30 lat na rynku
08 stycznia 2020
WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości
Strona główna Blog WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości
08 stycznia 2020

WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości

Obecnie wymagania wobec systemów Business Intelligence znacząco wzrosły.

Drogie i mało przyjazne dla użytkow­ni­ków tra­dy­cyjne platformy analityczne często mają problem w sprostaniu bieżącym potrzebom. Ich miejsce zajmują rozwiązania analityczne w inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii in-memory. Na niej oparty jest QlikView – niezwykle przyjazna i najwydajniejsza na świecie platforma Business Intelligence.

Niezwykła moc QlikView kryje się w uni­ka­to­wej tech­no­lo­gii aso­cja­cyj­nych baz danych prze­cho­wu­ją­cych szcze­gó­łowe dane, które są pobierane z systemów źródłowych, a następnie prze­twa­rzane w pamięci ope­ra­cyj­nej serwera (in-memory). Dzięki założeniu, że wszystkie obli­cze­nia odbywają się w czasie rze­czy­wi­stym, analizy można prowadzać wyjątkowo szybko, ela­stycz­nie, bez ogra­ni­czeń na liczbę wymiarów.

Niezwykłe możliwości QlikView wykorzystaliśmy w przygotowanej specjalnie dla naszych klientów systemu HermesSQL dedykowanej aplikacji Kontroling Sprzedaży QlikView przeznaczonej do analizowania, kontrolowania i prognozowania procesów sprzedaży. W oparciu o dane zaimportowane z systemu ERP HermesSQL aplikacja przekształca informacje w bezcenną wiedzę. Wzmacnia kontrolę i wspomaga bieżące monitorowanie wyników sprzedaży według wielu różnych parametrów, takich jak atrybuty towaru, regiony, klienci czy handlowcy.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego wideo przedstawiającego sposób działania i technologię QlikView.

 

Szukasz systemu BI dla swojej firmy? Zaproś nas na prezentację platformy BI Qlik!

zdjęcie Ewa Rut-Skrzypczak
Ewa Rut-Skrzypczak

Dyrektor Działu Business Intelligence oraz Członek Zarządu w firmie Humansoft.

Od ponad 20 lat związana zawodowo z branżą IT. Posiada 12-letnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence. Koordynator wielu kompleksowych projektów wdrożeniowych systemów Business Intelligence dla firm z branży FMCG oraz sektora energetycznego, petrochemicznego i finansowego. Prelegentka i autorka wielu wystąpień i publikacji na temat Business Intelligence.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
12 lutego 2021
System Business Intelligence – co to jest i dlaczego warto go wdrożyć?
Zobacz więcej
18 października 2022
Czy system Business Intelligence Qlik Sense pozwala na przechowywanie danych historycznych w celu ich porównania do danych aktualnych?
Zobacz więcej
10 stycznia 2023
Z jakich konkretnie źródeł można załadować dane do Qlik Sense? Czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie?
Zobacz więcej