30 lat na rynku
29 kwietnia 2020
Składki
29 kwietnia 2020

Składki

Pracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie dwóch rodzajów umów. Pierwszym rodzajem jest umowa o pracę. Drugi rodzaj to umowy cywilne, w których skład wchodzą między innymi umowy o zlecenie i o dzieło.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą pamiętać o opłacaniu składek. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma naliczane składki. W przypadku umów cywilnych składki są naliczane, jeżeli umowa ta jest jedynym tytułem do ubezpieczeń pracownika.

Składki opłacane przez pracownika są po prostu odejmowane od kwoty brutto jego wynagrodzenia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracodawcy – nalicza on składki procentowo od kwoty brutto wynagrodzenia pracownika i stanowią one dodatkowy koszt, poza samą wypłatą.

Składka na fundusz pracy

Prócz znanych składek ZUS, są jeszcze dwie inne składki. Mowa o składce na Fundusz Pracy (FP) oraz składce na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Są to składki opłacane tylko przez pracodawcę – pracownikowi nie są one naliczane i nie są odliczane od wynagrodzenia.

Czym właściwie jest składka na Fundusz Pracy? Jest to obowiązkowa wpłata wynikająca z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fundusz pracy został założony w 1990 roku i wpłaty dokonywane na jego konto są przeznaczane na walkę z bezrobociem – przykładowo zasiłki dla bezrobotnych, dofinansowania oraz stypendia.

Ile wynosi składka na Fundusz Pracy? Chociaż stawki procentowe się zmieniają, to na 2019 rok jest to 2,45% wymiaru składki, lecz nie mniej niż 70,05 zł od pracownika. Czy pracodawca musi opłacać składki na Fundusz Pracy od każdego pracownika?

Okazuje się, że nie. Jeśli przykładowo zatrudnia on pracowników tylko i wyłącznie na podstawie umów cywilnych, nie podlega on obowiązkowi składek na Fundusz Pracy. Podobnie ma się sprawa w przypadku pracowników, którzy powracają do pracy, kończąc urlop rodzicielski, wychowawczy lub macierzyński.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to państwowy fundusz mający na celu przede wszystkim ochrona interesów pracowników, gdy pracodawca okazuje się bankrutem. W praktyce, FGŚP wypłaca pracownikom należne świadczenia, jeśli pracodawca nie jest w stanie im zapłacić.

Składka na FGŚP dla pracodawcy w 2019 roku wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki i musi być opłacana za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców. Podobnie jak w przypadku składek na FP, pracodawca nie musi opłacać składek na FGŚP, gdy pracownicy wracają z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Składki ZUS

Składki ZUS różnią się od tych na Fundusz Pracy i FGŚP źródłem finansowania. Do ZUS-u składki odprowadza zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku pracownika kwota składek ZUS jest odejmowana od wynagrodzenia brutto w każdym okresie rozliczeniowym, dając mu kwotę netto.

Opłacane składki dotyczą ubezpieczeń społecznych, które dzielimy na: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie wypadkowe.

Składki ZUS są naliczane za pomocą stopy procentowej odnoszącej się do podstawy wymiaru. W przypadku pracodawcy, stawki procentowe w zależności od rodzaju ubezpieczenia przedstawiają się w 2019 roku następująco:

  • ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
  • ubezpieczenie rentowe – 6,50%,
  • wypadkowe – 1,67%.

Pracodawca nie opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe oraz zdrowotne – ten obowiązek przypada pracownikowi. Składki ZUS i stawki w przypadku pracownika wynoszą:

  • ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
  • ubezpieczenie rentowe – 1,50%,
  • ubezpieczenie chorobowe – 2,45%,
  • ubezpieczenie zdrowotne – 9%.

Dokonaj rozliczeń z programem do obliczania składek ZUS dla firm

Prawidłowe odprowadzanie składek pracowników to jeden z obowiązków każdego pracodawcy. Sprawy kadrowe mogą stanowić wyzwanie szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw, w których grupa pracownicza jest zazwyczaj bardzo zróżnicowania. Jednakże w każdym zakładzie pracy, bez względu na jego wielkość, trzeba zadbać o skrupulatne rozliczanie zobowiązań.

Znacznie ułatwi to oprogramowanie do obliczania składek w firmie, które wystarczy odpowiednio skonfigurować, aby wykonać prawidłowe naliczenia dla poszczególnych pracowników. Wszystkie te zadania wykona system, dzięki któremu dane dotyczące zatrudnionych są gromadzone w kartotekach. Bazując na informacjach zawartych w umowach, program ERP dla firm w automatyczny sposób przeliczy stosowne składki. Po stronie osób z kadr pozostaje wyłącznie monitorowanie poprawności danych znajdujących się w dokumentach względem stanu faktycznego. To szczególnie ważne w przypadku osób z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zawodową.

Ten intuicyjny i łatwy w obsłudze program do obliczania składek ZUS dla firm podąża za rozwojem biznesu – istnieje możliwość jego rozszerzania czy wprowadzania dedykowanych rozwiązań dla konkretnego przedsiębiorstwa. Nie musisz więc zmieniać systemu, tylko dlatego, że dotychczasowe funkcje są zbyt mało zaawansowane. Wystarczy skontaktować się z dostawcą narzędzia, by wypracować stosowne rozwiązanie.

Dajemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z programem ERP dla firm oraz jego funkcjonalnościami. W wersji demo zobaczysz, w jaki sposób pracować z systemem. Zachęcamy także do skorzystania z opcji prezentacji programu. Wystarczy wypełnić krótki formularz zamówienia. W odpowiedzi otrzymasz stosowne informacje.

Wdrożenie takiego oprogramowania do obliczania składek w firmie pozwoli zaoszczędzić sporo czasu. Jednocześnie automatyzacja procesu sprawia, że kadry mogą zająć się wówczas innymi zadaniami, których wykonywania nie można ułatwić za pośrednictwem systemu. Rozszerzenie programu o dodatkowe moduły pomoże zautomatyzować procesy, dzięki czemu praca stanie się efektywniejsza.

Izabela_Ziętek-2
Izabella Ziętek

Starszy specjalista ds. Sprzedaży i Wdrożeń w firmie Humansoft, z którą związana jest od 2012 roku.

Specjalizuje się we wdrożeniach modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, handlowo-magazynowych oraz produkcyjnych. Ukończyła kursy asystenta księgowego oraz obsługi kadrowo-płacowej organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Radomiu. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla klientów i sieci handlowej Humansoft związane z tematyką kadrowo-płacową i finansowo-księgową.

Przeczytaj także
27 lipca 2021
E-deklaracje – Ministerstwo Finansów – programy i aplikacje
Zobacz więcej
28 lipca 2020
Urlopy
Zobacz więcej
24 czerwca 2020
Nadgodziny w pracy
Zobacz więcej