Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

Składki

składkiPracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie dwóch rodzajów umów. Pierwszym rodzajem jest umowa o pracę. Drugi rodzaj to umowy cywilne, w których skład wchodzą między innymi umowy o zlecenie i o dzieło.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą pamiętać o opłacaniu składek. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma naliczane składki. W przypadku umów cywilnych składki są naliczane, jeżeli umowa ta jest jedynym tytułem do ubezpieczeń pracownika.

Składki opłacane przez pracownika są po prostu odejmowane od kwoty brutto jego wynagrodzenia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracodawcy – nalicza on składki procentowo od kwoty brutto wynagrodzenia pracownika i stanowią one dodatkowy koszt, poza samą wypłatą.

Składka na fundusz pracy

Prócz znanych składek ZUS, są jeszcze dwie inne składki. Mowa o składce na Fundusz Pracy (FP) oraz składce na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Są to składki opłacane tylko przez pracodawcę – pracownikowi nie są one naliczane i nie są odliczane od wynagrodzenia.

Czym właściwie jest składka na Fundusz Pracy? Jest to obowiązkowa wpłata wynikająca z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fundusz pracy został założony w 1990 roku i wpłaty dokonywane na jego konto są przeznaczane na walkę z bezrobociem – przykładowo zasiłki dla bezrobotnych, dofinansowania oraz stypendia.

Ile wynosi składka na Fundusz Pracy? Chociaż stawki procentowe się zmieniają, to na 2019 rok jest to 2,45% wymiaru składki, lecz nie mniej niż 70,05 zł od pracownika. Czy pracodawca musi opłacać składki na Fundusz Pracy od każdego pracownika?

Okazuje się, że nie. Jeśli przykładowo zatrudnia on pracowników tylko i wyłącznie na podstawie umów cywilnych, nie podlega on obowiązkowi składek na Fundusz Pracy. Podobnie ma się sprawa w przypadku pracowników, którzy powracają do pracy, kończąc urlop rodzicielski, wychowawczy lub macierzyński.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to państwowy fundusz mający na celu przede wszystkim ochrona interesów pracowników, gdy pracodawca okazuje się bankrutem. W praktyce, FGŚP wypłaca pracownikom należne świadczenia, jeśli pracodawca nie jest w stanie im zapłacić.

Składka na FGŚP dla pracodawcy w 2019 roku wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki i musi być opłacana za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców. Podobnie jak w przypadku składek na FP, pracodawca nie musi opłacać składek na FGŚP, gdy pracownicy wracają z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Składki ZUS

Składki ZUS różnią się od tych na Fundusz Pracy i FGŚP źródłem finansowania. Do ZUS-u składki odprowadza zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku pracownika kwota składek ZUS jest odejmowana od wynagrodzenia brutto w każdym okresie rozliczeniowym, dając mu kwotę netto.

Opłacane składki dotyczą ubezpieczeń społecznych, które dzielimy na: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie wypadkowe.

Składki ZUS są naliczane za pomocą stopy procentowej odnoszącej się do podstawy wymiaru. W przypadku pracodawcy, stawki procentowe w zależności od rodzaju ubezpieczenia przedstawiają się w 2019 roku następująco:

  • ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
  • ubezpieczenie rentowe – 6,50%,
  • wypadkowe – 1,67%.

Pracodawca nie opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe oraz zdrowotne – ten obowiązek przypada pracownikowi. Składki ZUS i stawki w przypadku pracownika wynoszą:

  • ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
  • ubezpieczenie rentowe – 1,50%,
  • ubezpieczenie chorobowe – 2,45%,
  • ubezpieczenie zdrowotne – 9%.

 

Sprawdź, jak system ERP ułatwia prowadzenie kadr i płac