Weź udział w Bezpłatnym Webinarium „Kiedy warto przejść z Excela na System ERP?” – 22.05.2024

30 lat na rynku
08 stycznia 2020
WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości
Humansoft Blog WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości
08 stycznia 2020

WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości

Obecnie wymagania wobec systemów Business Intelligence znacząco wzrosły.

Drogie i mało przyjazne dla użytkow­ni­ków tra­dy­cyjne platformy analityczne często mają problem w sprostaniu bieżącym potrzebom. Ich miejsce zajmują rozwiązania analityczne w inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii in-memory. Na niej oparty jest QlikView – niezwykle przyjazna i najwydajniejsza na świecie platforma Business Intelligence.

Niezwykła moc QlikView kryje się w uni­ka­to­wej tech­no­lo­gii aso­cja­cyj­nych baz danych prze­cho­wu­ją­cych szcze­gó­łowe dane, które są pobierane z systemów źródłowych, a następnie prze­twa­rzane w pamięci ope­ra­cyj­nej serwera (in-memory). Dzięki założeniu, że wszystkie obli­cze­nia odbywają się w czasie rze­czy­wi­stym, analizy można prowadzać wyjątkowo szybko, ela­stycz­nie, bez ogra­ni­czeń na liczbę wymiarów.

Niezwykłe możliwości QlikView wykorzystaliśmy w przygotowanej specjalnie dla naszych klientów systemu HermesSQL dedykowanej aplikacji Kontroling Sprzedaży QlikView przeznaczonej do analizowania, kontrolowania i prognozowania procesów sprzedaży. W oparciu o dane zaimportowane z systemu ERP HermesSQL aplikacja przekształca informacje w bezcenną wiedzę. Wzmacnia kontrolę i wspomaga bieżące monitorowanie wyników sprzedaży według wielu różnych parametrów, takich jak atrybuty towaru, regiony, klienci czy handlowcy.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego wideo przedstawiającego sposób działania i technologię QlikView.

 

Szukasz systemu BI dla swojej firmy? Zaproś nas na prezentację platformy BI Qlik!

Ewa Rut-Skrzypczak
Ewa Rut-Skrzypczak

Dyrektor Działu Business Intelligence oraz Członek Zarządu w firmie Humansoft.

Od ponad 20 lat związana zawodowo z branżą IT. Posiada 12-letnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence. Koordynator wielu kompleksowych projektów wdrożeniowych systemów Business Intelligence dla firm z branży FMCG oraz sektora energetycznego, petrochemicznego i finansowego. Prelegentka i autorka wielu wystąpień i publikacji na temat Business Intelligence.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
12 sierpnia 2021
Qlik Big Data Index – Wszystkie dane są podłączone i gotowe do eksploracji
Zobacz więcej
14 listopada 2023
5 zalet wdrożenia automatyzacji w procesie analizy danych
Zobacz więcej
15 listopada 2022
Jak wygląda integracja systemu Qlik Sense z systemem ERP w celu analizy danych sprzedażowych?
Zobacz więcej