT-5 i PIT5L, VAT-UE, pobieranie UPO, archiwizacja e-Deklaracji

  function-2

  Księgowość

  Książka Przychodów i Rozchodów, pełna księgowość, księgowość zarządcza, rozliczenia międzyokresowe kosztów, korekty kosztów własnych, KSeF

  historia-zlecen

  Sprawozdania księgowe

  Zestawienie obrotów i sald, bilans jednostki, rachunek zysków i strat, zmiany w kapitale własnym, Cash-Flow, e-Sprawozdania, wysyłka do KRS lub KAS, analiza rozliczeń międzyokresowych kosztów, własne sprawozdania

  obsluga-zlecenia

  Automatyzacja procesów księgowych

  Automatyczna dekretacja wg schematów księgowych, analiza kręgu kosztów, konta bilansowe i pozabilansowe, JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_RR_FA, JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG, automatyczne księgowanie na wynik finansowy, zapisy dzienników księgowych, KSeF

  Shape (3)

  Amortyzacja środków trwałych

  Ewidencja środków trwałych wg. aktualnych grup GUS, współczynnik przeszacowania, amortyzacja bilansowa i podatkowa, zmiana wartości środka, zmiana miejsca użytkowania, OT, likwidacja środka trwałego, plan amortyzacji

  newsletter

  Powiadomienia e-mail i sms

  Automatyczne powiadomienia klientów o terminie płatności, zaległych płatnościach, automatyczna wysyłka wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald, obsługa własnych dowolnych powiadomień do klientów i pracowników

  Nie czekaj!

  Umów bezpłatną prezentację systemu!

  e-Przelewy

  W programie HermesSQL możesz tworzyć przelewy dla pracowników, klientów, dostawców, urzędów oraz innych podmiotów.

  Podczas tworzenia przelewu szybko zweryfikujesz, czy dostawca znajduje się na Białej Liście Podatników VAT. System współpracuje z bankowością elektroniczną więc szybko wyślesz przelewy do banku. Nie musisz także poświęcać czasu na wprowadzanie wyciągów bankowych. Za pomocą kilku kliknięć zaimportujesz je do programu i  zaktualizujesz płatności.

  e-Deklaracje

  Program tworzy automatycznie rejestry i deklaracje VAT na podstawie zarejestrowanych dokumentów sprzedaży i zakupu.

  Z poziomu programu utworzysz i wyślesz pliki JPK. Nad poprawnością tworzonych plików czuwają mechanizmy kontrolne, które wstępnie weryfikują dane, sprawdzają numery NIP oraz poprawność struktury wygenerowanych plików. System HermesSQL generuje także deklaracje: deklaracje VAT-UE miesięcznie i kwartalnie, i deklaracje INTRASTAT.

  Rozwiń

  Pozwala w bezpieczny sposób wysłać drogą elektroniczną deklaracje VAT do Urzędu Skarbowego. Ponadto umożliwia grupowe podpisywanie, wysyłanie i pobieranie UPO oraz archiwizowanie e-Deklaracji.

  Zwiń

  Raporty i zestawienia finansowo-księgowe

  W programie zdefiniujesz wszystkie obowiązkowe sprawozdania finansowe i księgowe na podstawie, których system tworzyć będzie bilans, rachunek zysków i strat (w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym), zestawienie obrotów i sald, obroty konta w roku czy rachunek przepływów pieniężnych cash-flow.

  Rozwiń

  Ponadto możesz tworzyć własne dowolne zestawienia, na przykład do celów zarządczych. Z programu wygenerujesz deklarację CIT2, CIT 8, PIT5 i PIT 5L

  Zwiń

  Środki Trwałe – Prosta Obsługa i Zarządzanie

  HermesSQL pomaga zarządzać środkami trwałymi, niskocennymi składnikami majątku oraz wartościami materialnymi i prawnymi. Daje szczegółowe informacje o kosztach amortyzacji i ułatwia obliczenie majątku firmy.

  Rozwiń

  Obsługuje operacje: ulepszania, przeszacowania, sprzedaży lub likwidacji środków trwałych a tym samym dokumenty: przyjęcia (OT), likwidacji (LT), zmiany miejsca (MT) oraz zamiany wartości (WT) i przeszacowania (PT). Generuje odpisy amortyzacyjne uwzględniając metodę liniową, degresywną lub jednorazową. Obsługuje amortyzację bilansową i podatkową. 

  Pozwala przygotować plan amortyzacyjny na aktualny rok obrachunkowy i analizę planowanych odpisów amortyzacyjnych w bieżącym roku. Wykonuje aktualizację wyceny środków trwałych oraz symulacyjne przeszacowanie majątku trwałego metodą grupową lub szczegółową. Posiada niezbędne w księgowości wydruki i zestawienia, m.in.: wydruk tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, karty środka trwałego, jego historii, ewidencji miejsc użytkowania środka. Umożliwia przygotowanie dodatkowych raportów i zestawień. 

  Zwiń

  Jeszcze więcej możliwości

  Należności i zobowiązania

  Wiemy, że musisz mieć pełny nadzór nad finansami firmy! Dlatego program HermesSQL zapewnia możliwość bieżącej kontroli nad stanem należności i zobowiązań oraz ułatwi proces windykacji należności.

  W systemie szybko znajdziesz przeterminowane rozrachunki wykorzystują dostępne w programie analizy, np.: stan rozrachunków na dzień, zestawienie należności i zobowiązań lub analizę rozliczeń przedpłat. Łatwo dowiesz się ile Twoich należności i zobowiązań mieści się w terminie zapłaty, oraz którzy klienci zalegają z płatnościami. Na tej podstawie przygotujesz odpowiednie raporty np.: dla banku lub leasingodawcy.

  W ramach windykacji należności wygenerujesz wezwania do zapłat i noty odsetkowe zbiorczo dla wszystkich zalegających z płatnościami kontrahentów lub wybranego klienta.

  Różnice kursowe

  Program automatyzuje proces naliczania różnic kursowych. Oblicza i odpowiednio księguje różnice kursowe powstałe w wyniku regulowania należności i zobowiązań oraz związane z ruchem walut na rachunkach bankowych, a także te które wynikają z przeszacowań należności i zobowiązań robionych na koniec roku obrachunkowego.

  Dodatkowo podczas rejestracji dokumentów kursy walut pobierzesz ze strony NBP.

  Ulga za złe długi

  Analiza związana z ulgą za złe długi pozwoli odzyskać VAT, który odprowadziłeś od niezapłaconych przez klientów faktur. Ta sama analiza pozwala czuwać nad tym, aby firma nie wpadła w długotrwałe zadłużenie i kary spowodowane nieprawidłowym wykazaniem podatku VAT.

  Jest to możliwe dzięki zastosowanemu w programie mechanizmowi, który pozwala szybko wychwycić informacje o zaległych dokumentach i odnieść je do odpowiedniego okresu podatkowego, a następnie ocenić czy są to zadłużenia, czy już zaległe płatności.

   

  Wstępna dekretacja - symulacyjne raporty

  W systemie ERP HermesieSQL wstępnie zadekretujesz dokumenty, czyli wykonasz wersję roboczą końcowego księgowania. W oparciu o roboczo zaksięgowane dokumenty sporządzisz symulacyjnie wyniki finansowe oraz dowolne raporty.

  Automatyczne księgowanie

  W HermesieSQL możesz zautomatyzować proces księgowania dokumentów. Program pozwala zdefiniować odpowiednie schematy księgowe i przypisać je do rejestrów.

  Uruchomienie procesów księgowych, powoduje automatyczną dekretację wszystkich wskazanych dokumentów. Podczas dekretacji program sprawdza księgowane dokumenty pod kątem bilansowym i niezamkniętego kręgu kosztów. W sytuacji wystąpienia niezgodności, na czerwono wyświetla dokumenty niezbilansowane lub za pomocą czytelnych komunikatów informuje o przyczynach niezadekretowania dokumentów. Ponadto schemat księgowy samodzielnie rozpoznaje rodzaj transakcji oraz wchodzące w jego skład czynniki, np. rozpoznaje rodzaj pozycji na dokumencie (towar, usługa czy wybór), aby następnie na tej podstawie właściwie przypisać jej znaczenie w księgowaniu na konta przychodów ze sprzedaży.

  Międzyokresowe rozliczanie kosztów

  Za pomocą mechanizmu automatycznych rozliczeń międzyokresowych możesz w wygodny sposób prowadzić kontrolę comiesięcznych księgowań i rozliczać koszty np. związane z czynszami, dzierżawą czy prenumeratą oraz przeksięgować koszty z rodzajowych na układ kalkulacyjny.

  Mała księgowość

  Za pomocą programu HermesSQL możesz także prowadzić ewidencję księgową obowiązującą w małych firmach. Definiowalne schematy księgowe umożliwiają automatyczne księgowanie dokumentów źródłowych pochodzących z pozostałych obszarów firmy.

  System pozwala tworzyć własne zestawienia w oparciu o dane pochodzące z księgi oraz dodatkowe kolumn w KPiR, co finalnie da Ci możliwość np.: szczegółowego monitorowania kosztów firmy. Korzystając z generatora deklaracji podatkowych utworzysz i wydrukujesz deklaracje PIT5 i PIT 5L. Dzięki deklaracjom masz kontrolę nad przychodami i kosztami działalności podstawowej firmy.

  Powiadomienia e-mail i sms

  Za pomocą automatycznych powiadomień wyślesz do klientów bieżący stan rozrachunków, przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności lub wezwanie do zapłaty za przeterminowane płatności.

  Dzięki temu będziesz mógł skutecznie egzekwować od nabywców terminową realizację płatności. Poprzez zdefiniowanie własnych powiadomień zautomatyzujesz także wiele innych czynności, np.: wysyłanie do klientów potwierdzenia sald, potwierdzenia sald zerowych czy raportu kontrolnego dla działu finansowego o zaległych płatnościach.  Tak zbudowana sieć przepływu informacji usprawni proces windykacji w Twojej firmie i pozwoli uchronić ją przed konsekwencjami związanymi z niewłaściwym zarządzaniem płynnością finansową firmy.

  Opinie klientów

  Każda firma ma swoje procedury prowadzenia analiz, własne schematy księgowe uzależnione od wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa. Uważam, ze moduł do prowadzenie pełnej księgowości pozwala na otrzymywanie rzetelnych danych potrzebnych do oceny finansowej w różnych wymiarach.

  Małgorzata Rosłon
  Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych, Główny Księgowy REJA Sp. z o.o.

  Jako główna księgowa, która od kilku lat prowadzi pełną księgowość w oparciu o program HermesSQL, wysoko oceniam dostępne w systemie rozwiązania finansowo-księgowe. Program posiada rozbudowane narzędzia, które umożliwiają nam zarządzanie finansami firmy oraz kontrolę kosztów i innych parametrów działalności naszej spółki.

  Anna Ziarczyk
  Główna Księgowa firmy AKCES

  Przy pomocy programu HermesSQL skorelowaliśmy ze sobą główne obszary działalności firmy, takie jak: sprzedaż, księgowość, logistykę i produkcję. Obecnie mamy pełny wgląd w działalność naszej spółki oraz możliwość planowania i śledzenia produkcji na każdym etapie jej realizacji.

  V-ce Prezes Zarządu Lidia Kowalska
  SKB DriveTech

  Od ponad 20 lat naszą działalność wspiera oprogramowanie firmy Humansoft. Wdrożyliśmy rozwiązania do obsługi sprzedaży i usług, obszaru finansowo-księgowego, zarządzania magazynami i logistyką, a w 2014 roku dodatkowy moduł Zarządzanie produkcją. Duże usprawnienia widoczne są również w księgowości.

  Członek Zarządu Przemysław Kołakowski
  REMA S.A.

  Program księgowy – proste rozliczanie dla urzędu skarbowego i nie tylko

  Nasz program do księgowości to znakomity sposób na uproszczenie wszystkich rozliczeń wewnątrz firmy: to sprawniejsze prowadzenie ewidencji środków trwałych, podatkowej księgi przychodów, pełnej księgowości czy prowadzenie ewidencji wyposażenia. Program księgowy to znakomite rozwiązanie, gdy chcesz zdecydować się na samodzielne prowadzenie ksiąg handlowych Twojej firmy czy uproszczonej księgowości. Przejmij pełną kontrolę nad najważniejszymi procesami i jednym kliknięciem wystawiaj faktury bądź postaw na automatyczne wyliczanie rejestrów VAT czy innych danych księgowych – kompletny program księgowy możesz naprawdę łatwo dostosować do swoich potrzeb i docenić wygodę, jaką gwarantuje program do obsługi księgowości!

   

  Rozwiń

  Program do księgowości pozwala na pracę z większą efektywnością

  Dlaczego warto postawić na nasz program księgowy? Posiadamy spore doświadczenie nie tylko w kwestii oprogramowania pozwalającego na automatyzację procesów i zestawień księgowych czy prowadzenie ewidencji środków trwałych, ale i również tworzymy programy wspomagające firmy w innych obszarach działania, takich jak produkcja czy magazynowanie. Doskonale więc zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrzebna jest w dzisiejszych czasach elastyczność w kwestii zmieniających się warunków na rynku czy przepisów ustalanych przez Ministerstwo Finansów. Postaraliśmy się, by przygotowana przez naszych specjalistów księgowość w systemie HermesSQL sprawdzała się w różnych rodzajach biznesów: zarówno w przypadku dużej firmy, biura rachunkowego, jak i wieloodziałowych przedsiębiorstw. 

  Chciałbyś poznać skuteczność naszych programów księgowych? Umów się z nami na bezpłatną prezentację, która pozwoli Ci naocznie sprawdzić, jak oprogramowanie księgowe może usprawnić Twoją pracę. Nowoczesny program księgowy to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa pracy na systemie, który na bieżąco zaktualizowany jest do zmian w przepisach!

  Zwiń