30 lat na rynku
05 lipca 2022

Qlik dwunasty raz liderem według Raportu Gartner Magic Quadrant 2022

05 lipca 2022

Qlik dwunasty raz liderem według Raportu Gartner Magic Quadrant 2022

Gartner to firma analityczna przygotowująca coroczny raport Magic Quadrant zawierający niezależną ocenę rozwiązań i producentów systemów Business Intelligence. Ocenia on możliwości dostawców usług BI na podstawie ich działalności w poprzednim roku oraz planów rozwoju na przyszłość.

Według raportu Qlik ma silną wizję produktów w zakresie analityki rozszerzonej i podejmowania decyzji w oparciu o wzorce i modele monitorowane pod kątem wpływu wprowadzonych zmian. Główny produkt firmy Qlik, Qlik Sense, wykorzystuje silnik asocjacyjny wraz z silnikiem kognitywnym, aby dostarczać analitykę samoobsługową oraz kontekstowe spostrzeżenia i sugestie zarówno analitykom, jak i innym użytkownikom.

Raport powstał na podstawie oceny dwóch kryteriów: zdolności do realizacji oraz kompletności wizji. Dzięki wysokiej ocenie, jaką Qlik otrzymał w ramach obu tych kryteriów, został liderem w kategorii Analityka i Business Intelligence.

Czym charakteryzują się liderzy według Raportu Gartner Magic Quadrant?

Według Gartnera, liderzy, wykazują się pełnym zrozumieniem kluczowych możliwości produktu i zaangażowaniem w sukces klienta. Towarzyszy temu zrozumiały i atrakcyjny model cenowy. Na szybko zmieniającym się rynku, charakteryzującym się ciągłymi innowacjami, liderzy nie koncentrują się wyłącznie na bieżących osiągnięciach. Każdy z nich zapewnia również solidny plan działania, który ugruntowuje jego pozycję rynkową, a tym samym pomaga chronić inwestycje klientów. Jest to niezwykle istotne na współczesnym rynku platform BI, gdzie decyzje o wdrożeniach często podejmują użytkownicy biznesowi, którzy szukają produktów łatwych w zakupie i obsłudze. Wymagają oni, aby produkty te zapewniały wyraźne wartości biznesowe i umożliwiały korzystanie z rozbudowanej analityki przez osoby o ograniczonej wiedzy technicznej, bez konieczności angażowania ekspertów czy specjalistów działu IT.

Mocne strony Qlika według Raportu Gartnera
  • Elastyczność wdrożeń: Qlik zapewnia użytkownikom elastyczność w zakresie realizacji. System Qlik może być wdrożony lokalnie na serwerach w siedzibie firmy, u dowolnego dostawcy usług chmurowych, w wielu chmurach lub w kombinacji tych podejść. Klienci mogą również korzystać z pełnej oferty SaaS firmy Qlik,
  • Rozszerzenie portfolio możliwości: Qlik znacznie zwiększył zakres swoich możliwości, a wkrótce będzie także oferował klientom funkcje autoML i usprawnione zarządzanie metadanymi
  • Zaangażowanie klientów i programy edukacji w zakresie danych: Qlik zachęca swoich obecnych i potencjalnych klientów do korzystania z programu Data Literacy. Jest to program prowadzony w celu  zdobywania umiejętności posługiwania się danymi. Klienci QlikView mogą skorzystać z programu Qlik’s Analytics Modernization Program (AMP) w celu migracji do Qlik Sense i osiągać korzyści także z nowych przypadków użycia. Użytkownicy mogą również skorzystać z programu Executive Insights Center, aby dopasować analitykę do wyników biznesowych.

Pełna wersja raportu dostępna na stronie Gartnera.

Szukasz sprawdzonego systemu BI dla swojej firmy? Zaproś nas na prezentację BI Qlik!

ewa_rut
Ewa Rut-Skrzypczak

Dyrektor Działu Business Intelligence oraz Członek Zarządu w firmie Humansoft.

Od ponad 20 lat związana zawodowo z branżą IT. Posiada 12 letnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence. Koordynator wielu kompleksowych projektów wdrożeniowych systemów Business Intelligence dla firm z branży FMCG oraz sektora energetycznego, petrochemicznego i finansowego. Prelegentka i autorka wielu wystąpień i publikacji na temat Business Intelligence.

Przeczytaj także
03 grudnia 2021
Jak wybrać system Business Intelligence?
Zobacz więcej
01 sierpnia 2022
Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?
Zobacz więcej
18 maja 2021
Elastyczna analiza w oparciu o dane Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst) for Qlik Sense
Zobacz więcej