Weź udział w Bezpłatnym Webinarium „Kiedy warto przejść z Excela na System ERP?” – 22.05.2024

30 lat na rynku
Business Intelligence
Humansoft QLIK Power BI

Co to jest Microsoft Power BI?

Power BI  to narzędzie analityczne firmy Microsoft do wizualizacji danych.

Jest to rozwiązanie do analizy danych, które pomaga w tworzeniu i udostępnianiu interaktywnych raportów i wizualizacji. Power BI pozwala użytkownikom zbierać, przetwarzać i interpretować dane z różnych źródeł, a następnie prezentować wyniki w wizualnej formie, aby ułatwić podjęcie decyzji biznesowych.

Skontaktuj się z nami!

  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.
  Power BI

  Do czego służy Power BI?

  Obszary analizy danych

  Power BI jest narzędziem do tworzenia raportów i analiz danych, które można wykorzystać w różnych sytuacjach. Może on być wykorzystywany do tworzenia raportów i analiz dla przedsiębiorstw, organizacji non-profit, instytucji edukacyjnych, a także dla indywidualnych użytkowników. Power BI można wykorzystać do tworzenia raportów z  różnych źródeł danych, w tym z baz danych, plików CSV, Microsoft Excel, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i innych źródeł.

  Power BI to przede wszystkim:
  • Obsługa i tworzenie analiz business intelligence
  • Możliwość łączenia źródeł danych
  • Wizualizacja danych w postaci tabel, wykresów, diagramów
  • Prosta analiza danych
  • Power BI online – wersja mobilna
  Power BI to przede wszystkim:
  • Obsługa i tworzenie analiz business intelligence
  • Możliwość łączenia źródeł danych
  • Wizualizacja danych w postaci tabel, wykresów, diagramów
  • Prosta analiza danych
  • Power BI online – wersja mobilna
  Power BI to przede wszystkim:
  • Obsługa i tworzenie analiz business intelligence
  • Możliwość łączenia źródeł danych
  • Wizualizacja danych w postaci tabel, wykresów, diagramów
  • Prosta analiza danych
  • Power BI online – wersja mobilna
  Power BI to przede wszystkim:
  • Obsługa i tworzenie analiz business intelligence
  • Możliwość łączenia źródeł danych
  • Wizualizacja danych w postaci tabel, wykresów, diagramów
  • Prosta analiza danych
  • Power BI online – wersja mobilna

  Szczegółowe informacje z danych

  Raporty oparte na danych konkretnego użytkownika można udostępniać innym, wchodząc tym samym w interakcje.

  W Power BI można współpracować nad raportami wraz z innymi użytkownikami w celu znalezienia potrzebnych informacji, a także obserwować wyniki analiz biznesowych. Dbając o zachowanie bezpieczeństwa danych dzięki dostępności ograniczanej widoczności danych (row level security).

  Odkryj odpowiednie raporty

  Usługa Power BI umożliwia dostęp do raportów utworzonych wcześniej, a także do już istniejących w organizacji lub społeczności usługi Power BI.

  Zapoznając się z raportami można mieć wgląd w szczegółowe informacje, potrzebne do podjęcia decyzji.  Nad raportami można współpracować z innymi użytkownikami. Można je udostępniać w obszarach roboczych, online, w aplikacjach lub przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

  Tworzenie raportów w Power BI

  Usługi Power BI Desktop pozwala połączyć się z danymi oraz przeprowadzić ich modelowanie i wizualizowanie, co umożliwia utworzenie raportów ze szczegółowymi informacjami.

  Dane można importować z arkuszy programu Excel, lokalnych baz danych lub chmury a następnie przekształcić je, aby były gotowe do analizy. Dzięki funkcji przeciągania i upuszczania można tworzyć i formatować wizualizacje, które ułatwiają budowanie raportu i prezentowanie danych w przystępny sposób.

  Wizualizacja danych w Power BI

  Wizualizacje w Power BI można wykonać na kilka sposobów. Najpopularniejsze z nich to:

  • Prosty tekst
  • Tabele
  • Mapa cieplna
  • Wykres punktowy, liniowy, kolumnowy, wodospadowy, słupkowy
  • Skumulowany wykres słupkowy
  • Powierzchnia

  Tworzenie wizualizacji należy zacząć od ustalenia: jaki mamy zakres danych, komu będziemy te dane prezentować oraz co chcemy uzyskać dzięki przedstawieniu danych na wykresie. Istnieje bardzo dużo różnych sposobów wizualizacji danych, jednak nie wszystkie będą odpowiednie do zaprezentowania każdego zbioru danych. Dobranie odpowiedniego jest kluczowe do zrealizowania obranego przez nas celu.

  Udostępnianie raportów i dashboardów

  Raporty i pulpity nawigacyjne Power BI można udostępnić za pomocą linku zarówno pracownikom organizacji jak i osobom spoza niej.

  Warunkiem udostępnienia i odebrania jest posiadanie licencji Power BI Pro lub Premium na użytkownika (PPU). Adresaci mogą wyświetlać udostępnione raporty i pulpity nawigacyjne oraz korzystać z nich, ale nie mogą ich edytować. Jeśli nie zastosowano zabezpieczeń na poziomie wiersza, zyskują dostęp do całego bazowego zestawu danych. Współpracownicy, którym udostępniono raporty i pulpity nawigacyjne będą mogli je udostępnić dalej jeśli otrzymają odpowiednie zgody.

  Źródła danych obsługiwane przez Power BI

  Power BI może wykorzystać różne źródła danych pod warunkiem, że są one w odpowiednim formacie.

  Power BI obsługuje dane w formacie podobnym do tego jaki znajdziemy w Google Analytics i Twilio oraz w bazach danych modelu tabelarycznego SQL Server Analysis Services. W niektórych przypadkach może być konieczne wykonywanie zapytań i ładowanie żądanych danych do pliku, gdyż usługa Power BI może nawiązać połączenie tylko z tabelaryczną bazą danych.

  Power BI obsługuje dane pochodzące z następujących miejsc:

  • Dane dostępne online, np. Google Analytics lub QuickBooks
  • Dane zapisane w chmurze, np. Azure SQL Database
  • Lokalne bazy danych zapisane na komputerze lub serwerze organizacji

  Ile kosztuje Microsoft Power BI?

  Power BI Pro

  Power BI Pro i Power BI Premium kupuje się w formie subskrypcji na użytkownika, samodzielnie albo w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Zakup dodatków zależy od potrzeb i wielkości danej organizacji. Obie usługi pozwalają na przyznawanie licencji poszczególnym użytkownikom. Umożliwiają korzystanie z wizualizacji danych przy użyciu pulpitów nawigacyjnych i raportów na żywo, publikacje raportów i udostępnianie szczegółowych informacji w całej organizacji.

  Power BI Desktop

  Aplikacja w wersji Microsoft Power BI, którą można zainstalować na komputerze z systemem Windows za darmo. Do funkcjonalności Power BI Desktop należy możliwość łączenia się z danymi oraz tworzenie raportów i pulpitów nawigacyjnych na własny użytek. Użytkownicy nie mogą udostępniać raportów i współpracować z innymi osobami ani publikować zawartości w obszarach roboczych innych osób. Z użytkownikami wersji Power BI Pro i Premium na użytkownika mogą współpracować jedynie wtedy gdy, zawartość jest zapisana w obszarach roboczych hostowanych pojemności Premium.

  Różnice między darmową a płatną wersją Power BI

  Wersja bezpłatna Power BI pozwala na łączenie się ze źródłami danych, publikowanie w internecie i eksport do plików PowerPoint, Excel oraz CSV.

  Natomiast wersja płatna Power BI zawiera funkcjonalności wersji bezpłatnej oraz dodatkowo pozwala na:

  • dystrybucję na poziomie przedsiębiorstwa: aplikacje, subskrypcje e-mail, osadzanie interfejsów API i kontrolek
  • współpracę: udostępnianie równorzędne, obszary robocze, analizowanie w programie Excel

  FAQ

  Jakie są funkcje analizy biznesowej dostępne w Power BI i jak je używać?

  Analiza biznesowa wspiera podejmowanie decyzji umożliwiając wgląd w informacje. Narzędzia dedykowane do analizowania korzystają z danych historycznych i bieżących, aby następnie zaprezentować wyniki w postaci wizualnej. Analizę biznesową można podzielić na cztery elementy w ramach, których nieprzetworzone dane zostają przekształcone w informacje. Power BI spełnia funkcje analizy biznesowej poprzez:

  Rozwiń
  • zebranie i przekształcenie danych z różnych źródeł
  • wykorzystanie wizualizacji danych do przedstawienia wyników analiz
  • podejmowanie decyzji na podstawie danych

  Narzędzia do analityki biznesowej zautomatyzowały wiele procesów, które wcześniej firmy robiły ręcznie pozwalając tym samym zaoszczędzać czas i wysiłek. Następnym krokiem po wydobyciu, transformacji i ładowaniu (ETL) danych z wielu źródeł, jest ich przekształcenie, po czym zostają zapisywane w centralnej lokalizacji. Aplikacje tak przygotowane mogą dane łatwo analizować oraz wysyłać zapytania, które dotyczą danych traktowanych już jako złożonego zestawu danych.

   

  Jakie są możliwości skalowania i dostosowywania Power BI do potrzeb firmy?

  W sytuacji, gdy raporty i pulpity nawigacyjne są używane przez dużą grupę odbiorców skalowanie pomaga usprawnić wydajność rozwiązania Power BI. Pojemność Premium jest wykorzystywana do hostowania kopii zestawu danych. Zwiększając przepływ wydajność nie spowolni, gdy wielu użytkowników prześle zapytania w tym samym czasie.

  Usługa Power BI oddziela kopie zestawu danych tylko do odczytu i tylko do zapisu z kopii zestawu danych. Kopie tylko do odczytu obsługują użycie raportu i pulpitu nawigacyjnego, natomiast  kopia zestawu danych do odczytu/zapisu jest używana podczas wykonywania operacji zapisu i odświeżenia, podczas której kopie zestawu danych tylko do odczytu nadal obsługują raporty i pulpity nawigacyjne. W celu aktualizacji kopi tylko do odczytu zestawy danych tylko do odczytu i zapisu są synchronizowane. Metoda ta pozwala na zmniejszenie wpływu operacji zapisu i odświeżania zestawu danych na pojemność.

  Zachowanie dokładnego układu raportu, gdy będzie on wyświetlany na ekranach o różnych współczynnikach proporcji i rozmiarach może stanowić wyzwanie. W Power BI domyślny widok wyświetlany jest jako dopasowany do strony a domyślny rozmiar wyświetlania wynosi 16:9. W przypadku chęci zmiany tych ustawień należy skorzystać z narzędzi: ustawienia widoku strony i ustawienia rozmiaru strony.

   

  Jakie korzyści daje wdrożenie Power BI?

  • Dostęp do danych niezależnie od miejsca ich przechowywania – Ustawiania procesów odświeżania danych – Power Automate pozwalają uzyskać dostęp do aktualnych informacji. Pobieranie danych może się odbywać nawet z różnych źródeł: zarówno lokalnych, jak i w chmurze.
  • Samoobsługa z Power Query – W szybki sposób umożliwiają pozyskiwanie, przekształcanie, integrowanie i wzbogacanie danych w Power BI. Znajomość programu Excel pomaga w poruszaniu się w systemie oraz wspiera szczegółową analizę danych.
  • Interaktywne raporty z wizualizacją danych – Pozwolą na lepsze zrozumienie danych w firmie. Samodzielne projektowanie raportów z własnymi wizualizacjami wspiera platforma wizualizacji niestandardowych typu open source w usłudze Power BI.
  • Mobilny dostęp – Power BI pozwala na tworzenie i publikację raportów w taki sposób, by można było swobodnie z nich korzystać na urządzeniach mobilnych. Plik bezpośrednio z Power BI można zapisać w chmurze lub środowisku lokalnym.
  Zwiń
  Potrzebujesz dostawcy BI z dużym doświadczeniem?

  Skontaktuj się z nami