Weź udział w Bezpłatnym Webinarium „Kiedy warto przejść z Excela na System ERP?” – 22.05.2024

30 lat na rynku
20 sierpnia 2021
Zarządzanie przepływem danych Qlik® Data Integration Solutions
Humansoft Blog Zarządzanie przepływem danych Qlik Data Integration Solutions
20 sierpnia 2021

Zarządzanie przepływem danych Qlik® Data Integration Solutions

Zarządzanie danymi staje się dla działów IT coraz większym wyzwaniem. Biznes oczekuje takich funkcjonalności jak nauczanie maszynowe czy Internet Rzeczy (Internet of Things), a nowe inicjatywy analityczne wymagają nowoczesnej platformy danych. Ponadto, dla efektywności działania, taka platforma – niezależnie czy dotyczy to chmury, jeziora danych, czy też strumieniowania – wymaga uniwersalnej, elastycznej i zautomatyzowanej integracji danych w czasie rzeczywistym. Dostawcą takich rozwiązań jest właśnie Qlik®.

Platforma integracji danych Qlik® (wcześniej Attunity) zaprojektowana została do spełnienia oczekiwań biznesu w zakresie modernizacji przepływu danych pod kątem zaawansowanej analityki. Połowa przedsiębiorstw z listy Fortune 100 i ponad 2.500 organizacji w skali globalnej, włączając w to takie firmy jak: Ford, Cardinal Health, czy Swiss Life, korzysta z naszych usług w zakresie integracji w czasie rzeczywistym danych i metadanych pochodzących z heterogenicznych i rozproszonych  środowisk.

Przyśpieszenie dostarczania danych

Rozwiązania Qlik® automatycznie i w sposób nieinwazyjny strumieniują na żywo transakcje ze źródeł produkcyjnych takich jak: Oracle®, SAP®, mainframe, do jakichkolwiek systemów źródłowych: baz i hurtowni danych, jezior danych, systemów strumieniowania, tak w środowiskach lokalnych jak i w chmurze. Te same rozwiązania automatyzują tworzenie i aktualizacje struktur jezior danych i hurtowni danych, aby przyśpieszyć transformacje danych w ramach ich potoków. W rezultacie przygotowanie danych do analizy jest bardzo szybkie.

Generowanie i udostępnianie strumieni danych

Dzięki firmie Qlik® przedsiębiorstwa otrzymują uniwersalną, elastyczną i zautomatyzowaną platformę integracji danych w czasie rzeczywistym, bazującą na wiodącej na rynku implementacji technologii Przechwytywania Zmiany Danych (Change Data Capture). Nasza platforma umożliwia architektom i administratorom baz danych szybką konfigurację, kontrolę oraz monitorowanie replikacji danych przy wykorzystaniu intuicyjnego interfejsu graficznego, który eliminuje potrzebę tworzenia skryptu.

Nasze oprogramowanie PZD zdalnie skanuje logi transakcyjne, aby przechwycić wszelkie aktualizacje danych bez ingerencji w architekturę systemów produkcyjnych i obciążania ich wydajności.

Możliwe jest strumieniowanie modyfikacji danych i metadanych w przestrzeni setek lub tysięcy systemów, włączając w to relacyjne bazy danych, starsze systemy korporacyjne, hurtownie danych, jeziora danych czy też platformy strumieniowania. Wszystkie te procesy zarządzane są z poziomu jednego, uniwersalnego widoku środowiska.

Nasze oprogramowanie zapewnia wysoką elastyczność działania. Jest przygotowane do funkcjonowania w chmurze, na lokalnych zasobach przedsiębiorstwa, albo w środowisku hybrydowym. Wdrożenie jego jest bardzo szybkie, nie wymaga instalacji oprogramowania agentów, a konfiguracja połączeń do systemów źródłowych i docelowych według zmieniających się wymagań obsługi danych jest bardzo prosta.

Ulepszanie i transformacja danych

Oprogramowanie Qlik automatyzując wieloetapowe procesowanie danych i eliminując potrzebę tworzenia skryptu, redukuje czas i pracochłonność przygotowania analiz. Administratorzy baz danych i architekci mogą automatycznie tworzyć i aktualizować jeziora danych. Mają także możliwość transformowania przechowywanych tam danych oraz ich adaptacji do zmian w systemach źródłowych i docelowych. Nasze rozwiązanie umożliwia ciągłe zasilanie Repozytoriów Danych Operacyjnych (Operational Data Stores) dla uzyskania wglądu w dane na żywo, a także Repozytoriów Danych Historycznych (Historical Data Stores) dla śledzenia wszelkich zmian w danych i metadanych.

Automatyzacja projektowania, wdrażania i aktualizacji hurtowni danych przekłada się na przyśpieszenie realizacji projektów analitycznych. Rozwiązanie Qlik® minimalizuje potrzebę manualnego, a więc podatnego na błędy, tworzenia skryptów w trakcie modelowania danych, generowania ETL i organizacji procesów obsługi środowiska. Dostosowanie się do nowych wymagań jest bardzo proste dzięki możliwości propagowania zmian powstałych w źródłach lub modelu danych do środowiska hurtowni danych.

Integracja i zarządzanie metadanymi

Qlik® daje możliwość lepszego zrozumienia i dostępu oraz zwiększenia zaufania do danych dzięki integracji i śledzeniu metadanych. Zunifikowane repozytorium dostarcza kompletną perspektywę pochodzenia danych w odniesieniu do systemów źródłowych i docelowych, dotyczy procesów replikacji i transformacji. Firma Qlik® bierze udział w otwartych inicjatywach rynkowych (open source) takich jak ODPi, aby uprościć i ustandaryzować ekosystemy Big-Data w kontekście eksploracji danych i raportowania. Odnosi się to w szczególności do certyfikowanego wsparcia dla platformy nadzoru danych Apache Atlas.

Dlaczego menadżerowie i architekci danych ufają firmie Qlik®

Numer 1 w technologii Przechwytywania Zmiany Danych (Change Data Capture)

Jesteśmy największym, niezależnym dostawcą technologii Przechwytywania Zmiany Danych w czasie rzeczywistym, z najszerszym wsparciem dla klienta, największą wydajnością i najmniejszym obciążeniem dla systemów źródłowych.

Numer 1 w migracji do chmury

Przenieśliśmy już ponad 150.000 baz danych do platform chmurowych.

Numer 1 w łatwości użycia

Eliminujemy potrzebę tworzenia skryptu i redukujemy zależność analizy od deweloperów przez zastosowanie spójnego, w pełni zautomatyzowanego procesu, do wszystkich systemów źródłowych i docelowych.

Krótkie fakty. Qlik® to:

 • Challenger w raporcie Gartner Data Integration Magic Quadrant
 • Zaufany partner dla połowy przedsiębiorstw z listy Fortune 100
 • Członek społeczności ODPi w zakresie integracji metadanych

Przykładowe rezultaty wdrożeń:

 • 95% redukcja tworzenia skryptów ETL u globalnej firmy ubezpieczeniowej
 • 37 milionów rekordów przeniesionych do AWS w ciągu jednej godziny po wielotygodniowych, nieudanych próbach w firmie Philips z wykorzystaniem innych narzędzi
 • 145 miliardów zmian danych wczytywanych miesięcznie do jezior danych przedsiębiorstw z listy Fortune 100

 

Popularne przypadki zastosowania:

 • Strumieniowanie z baz danych w czasie rzeczywistym
 • Zasilanie jezior danych
 • Przekształcanie jezior danych
 • Automatyzacja hurtowni danych
 • Migracja na platformy chmurowe
 • Replikacja baz danych
 • Zarządzanie środowiskami testowymi SAP®

Szukasz systemu BI dla swojej firmy? Zaproś nas na prezentację platformy BI Qlik!

Ewa Rut-Skrzypczak
Ewa Rut-Skrzypczak

Dyrektor Działu Business Intelligence oraz Członek Zarządu w firmie Humansoft.

Od ponad 20 lat związana zawodowo z branżą IT. Posiada 12-letnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence. Koordynator wielu kompleksowych projektów wdrożeniowych systemów Business Intelligence dla firm z branży FMCG oraz sektora energetycznego, petrochemicznego i finansowego. Prelegentka i autorka wielu wystąpień i publikacji na temat Business Intelligence.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
14 listopada 2023
5 zalet wdrożenia automatyzacji w procesie analizy danych
Zobacz więcej
01 sierpnia 2022
Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?
Zobacz więcej
10 sierpnia 2021
Qlik – rozszerzona inteligencja wspiera podejmowanie decyzji opartych na danych
Zobacz więcej