Szybki kontakt

Program ERP dla produkcji – Jak usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw?

Sprawnie działający „łańcuch dostaw” jest jednym z ważniejszych elementów w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dziś liczy się nie tylko wysoka jakość produktu i cena, ale także krótki czas realizacji zamówień. To czynnik, który coraz częściej pozwala wygrać z konkurencją. Sprawna organizacja dostaw stanowi jednak nie lada wyzwanie. Dotyczy to zwłaszcza branży metalowej, gdzie stopień skomplikowania podnosi dodatkowo duża liczba podwykonawców oraz kooperowanie w ramach złożonych „łańcuchów dostaw”.

 

Program ERP i jego potencjał

Obecnie branża metalowa skupia swoje działania wokół produkcji jednostkowej opartej głównie na produkcji „pod zamówienie”. Spora część firm, ze względu na potrzebę obniżania kosztów związanych z utrzymywaniem powierzchni magazynowych i zapasów zdecydowała się przejść z „produkcji na magazyn” na „produkcję na zamówienie”. Ten typ produkcji bardzo powszechny dziś wśród polskich przedsiębiorstw wymaga sprawnego przepływu towarów przez łańcuch dostaw. Wdrożenie odpowiedniego programu do zarządzania produkcją ułatwia to zadanie. Przede wszystkim pozwala ściśle powiązać ze sobą kluczowe procesy biznesowe, takie jak: zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, dystrybucja czy zarządzanie finansami. Ma to istotny wpływ na ulepszenie łańcucha dostaw w zakresie kosztów, terminowości dostaw, jak i jakości działania przedsiębiorstwa.
Przykładem programu ERP, który pozwala płynnie zarządzać łańcuchem dostaw jest HermesSQL. Umożliwia planowanie dostaw w taki sposób, by z jednej strony zagwarantować uruchamianie produkcji w zakładanych terminach, z drugiej zaś minimalizować koszty związane ze zbyt dużymi zapasami surowców i wyrobów gotowych.

 

Planowanie zapotrzebowania

System pozwala obliczyć zapotrzebowanie na surowce i półprodukty uwzględniając przyjęte zamówienia, prognozy sprzedaży, zaplanowane zlecenia produkcyjne oraz bieżące stany magazynowe. W zależności od potrzeb firmy umożliwia także generowanie planu zapotrzebowania (zamówień do dostawców) w oparciu o parametry przypisane dostawcom, takie jak: partia zakupowa, średni czas dostawy, minimalna ilość zakupowa, czy okres zamrożenia w jakim można dokonać zmian w zamówieniach do dostawcy.
Plan może uwzględniać również informacje związane z procesem przyjęcia surowca na magazyn, takie jak: ilość czasu potrzebna do rozpakowania dostawy surowców czy też ilość czasu wymagana do magazynowania wyrobu przed wysyłką do klienta. To wszystko daje duże możliwości w zakresie zracjonalizowania polityki zakupowej firmy. Natomiast w sytuacji, w której kluczową rolę odgrywa cena surowca lub czas dostawy system wskaże najtańszego lub najszybszego dostawcę i na tej podstawie utworzy zamówienie na surowce.

Metod planowania dostaw i tworzenia zapotrzebowania jest w programie kilka. Dzięki temu firma może dobrać odpowiedni sposób planowania dostaw do bieżących potrzeb i w pełni zapanować nad zakupami.

Zastosowanie systemu ERP w zarządzaniu łańcuchem dostaw pozwala więc ściśle synchronizować plany produkcji z dostawami i przyspieszyć realizację zamówień. W efekcie przedsiębiorstwo szybciej zaspakaja potrzeby rynku i osiąga lepsze wyniki finansowe.

 

Zarządzanie jakością

Ważną rolę w procesie zarządzania dostawami oraz zachowania wysokiej jakości produktów finalnych pełni okresowa ocena dostawców. Wśród kryteriów oceny dostawcy znajduje się terminowość dostaw, cena i jakość dostarczanych surowców. Poprzez nadawanie numerów partii surowcom, półproduktom i wyrobom gotowym program pozwala skutecznie nadzorować przepływ materiału, od momentu przyjęcia na magazyn, poprzez obróbkę na produkcji, aż do chwili wydania z magazynu wyrobu końcowego. Jest to istotne w przypadku reklamacji oraz oceny jakości dostarczanych materiałów.

 

Komunikacja w „łańcuchu dostaw”

Koordynacja działań partnerów biznesowych w ramach „łańcucha dostaw” wymaga odpowiedniej komunikacji pomiędzy dostawcami, producentami i klientami. Najczęściej przedsiębiorstwa wykorzystują do tego celu EDI (Electronic Data Interchange) oraz platformy B2B.

 

Technologia EDI

Technologia obiegu i wymiany danych w standardzie EDI pozwala w znaczący sposób usprawnić współpracę firmy z dostawcami i klientami. W przypadku systemu HermesSQL, EDI jest integralnym modułem programu. Umożliwia wymianę dokumentów elektronicznych (zamówień, faktur sprzedaży, faktur zakupu) pomiędzy kooperującymi podmiotami. Zastąpienie formy papierowej dokumentu jego elektronicznym odpowiednikiem, ma wiele zalet. Najważniejsze z nich dotyczą: przyspieszenia procesu przepływu informacji, automatycznej rejestracji dokumentów w programie, skrócenia czasu realizacji zamówień oraz rozliczeń pomiędzy partnerami biznesowymi.

 

Platformy B2B

Efektywne funkcjonowanie „łańcucha dostaw” wspomagają również platformy B2B, które ułatwiają wymianę informacji oraz usprawniają sprzedaż poprzez automatyzację procesu składania i realizacji zamówień. Firmy, które korzystają z platformy B2B mają dostęp do aktualnej oferty, dostępności produktów, cen towarów i mogą składać zamówienia w dowolnym momencie w trybie 24/7/365. Mogą również śledzić realizację złożonych zamówień. Współpraca platformy Humansoft B2B z systemem  HermesSQL polega m.in. na automatycznym tworzeniu zamówień w programie ERP, w którym następuje dalszy proces związany z realizacją zamówień.

 

Wnioski

Nowoczesne zarządzanie „łańcuchem dostaw” wymaga od firmy posiadania sprawnego systemu informatycznego, które pozwoli zsynchronizować wszystkie „ogniwa” łańcucha mające wpływ na jego wydajność. Takim narzędziem jest nowoczesny program ERP, który pozwala wypracować wysokie standardy w zarządzaniu dostawami i daje podstawę do zwiększenia przewagi rynkowej przedsiębiorstwa.