Weź udział w Bezpłatnym Webinarium „Kiedy warto przejść z Excela na System ERP?” – 22.05.2024

30 lat na rynku

Oprogramowanie ERP do planowania produkcji

System do zarządzania produkcją

HermesSQL to nowoczesny program ERP do zarządzania produkcją, z wbudowanym modułem MRP II. Ułatwia rozliczanie, planowanie i kontrolę produkcji. Pozwala właściwie zorganizować produkcję, usprawnić „łańcuch dostaw”, a także maksymalnie wykorzystać posiadane w firmie środki produkcji i zasoby ludzkie.

Daje możliwość pełnej identyfikacji procesów produkcyjnych wraz z łatwym śledzeniem surowców i wyrobów gotowych na wszystkich etapach produkcji. Jako kompleksowy System ERP obsługuje także: sprzedaż, zaopatrzenie, magazyny (w tym logistkę magazynową – WMS), finanse, księgowości oraz kadry i płace. Współpracuje również ze sklepem internetowym, platformą B2B i EDI.

Zamów demo

  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

  Wideoreferencje

  Wdrożenie w firmie Elpigaz

  Wdrożenie w firmie Stalko

  Wdrożenie w firmie Aniro

   

  Najważniejsze funkcje

  services-7

  Technologie BOM

  normy zakładowe dla zasobów produkcyjnych dla operacji/czynności, obsługa zamienników, kompetencji pracowników, warianty technologii

  function-1

  Plan Produkcji

  plan tworzony m.in.: na podstawie zamówień i analiz, plan produkcji dla półproduktów, surowców/materiałów oraz pozostałych zasobów

   

  services-4

  Kalkulacje

  obsługa wariantowych kalkulacji tworzonych w oparciu o technologie, możliwość modyfikacji fabrycznych kalkulacji i opracowania własnych

  kalendarz

  Harmonogram z Wykresem Gantta

  harmonogramowanie operacji w zleceniach produkcyjnych pod kątem maszyn/pracowników, wizualizacja harmonogramu w postaci wykresu Gantta

   

  obsluga-zlecenia

  Zlecenia produkcyjne / ZPR

  generowanie ZPR m.in.: z planu produkcji, z zamówień na sprzedaż, podział zleceń produkcyjnych na operacje

   

  function-4

  Logistyka / Kolektory danych

  zamówienia do dostawców, rezerwacje, zlecenia wydań z magazynu obsługiwane poprzez skanery/kolektory, obsługa lokalizacji

  function-6

  Kontrola Jakości

  karty i dokumenty kontroli jakości dla dostaw surowców i materiałów oraz wszystkich etapów procesu produkcji, własna definicja parametrów kontroli

  services-3

  Panele Produkcyjne

  rejestracja zdarzeń produkcyjnych i czasu pracy z rozliczaniem ilości wyprodukowanej, dostęp do dokumentacji produkcyjnej, powiązanie z kontrolą jakości, obsługa ekranów dotykowych

  Shape (6)

  Analizy / Identyfikacja

  śledzenie partii, identyfikacja surowca, wykonanie planu, zestawienie godzin, analiza kosztów, wydajności produkcyjnej i wiele innych

  Osiągnij doskonałość w planowaniu produkcji

  Umów bezpłatną prezentację systemu!

  Technologia - normatyw zakładowy

  W programie ERP HermesSQL szczegółowo opiszesz każdy rodzaj i proces technologii produkcji. Zdefiniujesz skład materiałowy wyrobu (surowce, półprodukty, zmienniki), rodzaje poszczególnych czynności i operacji oraz przypiszesz zasoby produkcyjne, czyli pracowników, maszyny i narzędzia biorące udział w procesie wytworzenia wyrobu.

  Rozwiń

  Zapiszesz informacje dotyczące sposobu obliczania kosztu wyrobu, czasu realizacji, ilości odpadów powstających w czasie produkcji oraz prac zleconych kooperantom. Dzięki szczegółowemu opisowi technologii ocenisz zdolności produkcyjne firmy pod względem realizacji bieżących zamówień oraz przewidywanych zleceń produkcyjnych. Dowiesz się także na kiedy i z jakim orientacyjnym kosztem możesz wyprodukować określoną partię wyrobu.

  Dokumenty związane z technologią – rysunki techniczne, instrukcje czy karty technologiczne – możesz podpiąć bezpośrednio pod technologię.

  Zwiń

  Planowanie produkcji

  HermesSQL jako profesjonalny program do zarządzania produkcją w firmie umożliwia także tworzenie wariantowych planów produkcyjnych na podstawie analizy chodliwości, prognozy sprzedaży, przyjętych zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych.

  Tworząc plan produkcyjny, system sprawdza zapotrzebowanie na surowce oraz analizuje zdolności produkcyjne zasobów produkcyjnych pod kątem dostępnych roboczogodzin. Plan możesz wygenerować w dowolnym ujęciu czasowym.

  Planowanie zakupów materiałowych

  Program ERP HermesSQL do zarządzania firmą produkcyjną pozwala także rozsądnie zaplanować potrzeby materiałowe tak, by nie tworzyć zbędnych i kosztownych zapasów na magazynie. System obliczy zapotrzebowanie, uwzględniając przyjęte zamówienia klientów i zaplanowane zlecenia produkcyjne, tworząc spójny „łańcuch dostaw”.

   

  Rozwiń

  Dzięki sprawnemu zarządzaniu, za pomocą oprogramowania HermesSQL możesz być pewny, że surowce otrzymasz w ilości i terminie pozwalającym uruchomić proces produkcji zgodnie z przyjętym planem. Istniejące zapotrzebowanie utworzysz także w oparciu o parametry zapisane przy dostawcy, takie jak: partia zakupowa, średni czas dostawy, minimalna ilość zakupowa, okres zamrożenia oraz częstotliwość dostaw. Oferowany przez nasze oprogramowanie do zarządzania produkcją dostęp do wielu metod tworzenia zapotrzebowania daje możliwość elastycznego zamawiania surowców, dopasowanego do bieżących potrzeb produkcyjnych i przyjętych priorytetów. Dzięki temu utrzymywany jest równocześnie optymalny stan magazynowy, co pozwala na uniknięcie niedoborów materiałów. Tym samym program ERP sprawia, że planowanie, harmonogramowanie, rozliczanie i kontrola produkcji oraz procesów produkcyjnych w firmie stają się precyzyjne i łatwiejsze.

  Zwiń

  Harmonogram produkcji

  HermesSQL automatyzuje proces planowania zasobów pod produkcję. System na podstawie maksymalnego obciążenia i czasu pracy maszyny, optymalnie rozłoży prace na poszczególne gniazda produkcyjne uwzględniając operacje wykonywane u podwykonawców. W rezultacie oprogramowanie sprawia, że takie procesy jak planowanie, harmonogramowanie, rozliczanie czy kontrola przebiegają sprawniej.

  Pod każdą maszynę podpięty jest kalendarz, który zawiera informacje na temat pracy, przestojów, planowanych przeglądów i modernizacji maszyny.

  Rozwiń

  Program według wybranego algorytmu, generuje kolejność wykonywanych operacji produkcyjnych, tak by realizacja zleceń odbywała się płynnie, bez zbędnych przestojów. Dla poszczególnych zleceń produkcyjnych wygeneruje daty planowanego rozpoczęcia i zakończenia pojedynczych operacji. W przypadku braku możliwości wykonania operacji i procesów w terminie, oprogramowanie wyświetli raport, podając przyczynę konfliktu.

  Wstępne zaharmonogramowanie toku pracy pozwoli uzyskać informacje na temat czasu i kolejności wykonywania operacji zlecenia produkcyjnego. Ponadto przygotuje plan pracy dla poszczególnych stanowisk roboczych lub pracowników według kompetencji. Za pomocą wykresu Gantta możesz kontrolować przebieg wykonania planu produkcyjnego i na bieżąco reagować w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

  W trakcie trwania cyklu produkcyjnego, na podstawie meldunków, program do zarządzania produkcją, uzupełni faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Dzięki temu uzyskasz informację o rzeczywistym przebiegu produkcji.

  Jeśli szukasz sprawdzonego rozwiązania do harmonogramowania produkcji – oprogramowanie HermesSQL jest dobrym wyborem dla Twojej Firmy!

  Zwiń

  Analiza produkcji dzięki oprogramowaniu ERP

  Raporty dostępne w programie ERP HermesSQL pozwalają mieć pełną kontrolę nad przebiegiem produkcji oraz obciążeniem gniazd produkcyjnych.

  Korzystając z analizy produkcji w toku, dowiesz się w jakiej fazie produkcji (tj. w trakcie, której operacji) są poszczególne zlecenia produkcyjne.  Wykonując analizę planu produkcyjnego uzyskasz informację o zaplanowanych operacjach na poszczególne gniazda produkcyjne.

  Rozwiń

  Zarządzanie produkcją w oparciu o program HermesSQL to przede wszystkim dostęp do analiz. Dlatego właśnie program dostarczy różnego typu analizy, które ułatwią utrzymanie kontroli nad produkcją. W systemie możesz również tworzyć własne raporty z produkcji. Jednak najbardziej zaawansowane, interaktywne analizy produkcyjne o różnym poziomie szczegółowości, opracujesz na platformie analitycznej Business Intelligence – Qlik.

  Zwiń

  Jeszcze więcej możliwości

  Kalkulacja kosztów produkcji

  Program ERP pozwala wykonać wstępną kalkulację planowanego kosztu wytworzenia wyrobu jeszcze przed uruchomieniem zlecenia produkcyjnego.

  Po zrealizowaniu zlecenia, w oparciu o dane zapisane w technologii i sporządzone formuły kosztowe, dostarcza informacji na temat rentowności wykonania wyrobu. Fabryczne kalkulacje wariantowe długookresowe możesz elastycznie dopasować do swoich potrzeb, na przykład modyfikując koszy normatywne.

  Emisja zleceń produkcyjnych

  System HermesSQL to oprogramowanie umożliwiające wygenerowanie zleceń produkcyjnych wraz z podzleceniami na półprodukty i rezerwacją surowców.

  Z poziomu zlecenia produkcyjnego możesz wykonać kilka ważnych operacji, na przykład wydać surowce pod zlecenie, wydrukować przewodniki warsztatowe, sprawdzić stopień realizacji zlecenia produkcyjnego i rozliczyć wykonaną ilość.

  Emisja zleceń kooperacyjnych

  Program ERP pozwala także wygenerować zlecenia produkcyjne dla podwykonawców wraz z kontrolą stanów magazynowych powierzonych do produkcji surowców.

  Monitorowanie oraz rozliczanie poszczególnych zleceń umożliwia analizę brakowości u kooperantów.

  Panele produkcyjne

  Panele produkcyjne służą do rejestracji zdarzeń produkcyjnych bezpośrednio na hali produkcyjnej. Za ich pomocą możesz rejestrować: rozpoczęcie, zatrzymanie, wznowienie lub zakończenie operacji oraz zameldować ilości wykonanych czynności.

  W tle system ERP wygeneruje odpowiednie dokumenty, rejestrując ruchy magazynowe związane z wydaniem surowców i przyjęciem wyrobów gotowych na magazyn. Gromadzone na bieżąco przez oprogramowanie informacje z przebiegu procesu produkcji w firmie dadzą możliwość analizy danych z produkcji w toku.

  Rejestracja produkcji

  Meldunki zwrotne z produkcji pozwalają śledzić każdy etap realizacji zlecenia produkcyjnego. Za ich pomocą zaewidencjonujesz rzeczywiste zużycie surowca oraz faktyczny czas pracy maszyny i wykonawców.

  Daje to możliwość analizy efektywność wykorzystania gniazd produkcyjnych i zasobów ludzkich a także weryfikacji poprawności stworzonych technologii i wykrycia ewentualnych odchyleń od norm.

  W systemie ERP meldunki możesz wprowadzać z kilku poziomów, pojedynczo lub grupowo. Proces meldowania uprościsz wykorzystując czytniki kodów kreskowych, dzięki którym składanie meldunków będzie odbywało się szybko i bez pomyłek.

  Monitory wydziałowe

  Monitory wydziałowe pomagają zarządzać pracą na terenie hali produkcyjnej, wyświetlając informacje na temat aktualnie realizowanych operacji na produkcji.

  Umożliwiają także kontrolę czasu pracy pod względem przyjętych normatywów.

  Brygadziście dają możliwość podjęcia szybkiej reakcji w przypadku problemów w trakcie realizacji operacji.

   

  Rozliczenie kosztów produkcji

  System ERP pozwala obliczyć koszty związane z wytworzonymi na zleceniach wyrobami.

  Nasze oprogramowanie ERP umożliwia przeprowadzenie analizy jednostkowego kosztu produktu na poszczególne operacje zlecenia produkcyjnego oraz konkretny wyrób.

  Kontrola jakości

  Program daje możliwość planowania działań związanych z kontrolą jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz przechowywania parametrów pokontrolnych.

  Za pomocą numeru partii, pozwala śledzić każdą pojedynczą sztukę. Pełna identyfikacja zapewnia szybkie odnalezienie dostawcy surowca, wykonawcy, miejsca wytworzenia wyrobu oraz jego odbiorców.

  Utrzymanie ruchu

  W systemie ERP możliwy jest monitoring procesu produkcji pod kątem stanu pracy maszyn.

  Dostęp do rejestrowanych na bieżąco informacji na produkcji (awaria, przestój) pozwala szybko podjąć działania zaradcze. Za pomocą programu zaplanujesz symulację przerw technologicznych, takich jak: remonty, przeglądy czy prace konserwacyjne, którą wykonasz w oparciu o analizę harmonogramu produkcji, czyli czytelny wykres Gantta.

  Powiadomienia e-mail i sms

  Za pomocą wiadomości e-mail, sms czy okien pop-up, program ERP poinformuje Cię o najważniejszych zdarzeniach. Możesz skorzystać z fabrycznych powiadomień, np. o zmianie statusu w zamówieniach klientów, dostawców czy w zleceniach produkcyjnych w firmie.

  Cykliczne raporty w formie pdf, xls, np. na temat stanów magazynowych poniżej zakładanego minimum, mogą otrzymywać także pracownicy, którzy nie posiadają dostępu do programu.

  W oprogramowaniu stworzysz również powiadomienia dla swoich klientów wysyłające informacje, np. o etapie realizacji zamówionej pozycji w zleceniu produkcyjnym lub inne dowolne powiadomienie, jakie potrzebujesz.

  Kompleksowość obsługi

  HermesSQL jest kompleksowym systemem ERP, który łączy produkcję z procesami sprzedaży, zaopatrzenia, logistyką oraz obszarem finansowo-księgowym. Całość obsługuje jedna baza danych, co gwarantuje spójność danych i pracę na rzeczywistych danych. Zaletą takiego rozwiązania są m.in.: szerokie możliwości tworzenia analiz biznesowych, w tym raportów z produkcji, które ułatwiają kontrolę oraz zarządzanie produkcją.

  HermesSQL to nie tylko jeden kompleksowy system, ale również  jeden dostawca. Dzięki temu zawsze wiesz, do kogo zwrócić się w przypadku jakichkolwiek trudności lub dodatkowych potrzeb.

  Opinie naszych klientów

  Pierwszym efektem zastosowania modułu „Zarządzanie produkcją”, było zwiększenie kontroli nad realizacją zleceń produkcyjnych. Stało się to możliwe dzięki zautomatyzowaniu rejestracji czasu pracy i zbieraniu informacji o przebiegu produkcji, które teraz odbywa się za pomocą paneli produkcyjnych.

   

  Przemysław Kołakowski
  Członek Zarządu REMA S.A.

  Przy pomocy programu HermesSQL skorelowaliśmy ze sobą główne obszary: sprzedaż, księgowość, logistykę i produkcję. Obecnie mamy pełny wgląd w działalność naszej spółki oraz możliwość planowania i śledzenia realizacji produkcji na każdym etapie.

  Lidia Kowalska
  V-ce Prezes Zarządu SKB Drive Tech

  (…) bardzo ważne jest umiejętnie zarządzanie produkcją oraz prowadzenie gospodarki magazynowej i temu właśnie zadaniu sprostał system HermesSQL. Firmę Humansoft cechuje sumienność, odpowiedzialność za oferowany produkt oraz odpowiedzialność za terminowość w realizacji zamówień.

  Jacek Kucharski
  Właściciel firmy ALU SYSTEM PLUS

  Wraz ze wzrostem ilości zamówień klientów planowanie produkcji przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych stało się mało efektywne. Dlatego wdrożyliśmy profesjonalny program do zarządzania produkcją, obejmujący również handel, logistykę, finanse i księgowość. Wdrożenie systemu komputerowego umożliwiło zwiększenie wydajności i opłacalności procesów produkcyjnych.

  Grzegorz Jarzyński
  Prezes ELPIGAZ Sp. z o.o.

  Usprawnij proces zarządzania produkcją i uprość z nami harmonogramowanie produkcji

  Podsumowując, jeśli chcesz przyspieszyć proces planowania produkcji w swojej firmie oraz  mieć pełną kontrolę nad produkcją, to system HermesSQL jest dobrym wyborem. Dzięki możliwości automatyzacji planowania produkcji nie tylko zwiększysz efektywność procesów, ale i również wyeliminujesz ryzyko pojawienia się kosztownych błędów, które zdarzają się nawet najbardziej doświadczonym pracownikom. Zaawansowane planowanie produkcji, czy też harmonogramowanie produkcji to również większa możliwość dostosowania działań w firmie produkcyjnej w błyskawicznym tempie. W przypadku nagłych zmian w obszarze produkcji spowodowanych np. wydarzeniami losowymi, czy też zmianą wymagań klienta, możesz w zasadzie z dowolnego miejsca wprowadzać odpowiednie zmiany w czasie rzeczywistym.

  Oprogramowanie ERP dla produkcji: jakie parametry technologiczne?

  Oprogramowanie dla firm produkcyjnych HermesSQL to nowoczesne rozwiązanie wspierające nie tylko proces tworzenia planu produkcji, ale i również zapewniające wsparcie procesów produkcji oraz procesu wytwarzania produktów. Co więcej, z możliwości tego oprogramowania możesz skorzystać nie tylko, by przeprowadzić usprawnienie procesów okołoprodukcyjnych, ale i również zlecenia kompletacji produktów, składników dla różnych grup kontrahentów. Wszechstronność tego narzędzia pozwala również wykorzystać je do kwestii związanych z księgowością (takich jak rozliczanie zleceń produkcyjnych) czy procesami sprzedaży wyrobów. Nowoczesne programy dla firm produkcyjnych pozwalają działać na wszystkich tych obszarach z poziomu jednej, intuicyjnej w obsłudze platformy. Jak dokładnie może więc oprogramowanie do zarządzania produkcją wesprzeć twoją firmę na poszczególnych obszarach jej działania?

  Program do zarządzania produkcją: opcja przypisania kosztów pośrednich wyrobów gotowych i inne funkcje

  Program do zarządzania produkcją HermesSQL to wsparcie firmy na każdy obszarze produkcji. Jak wyglądają przykładowe funkcje na poszczególnych obszarach?

  • Planowanie produkcji: mając system do zarządzania produkcji, otrzymujesz narzędzia pozwalające na sprawną kalkulację kosztów wytworzenia produktów, planowanie potrzeb materiałowych, czy też automatyczne przeliczanie ilości podpiętych zasobów materiałowych, niezbędnych do użycia w celu uzyskania produktu. Na uwadze warto też mieć wygodne budowanie technologii w ramach danego projektu przy pomocy kreatora bazującego na macierzy powiązań pytań i odpowiedzi, sprawdzanie i raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych niezbędnych do spełnienia określonych warunków, umożliwiających wykonanie operacji produkcyjnych w celu otrzymania produktu.
  • Kontrola produkcji: program do zarządzania produkcją to między innymi monitorowanie jak przebiegają operacje produkcyjne, generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji czy też przeplanowywanie operacji powiązanych z produkcją seryjną. Wykorzystując program do zarządzania produkcją, realizujesz także prostą kompletację po zakończeniu operacji produkcyjnych oraz przyjęcia produktów ubocznych.
  • Rozliczanie produkcji i sprzedaż: program do zarządzania produkcją pozwala również na sprawne rozliczenie zarówno zasobów materiałowych, jak i świadczonych usług. To także funkcje symulacji cen sprzedaży, przygotowanie rentownych ofert, raporty porównujące koszt rzeczywisty z szacowanym czy też automatyczne wyliczenie kosztów związanych z produkcją seryjną z uwzględnieniem kalendarzy zasobów produkcyjnych.

  Program dla małej firmy produkcyjnej?

  Generowanie terminów, rozliczanie produkcji czy obsługa zwrotów surowców, czy też łatwe definiowanie receptur kompletacji — to tylko kilka przykładów tego, co może zaoferować Ci system do zarządzania produkcją. Jeżeli nie jesteś przekonany co do możliwości oferowanych przez oprogramowanie dla firm produkcyjnych, umów się na darmową prezentację. Zobaczysz, jak działa „na żywo” oprogramowanie do planowania produkcji klasy ERP i przekonasz się, jak można dostosować to rozwiązanie do pracy na wybranych parametrach związanych ze specyfiką działania Twojej firmy.

  Przenieś swoją produkcję na wyższy poziom

  Umów bezpłatną prezentację systemu!