30 lat na rynku
13 sierpnia 2021
Zwielokrotnienie wartości danych Big Data
Strona główna Blog Zwielokrotnienie wartości danych Big Data
13 sierpnia 2021

Zwielokrotnienie wartości danych Big Data

Wyciąganie Sensu z danych Big Data

Prawie każdy biznes spotyka się z niewyobrażalnie dużą ilością danych. Ich zbieranie nie jest jednak tym samym, czym wyciąganie z nich informacji. Aby z danych wyciągać wnioski, które prowadzą do realnych korzyści i zwiększają zwrot z inwestycji, należy najpierw zebrać je razem ze wszystkich systemów źródłowych i lokacji, a następnie umożliwić każdemu użytkownikowi ich analizę.

 

Big Data dla każdego

W trakcie udostępniania danych Big Data wszystkim pracownikom, należy wziąć pod uwagę trzy aspekty. Po pierwsze, wykorzystując dane w procesach biznesowych, uzyskujemy dostęp do informacji w nowych obszarach operacji. Po drugie, tworzymy kulturę poszukiwania informacji, gdzie doświadczenie i intuicja wspierane są przez dowody. Po trzecie, kiedy cała kadra organizacji będzie miała możliwość analizowania danych Big Data, wtedy odkrywane będą nowe, użyteczne informacje.

 

Więcej ludzi. Więcej wniosków. Większy zwrot z inwestycji.

Na rynku jest wiele narzędzi, które umożliwiają naukowcom danych analizowanie ich w masowych ilościach. Qlik Sense® sięga daleko poza wąską grupę specjalistów, dając każdemu użytkownikowi w organizacji możliwość nie tylko analizowania danych Big Data, ale także intuicyjnego ich eksplorowania wszędzie tam, gdzie zaprowadzi ich ciekawość.

 

Qlik oferuje unikalną kombinację funkcjonalności:

Kompletny obraz informacji w organizacji

Wygodne łączenie danych z różnych źródeł umożliwia przeglądanie i pracę ze wszystkimi danymi jednocześnie. Zasadniczo możliwy jest dostęp do dowolnego źródła danych, wkluczając w to pliki formatu Excel i  XML, specyficzne źródła aplikacji jak Salesforce i SAP oraz platformy Big Data jak: Hadoop, AWS (Amazon Web Services) oraz Microsoft Azure.

W celu uproszczenia procesu dostępu do danych, możliwe jest także wykorzystanie produktów Qlik z linii integracji danych i przenoszenie danych w czasie rzeczywistym z systemów źródłowych do chmury, jeziora danych lub hurtowni danych. Alternatywą jest także wykorzystane Qlik Data Catalyst®, który umożliwia katalogowanie wszystkich danych (importowanych lub pozostawianych w lokacjach źródłowych) oraz dalsze ich przetwarzanie, wzbogacanie i tworzenie pochodnych zestawów danych według indywidualnych potrzeb analitycznych użytkowników.

 

Interaktywna, swobodna eksploracja i analiza

Dzięki silnikowi asocjacyjnemu Qlik® Associative Engine, każdy element danych jest dynamicznie łączony ze wszystkimi innymi. Stąd też w systemie, który posiada setki produktów, tysiące pracowników i miliony klientów, istnieje możliwość wydzielenia potrzebnego zestawu danych za pomocą kilku kliknięć, unikając mozolnego przeszukiwania niekończących się list wierszy. Innymi słowy, typowy problem obsługi danych Big Data zostaje rozwiązany bez konieczności programowania i zastosowania zaawansowanych technik wizualizacyjnych poprzez stworzenie  modelu danych umożliwiającego wygodną ich obsługę.

Różne metody obsługi danych Big Data

Oczywiście możliwość dostępu, modelowania i wykorzystania danych Big Data zależy od konkretnych potrzeb i struktury danych źródłowych. Qlik Sense® oferuje gamę wbudowanych funkcjonalności i opcjonalnych technik, które mogą zostać użyte indywidualnie bądź łącznie:

  • Magazynowanie danych w pamięci

Qlik® Associative Engine automatycznie kompresuje dane do poziomu 10% ich oryginalnego rozmiaru i przechowuje je na serwerze, a nie lokalnej maszynie, co przekłada się na szybkie czasy reakcji przy obsłudze milionów wierszy. Dla wielu klientów Qlik Sense® ta funkcjonalność wystarcza do zaspokojenia potrzeb w zakresie Big Data.

  • Segmentacja aplikacji

Użytkownicy mają możliwość podziału danych w jednej aplikacji Qlik na wiele aplikacji pochodnych. Dzięki temu dane są łatwiejsze do zarządzania.

  • Generowanie aplikacji na żądanie

Użytkownicy mogą szybko przeszukiwać cały komplet danych, wybierać interesujące podzestawy danych, i automatycznie wyzwalać tworzenie aplikacji zawierającej tylko potrzebne dane.

  • Qlik Big Data Index™

Zastosowanie unikalnego silnika asocjacyjnego Qlik® Associative Engine bezpośrednio w repozytorium Big Data, daje możliwość użytkownikom swobodnej eksploracji i pełnego dostępu do  wszystkich szczegółów bez konieczności przenoszenia danych z ich lokacji źródłowej. Tym samym użytkownik ma dostęp do zawsze aktualnych danych, a także ilość zasobów potrzebnych do udostępnienia danych ulega ograniczeniu.

  • Inne metody

Qlik udostępnia deweloperom pokaźny zakres funkcjonalności API oraz szeroką sieć technologii partnerskich umożliwiając tworzenie własnych interfejsów użytkownika i całościowych rozwiązań.

 

Dzięki Qlik Sense® dostęp do analizy danych Big Data rozszerza się aż do granic organizacji. Każdy pracownik ma możliwość eksploracji Big Data, testowania hipotez, intuicyjnego poszukiwania informacji oraz może odkrywać nieznane informacje, które zmienią funkcjonowanie firmy

Przeczytaj także
08 stycznia 2020
WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości
Zobacz więcej
11 sierpnia 2021
Qlik 10 rok z rzędu liderem Magicznego Kwadratu Gartnera
Zobacz więcej
16 sierpnia 2021
Nowoczesna metodologia DataOps
Zobacz więcej