30 lat na rynku
18 maja 2021

Elastyczna analiza w oparciu o dane Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst®) for Qlik Sense®

18 maja 2021

Elastyczna analiza w oparciu o dane Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst®) for Qlik Sense®

Dane przechowywane są w wielu silosach i formatach w całym przedsiębiorstwie. Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst®) upraszcza i przyśpiesza katalogowanie, zarządzanie, przygotowanie i dostawę danych gotowych do analizy do Qlik Sense®, aby zwiększyć elastyczność analizy.

 

W miarę jak Qlik Sense® wykorzystując swój silnik kognitywny oraz silnik asocjacyjny udostępnia generowanie szybszych i dokładniejszych wniosków automatycznych, główną przeszkodą w podnoszeniu wydajności analiz staje się dostępność danych. Użytkownicy stają przed wieloma wyzwaniami:

  • Jak zmaksymalizować dostępność i użyteczność plików QVD?
  • Jak zorganizować dostęp i analizować dane w nie-relacyjnych formatach jak: mainframe, XML i JSON?
  • Jak uprościć proces udostępniania wrażliwych danych zapewniając jednocześnie ochronę danych osobowych?
  • Jak przyśpieszyć przygotowanie danych w standardowych formatach upraszczając wyszukiwanie i tworzenie nowych zestawów danych?

Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst®) to katalog oparty na metadanych, który przechowuje techniczne i biznesowe deskrypcje, profile danych, ich pochodzenie oraz opisujące je etykiety, co sprawia, że wyszukiwanie i udostępnianie danych jest bardzo ułatwione. Qlik Catalog przekształca „surowe” dane w gotowe do analizy zestawy, usuwając bariery informacyjne i redukując stopień skomplikowania struktur danych ze starszych systemów przedsiębiorstwa. Przekłada się to na korzyść dla firmy w postaci zwiększenia czasu użytkowników przeznaczonego na analizę danych i odkrywanie nowych wniosków zamiast wyszukiwania i przygotowania danych do użycia.

 

Gotowe dane na żądanie

Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst®) udostępnia gotowe do analizy dane na żądanie użytkowników Qlik Sense® poprzez interaktywny katalog danych (Smart Data Catalog). Zasoby przedsiębiorstwa, w tym pliki QVD, są wyraźnie opisane przy użyciu wskaźników jakości, operacyjności i używalności, a także biznesowych i technicznych metadanych zawierających informacje o pochodzeniu danych i innych właściwości zdefiniowanych przez użytkowników. W zasięgu kliknięcia użytkownik ma możliwość wyszukiwania danych, dodawania ich zestawów do koszyka i publikowania w Qlik Sense® lub innych platformach analitycznych. Bazująca na rolach użytkowników funkcjonalność bezpiecznego marketu danych umożliwia szybki i wygodny dostęp do potrzebnych danych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo wrażliwych informacji.

 

Od „surowych” do gotowych danych

Dane źródłowe często mogą być nieuporządkowane. Po wyszukaniu potrzebnych danych może okazać się, że zawierają rekordy o podejrzanej jakości; często także trudno jest powiązać różne zestawy ze względu na odmienne standardy zapisu informacji np. kody krajów czy inne formaty dat. Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst®) oferuje uniwersalne profilowanie danych, aby wspomóc analityków w zrozumieniu natury danych; funkcjonalność kwarantanny w celu izolacji problematycznych rekordów oraz moduł przetwarzania do wykonywania transformacji takich jak: standaryzacja, łączenie i agregowanie danych. Qlik Catalog wspiera przetwarzanie danych z postaci „surowej” do gotowej dzięki prostej, samoobsługowej interakcji, której wynikiem jest powstanie zestawów danych wielokrotnego użytku, dostępnych dla całego grona analityków.

 

Elastyczne i bezpieczne środowisko zarządzane

W oparciu o zasady wzmocnionego bezpieczeństwa danych i silnego nadzoru nad nimi, Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst®) zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i skalowalność środowiska dla całego przedsiębiorstwa. Zgodność z powszechnymi standardami biznesowymi i popularnymi protokołami (np. LDAP, Parquet, Avro) przekłada się na łatwą integrację z innymi narzędziami zarządzania danymi. Qlik Catalog umożliwia przechwytywanie, wdrażanie i monitorowanie polityk dostępu do danych w trakcie całego cyklu ich życia, a także śledzenie sposobu wykorzystania danych. Dzięki Qlik Catalog przedsiębiorstwa mogą automatycznie identyfikować i zarządzać danymi wrażliwymi, takimi jak dane personalne, przy użyciu parametryzowanych reguł dopasowania wzorców. Poza tym wszystkie dane mogą zostać zaszyfrowane w miejscu ich przechowania.

 

Od „surowych” do gotowych danych: kluczowe funkcjonalności

Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst®) udostępnia cztery podstawowe funkcjonalności, dzięki którym tradycyjny łańcuch przetwarzania danych przyjmuje charakter samoobsługowy w postaci marketu danych na żądanie.

Ładowanie danych

Profilowanie i dokumentowanie dokładnej zawartości, struktury i jakości szerokiego spektrum danych całego przedsiębiorstwa.

Wzbogacanie katalogu

Budowanie interaktywnego katalogu danych (Smart Data Catalog), który dokumentuje każdy aspekt danych i procesów zarządzania nimi.

Przygotowanie danych

Tworzenie zestawów danych gotowych do analizy w ramach procesów standaryzacji, czyszczenia, transformacji i zabezpieczania danych.

Wybór i publikacja danych

Udostępnianie danych dla wygodnego i bezpiecznego ich wykorzystania przez szerokie grono użytkowników.

Zwiększenie wartości biznesowej istniejących danych

Przejście od „surowych” danych do formułowania wniosków biznesowych wymaga zaangażowania różnych zasobów, ale nie musi być czasochłonne, skomplikowane, ani wąsko ograniczone. Wspólne wykorzystanie Qlik Sense® i Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst®) daje przedsiębiorstwu unikalną szansę automatycznej transformacji „surowych” danych w zarządzany, przygotowany do potrzeb analitycznych zasób informacyjny. W efekcie możliwe jest zbudowanie kultury znajomości danych wśród wszystkich użytkowników w organizacji oraz wzmocnienie procesów informacji i wdrażania użytecznych dla przedsiębiorstwa wniosków.

Analityka oparta na zaufanych, gotowych do użycia danych – Qlik Catalog (Qlik Data Catalyst®) – LINK DO ARTYKUŁU
ewa_rut
Ewa Rut-Skrzypczak

Dyrektor Działu Business Intelligence oraz Członek Zarządu w firmie Humansoft.

Od ponad 20 lat związana zawodowo z branżą IT. Posiada 12 letnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence. Koordynator wielu kompleksowych projektów wdrożeniowych systemów Business Intelligence dla firm z branży FMCG oraz sektora energetycznego, petrochemicznego i finansowego. Prelegentka i autorka wielu wystąpień i publikacji na temat Business Intelligence.

Przeczytaj także
20 sierpnia 2021
Zarządzanie przepływem danych Qlik Data Integration Solutions
Zobacz więcej
12 lutego 2019
3 rok z rzędu Qlik najwydajniejszym rozwiązaniem Business Intelligence wg. BARC
Zobacz więcej
12 sierpnia 2021
Qlik Big Data Index – Wszystkie dane są podłączone i gotowe do eksploracji
Zobacz więcej