30 lat na rynku
08 stycznia 2020
WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości
Humansoft Blog WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości
08 stycznia 2020

WIDEO: QlikView i jego gigantyczne możliwości

Obecnie wymagania wobec systemów Business Intelligence znacząco wzrosły.

Drogie i mało przyjazne dla użytkow­ni­ków tra­dy­cyjne platformy analityczne często mają problem w sprostaniu bieżącym potrzebom. Ich miejsce zajmują rozwiązania analityczne w inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii in-memory. Na niej oparty jest QlikView – niezwykle przyjazna i najwydajniejsza na świecie platforma Business Intelligence.

Niezwykła moc QlikView kryje się w uni­ka­to­wej tech­no­lo­gii aso­cja­cyj­nych baz danych prze­cho­wu­ją­cych szcze­gó­łowe dane, które są pobierane z systemów źródłowych, a następnie prze­twa­rzane w pamięci ope­ra­cyj­nej serwera (in-memory). Dzięki założeniu, że wszystkie obli­cze­nia odbywają się w czasie rze­czy­wi­stym, analizy można prowadzać wyjątkowo szybko, ela­stycz­nie, bez ogra­ni­czeń na liczbę wymiarów.

Niezwykłe możliwości QlikView wykorzystaliśmy w przygotowanej specjalnie dla naszych klientów systemu HermesSQL dedykowanej aplikacji Kontroling Sprzedaży QlikView przeznaczonej do analizowania, kontrolowania i prognozowania procesów sprzedaży. W oparciu o dane zaimportowane z systemu ERP HermesSQL aplikacja przekształca informacje w bezcenną wiedzę. Wzmacnia kontrolę i wspomaga bieżące monitorowanie wyników sprzedaży według wielu różnych parametrów, takich jak atrybuty towaru, regiony, klienci czy handlowcy.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego wideo przedstawiającego sposób działania i technologię QlikView.

 

Szukasz systemu BI dla swojej firmy? Zaproś nas na prezentację platformy BI Qlik!

Ewa Rut-Skrzypczak
Ewa Rut-Skrzypczak

Dyrektor Działu Business Intelligence oraz Członek Zarządu w firmie Humansoft.

Od ponad 20 lat związana zawodowo z branżą IT. Posiada 12-letnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence. Koordynator wielu kompleksowych projektów wdrożeniowych systemów Business Intelligence dla firm z branży FMCG oraz sektora energetycznego, petrochemicznego i finansowego. Prelegentka i autorka wielu wystąpień i publikacji na temat Business Intelligence.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
08 sierpnia 2021
Silnik asocjacyjny Qlik
Zobacz więcej
20 sierpnia 2021
Zarządzanie przepływem danych Qlik Data Integration Solutions
Zobacz więcej
09 sierpnia 2023
Lojalność klientów w branży FMCG: Jak wykorzystać analizy dla lepszych wyników?
Zobacz więcej