30 lat na rynku
Business Intelligence
Humansoft QLIK Humansoft – Analizy Finansowe

Humansoft Analizy Finansowe

Analityka zarządcza, analiza marży i szczegółowy P&L

Rozwiązania Humansoft umożliwiają całościowe spojrzenie na operacje finansowe i biznesowe prowadzonej działalności. Stanowią niezastąpione wsparcie analityki zarządczej w zakresie analizy marży i szczegółowej analizy P&L. Rozwiązania Humansoft dostarczają wiarygodne dane i gwarantują wysoką jakość przygotowanych raportów, co skraca czas sprawozdawczości i podejmowania decyzji biznesowych.

Skontaktuj się z nami

  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

  Rachunkowość zarządcza i finansowa

  Aplikacja analityczna Humansoft w jednym miejscu łączy kategorie rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej.

  Umożliwia łatwy podział na koszty stałe i zmienne przy zachowaniu ich powiązania z układem kalkulacyjnym wyniku finansowego. Przedstawia miejsca powstania poszczególnych przychodów i kosztów, także z układem rodzajowym, prezentującym szczegółowo różne rodzaje kosztów.

  Aplikacja zapewnia elastyczną prezentację rzetelnych i szczegółowych danych w zakresie kilkustopniowej analizy marży. Pozwala na dowolne drążenie wszelkich czynników wpływających na dochód, dokonywanie analiz porównawczych w przeróżnych przekrojach, a także jeśli istnieje taka potrzeba eksport danych do Excela.

   

  „Uzyskaliśmy dwukrotny wzrost z rentowności na wielu działaniach i obiektach handlowych, mierzony w milionach złotych. Oglądamy dane do których mamy zaufanie. Jeden rzut oka i widzimy gdzie należy podjąć działania, które poprawią wynik”.

  P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczóski, Dyrektor Finansowy Wojciech Paluszkiewicz

  Dobrze wiedzieć

  Aplikacja Humansoft Analizy Finansowe pozwala na:

  • szczegółową analizę danych z Księgi Głównej z możliwością drążenia do pojedynczego zapisu na koncie
  • szczegółową analizę danych wg różnych kryteriów analitycznych: wg okresów, marek, produktów, centrów kosztowych, działów, sklepów, itp.
  • podział przychodów i kosztów pośrednich wg dowolnych algorytmów i kluczy podziałowych (np. alokacja wg wartości sprzedaży)
  • analizę wskaźników finansowych, w tym marży – w różnych układach: P&L – wariant kalkulacyjny, P&L – wariant porównawczy
  • skonstruowanie raportu porównawczego P&L dla dowolnych podzbiorów, np. okres do okresu, wybrane centra kosztowe do innych centrów kosztowych, porównanie marek i produktów tabele szczegółowe
  • przygotowanie „Raportu Dowolnego”, w którym to użytkownik samodzielnie wybiera interesujące go wskaźniki finansowe i wymiary analityczne
  • graficzne przedstawienie wskaźników (np. osiągniętych zysków/strat)
  • dynamiczną wizualizację wyników z możliwością szczegółowego drążenia danych

   

  Analiza P&L

  Analiza wyników ze szczegółowym P&L (Profit and Loss Statement) jest jednym z najlepszych sposobów na dokonanie bieżącej oceny sytuacji przedsiębiorstwa.

  Odpowiednio przygotowana aplikacja z aktualnymi danymi może stanowić niezastąpione źródło prawdy i narzędzie do szybkiego podejmowania decyzji biznesowych. Aplikacja Humansoft pozwala na opracowanie analizy P&L w różnych układach:

  • P&L – wariant kalkulacyjny,
  • P&L – wariant porównawczy: porównanie w P&L dowolnych podzbiorów, np. okres do okresu, wybrane centra kosztowe do innych centrów kosztowych, porównanie marek i produktów tabele szczegółowe,

  Zrozumienie zestawień zysków i strat jest niezbędne dla członków zarządów i managerów finansowych ponieważ pozwala im śledzić postępy, podejmować świadome decyzje i identyfikować obszary wymagające poprawy.

  Korzyści z wdrożenia

  Dzięki Analizom P&L nasi Klienci:

  • kontrolują na bieżąco kondycję finansową firmy i łatwo dostrzegają potencjalne obszary do poprawy lub wzrostu
  • na bieżąco czytają wyniki na temat nierentownych działalności
   w tym m.in.: marek, produktów, sklepów
  • błyskawicznie podejmują decyzje i przystępują do konkretnych działań biznesowych
  • otrzymują zestawienie zysków i strat pozwalające przewidywać przyszłe wyniki biznesowe

   

  „Czas podejmowania decyzji skróciliśmy nawet o dwa miesiące. Zyskaliśmy poprawę wyników rentowności poszczególnych działalności dzięki elastycznemu analizowaniu danych i podejmowaniu szybkich, trafnych decyzji.”

  P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczóski, Dyrektor Finansowy Wojciech Paluszkiewicz

  Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

  Analizy finansowe wdrażane przez Humansoft powstają w oparciu o dane z każdego systemu dowolnego producenta.

  W celu pobrania danych z systemów SAP używany jest natywny certyfikowany konektor do systemów SAP. Dane z SAP pobierane są w formie tylko do odczytu.

  Dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa rozwiązania Humansoft gwarantują błyskawiczny dostęp do pożądanych informacji. Analizy Humansoft to nieograniczone możliwości i efektywne podejmowanie decyzji biznesowych zwiększających konkurencyjność Twojej firmy.

  Opinie klientów

  Współpraca z firmą Humansoft to gwarancja sukcesu wdrożenia. Dzięki profesjonalnemu i elastycznemu podejściu do klienta Konsultanci zapewnili nam duży komfort podczas realizacji wdrożenia. Nieustannie wykazywali się dużym zrozumieniem dla naszych potrzeb biznesowych oraz wysokimi umiejętnościami analitycznymi.

  Zbigniew Paczóski
  Właściciel firmy, P.H.U TOPAZ

  Od kiedy używam mobilnej wersji Qlika, czuję się bliżej biznesu.

  Ireneusz Kubalewski
  Dyrektor Działu IT, Grupa Żywiec S.A.

  System Qlik wdrożyliśmy w trakcie migracji systemu sprzedażowego co pozwoliło nam na bieżąco analizować dane z obydwu systemów w jednym miejscu. W Qlik dynamicznie analizujemy miliardy rekordów danych ze szczegółowością do pojedynczej pozycji na paragonie.

  Maciej Grobelny
  Dyrektor Działu IT, DINO POLSKA S.A.

  Już w klika sekund Qlik potrafi znaleźć i pokazać pożądane elementy procesu produkcyjnego na najbardziej szczegółowym poziomie. Qlik wymiernie wpływa na poprawę efektywności procesów produkcji i tym samym na zwiększenie ich wydajności i opłacalności.

  Krzysztof Matuszczyk
  Kierownik Sekcji Projektów i Rozwoju Systemów IT, APATOR S.A.

  Qlik to narzędzie bez ograniczeń, żadna analiza nie jest dla niego wyzwaniem.

  Edyta Konieczny
  Główny Specjalista, Biuro Informatyki, RAFAKO S.A.
  Potrzebujesz analiz dopasowanych do swoich potrzeb?

  Skontaktuj się z nami