Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

Nadgodziny w pracy

nadgodziny w pracyPracujemy coraz więcej i coraz ciężej. Kodeks Pracy w swoich zapisach określa maksymalny czas pracy jako 8 godzin dziennie przy założeniu tygodnia pracy trwającego 5 dni. Daje to 40 godzin tygodniowo w ciągu rocznego okresu rozliczeniowego. Prócz standardowego czasu pracy, zdarza się, że wypracowujemy tak zwane nadgodziny.

Nadgodziny to po prostu praca wykonywana przez pracownika w czasie dłuższym, przekraczającym dobowy wymiar czasu pracy. Profesjonalnie określa się to pracą w godzinach nadliczbowych. Czy nadgodziny są dobrowolne?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, w niektórych sytuacjach pracodawca może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych, a pracownik jest zobligowany do podporządkowania się. Daje to duże pole manewru w zlecaniu nadgodzin, gdyż zapis je regulujący mówi o „szczególnych potrzebach pracodawcy”. Ciężko je zdefiniować, więc pracodawca uznając jakieś zadanie za swoją szczególną potrzebę, może zlecić obowiązkowe nadgodziny swojemu pracownikowi.

Jak liczyć nadgodziny?

Wykonując swoją pracę w czasie nadgodzin, dostajemy dodatek do wynagrodzenia. To znaczy, że w tych godzinach, prócz podstawowej stawki naliczany jest dodatek. Jego wysokość to 50% lub 100% podstawowego wynagrodzenia i zależy od kilku czynników.

Jeśli pracujesz w nocy, w niedziele i święta (które nie są Twoim dniem pracy zgodnie z umową) – Twoja stawka za nadgodziny to podstawowa pensja pomnożona dwukrotnie. Tak więc nadgodziny wypracowane w sobotę lub niedzielę, liczy się mnożąc podstawową stawkę razy 2. Pracując w nocy, przysługuje Ci też dodatek z tego tytułu, w wysokości 20% stawki godzinowej. Co więcej, taka płatność za nadgodziny obowiązuje również w przypadku przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Każda taka godzina, która przekracza przeciętną normę czasu pracy jest płatna podwójnie.

Jest też możliwość naliczania nadgodzin w wysokości 50% podstawowej pensji. Są to pozostałe dni, w które pracodawca zleca nam nadliczbowe godziny – czyli dni poza niedzielą i świętami.

Jak są obliczane nadgodziny? Jeśli posiadasz określoną w umowie stawkę godzinową lub miesięczną, to ona jest podstawą do obliczenia. Natomiast w sytuacji, gdy ta stawka nie została wyodrębniona, podstawą do naliczenia jest 60% pełnej pensji.

Pracownik może odebrać nadgodziny w inny sposób. Prócz wynagrodzenia i dodatku do wypłaty, istnieje opcja odbioru nadgodzin poprzez wykorzystanie wolnych godzin lub dni od pracy. Za każdą przepracowaną nadgodzinę należy Ci się 1 godzina czasu wolnego. Jeśli jednak to pracodawca sugeruje taką zamianę, przysługuje Ci 1,5 godziny czasu wolnego za każdą wypracowaną nadgodzinę.

Maksymalna liczba nadgodzin

Ile maksymalnie nadgodzin możesz przepracować? Określa to Kodeks Pracy w artykule 151. Dopuszcza on przepracowanie maksymalnie 150 nadgodzin w roku. Oczywiście, jak w większości przypadków, istnieją wyjątki.

Ten sam artykuł umożliwia pracodawcy zwiększenie ilości nadgodzin w roku dzięki podpisanym przez pracownika regulaminowi pracy lub umowie o pracę. Istnieją jednak ograniczenia matematyczne. W tygodniu łącznie z nadgodzinami nie możesz przepracować więcej niż 48 godzin. Z tego wynika, że w roku maksymalna liczba nadgodzin to 416. W tygodniu możesz przepracować maksymalnie 8 nadgodzin, co określa artykuł 131 Kodeksu Pracy.

Pracodawca zlecając nadgodziny, musi pamiętać zapisach artykułu 132 Kodeksu Pracy. Mówi on o prawie pracownika do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku – to ogranicza czas pracy do 13 godzin na dobę.

 

 

Sprawdź, jak system ERP ułatwia obsługę obszaru kadrowo-płacowego