30 lat na rynku
WMS

WMS

WMS to rozwiązanie przeznaczone do zarządzania logistyką magazynową i procesami zachodzącymi w magazynach, również wysokiego składowania. Automatyzuje pracę magazynu, usprawnia planowanie pracy oraz przepływ informacji związany z magazynowaniem, produkcją i dystrybucją.

WMS jest częścią systemu ERP HermesSQL. Dzięki temu lokalizacje magazynowe wraz z aplikacją mobilny magazynier tworzą kompleksowe rozwiązanie od jednego producenta oprogramowania.

Umów prezentację

  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.
  Wideoreferencje

  Wdrożenie w firmie Stalko

  Wdrożenie w firmie Aniro

  Wdrożenie w firmie Elpigaz

   

  Najważniejsze funkcje

  xmlid-109

  Magazyn wysokiego składowania

  możliwość dowolnego podziału magazynu, np. strefa – rząd – regał – poziom – miejsce paletowe, wizualizacja struktury magazynu i obłożenia lokalizacji

  barcode

  Mobilny magazynier

  wydania, przyjęcia, przesunięcia, awizacja, inwentaryzacja, terminy ważności, numery partii i serii, kolektory Android/Windows

   

  barcode

  Kody kreskowe

  obsługa kodów EAN13, QR, GS1-128, DataMatrix, generowanie i drukowanie własnych etykiet dla celów produkcji, śledzenie partii i identyfikowalności, etykiety GS1, oznaczenie opakowań jednostkowych i zbiorczych (palety, kartony)

  Shape (1)

  Lokalizacje

  struktura drzewiasta magazynu, wizualizacja, graficzne odwzorowanie magazynu, kolorystyka dla zdarzeń magazynowych, pasek postępu, semafory logiczne

  function-6

  Inwentaryzacja

  arkusze spisowe, współdzielenie arkuszy, inwentaryzacja cząstkowa, obsługa skanerów

   

  platforma-b2b

  Panel kierownika

  przydzielanie zadań pracownikom, wizualizacja magazynu i lokalizacji, monitorowanie pracy, kontrola stanów magazynowych, planowanie trasówek, listy przewozowe

  sms

  Powiadomienia

  wysyłanie powiadomień (e-mail/sms) do wybranych operatorów o sytuacjach i kluczowych punktach kontrolnych wcześniej zdefiniowanych, powiadomienia do klientów o przygotowaniu wysyłki dla odbiorów, wysyłanie informacji dot. śledzenia przesyłki

  przesylki-kurierskie

  Obsługa kurierów

  integracja z kurierami m.in.: DHL, DPD Polska, INPost, FedEx, Poczta Polska, kompletacja wysyłek z uwzględnieniem opakowań jednostkowych i zbiorczych, generowanie listu przewozowego, drukowanie etykiet na paczki, protokołu odbioru paczek, automatyczne zamawianie kuriera

  Shape (6)

  Analizy

  analiza wydajności pracowników (ranking magazynierów), obłożenie lokalizacji, identyfikacja towarów, kontrola terminów ważności

  Zacznij działać już dziś!

  Umów bezpłatną prezentację systemu WMS

  Wszystkie dane w jednym systemie

  WMS jest integralną częścią systemu ERP HermesSQL. Każda czynność rejestrowana przez pracownika magazynu jest od razu widoczna dla pozostałych użytkowników programu. Dzięki temu przepływ informacji w firmie jest usprawniony, a obieg wydrukowanych dokumentów ograniczony do minimum.

  Operator rejestrując nowe zamówienie posiada dostęp do szczegółowych stanów magazynowych. System uwzględnia planowane dostawy (w tym z produkcji) i pomniejsza je o rezerwacje oraz aktualnie pakowane wysyłki. Dział sprzedaży dysponuje bieżącą informacją o stopniu realizacji zamówionych pozycji asortymentowych, uzyskując dane z programu.

  Rozwiń

  Na podstawie zamówień kierownik magazynu może w formie elektronicznej przydzielać pracownikom magazynu zlecenia wydań. Posiada dostęp do analiz, w tym obłożenia poszczególnych lokalizacji magazynowych. Z poziomu systemu, zarządza lokalizacjami oraz planuje przesunięcia międzymagazynowe, aby przyspieszyć realizację zamówień. Wszystkie te elementy finalnie składają się na wizualizację struktury magazynu i obłożenia lokalizacji.

  Zwiń

  Etykiety, obsługa kodów

  Dziś powszechnie używane etykiety dopiero w systemie WMS i na kolektorach danych pokazują całą swoją wartość. Dzięki obsłudze etykiet w standardzie GS1 można maksymalnie uprościć sposób przyjęcia dostawy. Poprzez odczytanie jednego kodu (EAN128, DataMatrix, QRCode) możliwe jest pobranie informacji o ilości, dacie przydatności oraz numerze partii i tym samym wyeliminowanie ryzyka pomyłek.

  Poprzez etykietowanie własnej produkcji można także śledzić cały ruch konkretnej partii. Odczytując etykietę uzyskujemy szczegółową informację związaną z daną partią (lokalizacja, ilość, dostawca, ceny). Zakres tych informacji uzależniony jest od uprawnień operatora.

  Procesy magazynowe

  Moduł WMS usprawnia pracę magazynu skracając czas kompletacji zamówień oraz automatyzuje tworzenie dokumentów związanych z wysyłką. Dzięki aplikacji mobilnej informacja o stopniu zaawansowania prac na magazynie jest dostępna dla wszystkich użytkowników systemu ERP HermesSQL, w całej firmie.

   

  Rozwiń

  Procesy magazynowe, które wspiera program:

  • Awizacja przyjęć na magazyn – na podstawie złożonych zamówień do dostawców kierownik magazynu może przygotować plan pracy magazynu na dany dzień oraz przypisać pracowników odpowiedzialnych za przyjęcie poszczególnych dostaw
  • Przyjęcie dostawy – następuję wraz z opisaniem partii numerami i terminami ważności oraz wygenerowaniem dokumentów kontroli jakości
  • Przygotowanie wysyłki – na podstawie złożonych zamówień od odbiorców, kierownik magazynu przygotowuje plan pracy magazynu na dany dzień oraz przypisuje pracowników odpowiedzialnych za wydanie poszczególnych dostaw
  • Kompletacja wysyłki – wyznaczony pracownik magazynu za pomocą przenośnego komputera (np. kolektor danych) kompletuje wysyłkę. Pakuje asortyment w opakowania zbiorcze i okleja etykietami GS1.
  • Tworzenie dokumentów wydań na zewnętrz – na podstawie spakowanych wysyłek, program automatycznie generuje dokumenty WZ wraz z dokumentami towarzyszącymi, np. kartą identyfikacyjną
  • Inwentaryzacja stanów magazynowych – kierownik magazynu może wygenerować elektroniczne arkusze inwentaryzacyjne i przypisać pracowników odpowiedzialnych za spis konkretnego asortymentu. W wyniku odczytu etykiet, pracownik uzupełnia arkusze. Takie podejście do procesu inwentaryzacji skraca czas przygotowania i rozliczenia inwentaryzacji.
  Zwiń

  Identyfikacja

  System WMS umożliwia przypisanie pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie wysyłki zamówionego asortymentu. Pracownik za pomocą skanera kodów kreskowych, odczytuje  etykiety wskazanej partii asortymentu, kompletując w ten sposób zawartość palety logistycznej. Na koniec etykietuje paletę. Dzięki temu można w programie monitorować stopnień zaawansowania wysyłki oraz uzyskać informacje o pracownikach magazynu odpowiedzialnych za spakowanie asortymentu.

  „W wyniku wdrożenia WMS osiągnęliśmy 100% identyfikalność towarów. Dzięki temu zmniejszyliśmy ilość pomyłek na wydaniach, a w konsekwencji wyeliminowaliśmy reklamacje.”

  Daniel Kaczmarczyk, Wiceprezes Zarządu Aniro sp. z o.o.

  Korzyści z wdrożenia WMS

  Zarząd firmy

  • wzrost wydajności pracy magazynu poprzez wprowadzenie automatyzacji i lepszą organizację pracy
  • podniesienie konkurencyjności firmy
  • poprawa przepływu informacji o stopniu realizacji zamówienia
  • zmniejszenie kosztów wynikających z reklamacji, zniszczenia towaru, upłynięcia terminu ważności itp.
  • szybkie wdrożenie nowych pracowników (w tym pracowników sezonowych)
  • kontrola kosztów transportów
  • bardziej szczegółowe analizy, np. dotyczące czasu przygotowania wysyłki, wydajności pracowników
  • szybki zwrot z inwestycji, dzięki natychmiastowym korzyściom

  Dyrektor, Kierownik magazynu i logistyki

  • możliwość kontroli pracy magazynierów oraz wzrost ich wydajności
  • lepsza organizacja przestrzeni magazynowej – możliwość składowania większej ilości towaru w tej samej przestrzeni magazynowej
  • bezbłędna identyfikacja towarów
  • skrócenie czasu inwentaryzacji
  • automatyzacja etykietowania
  • skrócenie czasu przygotowania wysyłki
  • bieżący dostęp do planowanych wysyłek wraz z wagą i miejscem przeznaczenia
  • automatyczna wymiana danych ze spedytorami
  • możliwość rozliczania faktur transportowych z konkretnymi wysyłkami
  • ograniczenie ilości dokumentów w formie papierowej

  Dyrektor, Kierownik działu sprzedaży

  • szybszy czas realizacji zamówień
  • poprawa komunikacji wewnątrz firmy (w tym z magazynem)
  • wgląd do wolnych stanów magazynowych
  • wyeliminowanie dokumentów w formie papierowej
  • bieżący dostęp do stanu realizacji wysyłki
  • szybsza identyfikacja wysyłki
  • automatyczna emisja dokumentów
  • ograniczenie ilości reklamacji
  • zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności

  Opinie klientów

  Po wdrożeniu WMS, zauważyliśmy wzrost ogólnej produktywności magazynu, o ok. 15% oraz znaczące przyspieszenie procesu kompletacji o 35%. Dodatkowo, udało nam się zredukować liczbę reklamacyjnych pomyłek aż o 80%. To, co szczególnie doceniamy w firmie Humansoft, to wysokie kompetencje i pełne zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązań, które idealnie odpowiadają potrzebom naszej działalności.

  Bartosz Piechnik
  Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu Stalko

  Od czasu wdrożenia WMS jesteśmy w stanie szybciej przyjmować towary i kompletować zamówienia, jednocześnie kontrolując stany magazynowe. Udało nam się też znacznie zmniejszyć liczbę reklamacji ze względu na ograniczenie pomyłek. Ponadto efektywniej wykorzystujemy przestrzeń magazynową, a wdrożenie nowych pracowników jest znacznie szybsze.

  Daniel Kaczmarczyk
  Wiceprezes Zarządu Aniro

  W sezonie wysyłamy ponad 1000 paczek dziennie, w pozostałych miesiącach 100-150. Ze względu na tę sezonowość w wysyłkach, całą logistykę i system kompletowania paczek musimy budować pod siebie. Dzięki temu, że posiadamy HermesaSQL mogliśmy do niego dobudować, to co nam jest potrzebne. Aplikacja mobilna bardzo nam pomaga, bo pilnuje żeby pracownik prawidłowo skompletował zamówienie. Dzięki temu jest mniej stresu, a ilość pomyłek spadła diametralnie.

   

  Ks. Leszek Skorupa
  Dyrektor Wydawnictwa „Jedność”

  Warehouse management system — idealne rozwiązanie dla Twojego magazynu

  Wdrożenie systemu WMS przynosi firmie mnóstwo korzyści. Kontrola przebiegu obrotu magazynowego pod kątem zgodności dostaw i wysyłanych towarów wyeliminuje ryzyko powstawania kosztownych pomyłek. Dzięki automatycznej identyfikacji towarów za pomocą kolektorów danych, magazynowy system informatyczny – system WMS – nie tylko skróci czas przygotowania towarów do wysyłki, ale również ograniczy reklamacje wynikające z błędów ludzkich. 

  Pracownikom magazynu system podpowiada dokładną lokalizację towaru i pilnuje, aby towar został pobrany ze wskazanego miejsca. Takie usprawnienia pozwolą Ci zachować porządek w magazynie i mieć pełną kontrolę nad stanami magazynowymi.

  Rozwiń

  Program magazynowy WMS – Warehouse Management System to także sprawna wymiana danych w czasie rzeczywistym. Dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich danych i szczegółowym raportom, osoby odpowiadające w zakresie zarządzania magazynem, mogą optymalizować proces przyjęcia i wysyłki towaru, co jest oczywistym usprawnieniem procesów magazynowych. System zarządzania magazynem to także lepsza kontrola pracy magazynierów na przestrzeni wszystkich lokalizacji magazynowych (stanowiska kompletacji, rozładunku partii towarów itp.). 

  System WMS jest szczególnie przydatny w magazynach wysokiego składowania, gdzie trudniej o dokładne, zaawansowane zarządzanie personelem, a tym samym optymalizację obsługi towarów. Sprawdza się również w firmach, które posiadają mniejsze magazyny, ale ilość wysyłanych towarów wymaga wprowadzenia automatyzacji i przyspieszenia procesów związanych z wysyłaniem ich do klientów.

  Dlaczego warto wybrać nasze oprogramowanie WMS? Posiadamy ogromne doświadczenie w kwestii wdrażania systemów do zarządzania magazynem oraz gospodarką magazynową. Nasz system ERP HermesSQL, którego ważną częścią jest WMS, obsługuje również inne obszary jak sprzedaż, zarządzanie produkcją czy księgowość. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązanie, które będzie pracowało na jednej bazie danych, bez potrzeby wykonywania ryzykownych integracji. 

  Jeżeli chcesz zobaczyć, jak nasze oprogramowanie do procesów magazynowych może wesprzeć Twoją pracę z przepływem towarów w magazynach wysokiego składowania, zapraszamy do zamówienia bezpłatnej prezentacji. Z chęcią odpowiemy też na najpopularniejsze pytania klientów, takie jak często zadawane: „ile kosztuje system WMS”? To najlepszy sposób, by sprawdzić, jak program magazynowy może usprawnić Twoją gospodarkę magazynową i przekonać się do tego, jak implementacja systemu WMS poprawia wydajność pracy.

  WMS i automatyzacja magazynów – dlaczego warto?

  Systemy WMS oraz towarzysząca im automatyzacja magazynów stają się w firmach stawiających na wysoką wydajność w zasadzie standardowym rozwiązaniem. Po tego typu technologie coraz chętniej sięgają przedsiębiorstwa z różnych branż zarówno zajmujących się handlem, jak również produkcją. Co zatem sprawia, że system WMS staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania firm wymagających sprawnej logistyki magazynowej?

  Wszystkie informacje dostępne w każdym momencie

  Automatyzacja magazynów przy pomocy systemów WMS pozwala przede wszystkim na natychmiastową identyfikację wszystkich towarów oraz śledzenie ich położenia. Dzięki WMS masz w każdej chwili dostęp do informacji na ich temat, aż do momentu, kiedy dotrą do miejsca swojego przeznaczenia. Takie rozwiązanie przekłada się nie tylko na większą wydajność procesów logistycznych i wiedzę o ich lokalizacji, ale również może przyczynić się do zwiększenia reputacji na rynku wśród potencjalnych klientów.

  W związku z tym, że systemy klasy WMS nie pozwalają na błędną identyfikację towarów i współpracują z platformami kurierów, wszystkie wysyłki docierają do miejsca przeznaczenia na czas i zgodnie z zamówieniem. Dodatkowo program magazynowy WMS pozwala na sprawne zapobieganie brakom towarowym — Twoja firma zatem będzie zawsze posiadała odpowiednie ilości produktów, tak by dotarły one na czas do klientów.

  Jeżeli interesują cię korzyści płynące z takiego rozwiązania, sprawdź nasz produkt WMS HermesSQL. Nie musisz od razu decydować się na jego implementację: przed zakupem możemy przygotować dla twojej firmy specjalną prezentację, na której zobaczysz system WMS w akcji. Usprawniona praca w twoich magazynach jest na wyciągnięcie ręki — warto skorzystać z tej okazji.

  Zwiń
  Zacznij działać już dziś!

  Umów bezpłatną prezentację systemu WMS