30 lat na rynku
21 marca 2024
Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstw w 2024 roku
Humansoft Blog Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstw w 2024 roku
21 marca 2024

Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstw w 2024 roku

Rok 2024 będzie rokiem dotacji dla firm z sektora MŚP. Dotacje na inwestycje w IT będzie można pozyskac z następujacych funduszy:

  • Fundusze Europejskie dla Regionów – programy przeznaczone dla poszczególnych województw ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości.

Są to projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność naszej gospodarki. Z programu korzystają głównie przedsiębiorcy oraz sektor nauki.

  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – obejmują województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Celem programu jest wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z Polski Wschodniej.

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program na poziomie krajowym, przeznaczony na dotacje dla firm na projekty związane z innowacjami, które wiążą się z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. O wsparcie będą mogli ubiegać się wszyscy zainteresowani prowadzeniem działalności B+R i innowacyjnej, niezależnie od wielkości firmy. Szanse mają małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Nie ma także znaczenia, czy projekt ma być realizowany samodzielnie, czy w konsorcjum.

FENG stwarza możliwość finansowania projektów kompleksowych, zapewnia to nowy system komponowania projektów zawarty w I priorytecie programu, czyli obszarze wsparcia. Teraz składają się one z tzw. modułów, które dzielą się na obowiązkowe oraz opcjonalne i odpowiadają poszczególnym etapom wdrażania innowacji.

Moduły obligatoryjne Moduły nieobowiązkowe

B+R

wdrożenie innowacji

infrastruktura B+R

internacjonalizacja

kompetencje

cyfryzacja

zazielenienie przedsiębiorstw

W modułach obligatoryjnych małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą zdecydować, który obowiązkowy moduł wybiorą. Natomiast duże firmy są zobowiązane zawsze zadeklarować B+R. Z pozostałych, nieobowiązkowych modułów jedni i drudzy mogą korzystać na tych samych zasadach, czyli według indywidualnych potrzeb.

  • Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów lub świadczenie usług. Kredyt technologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027. Jest to specjalna forma kredytu bankowego przeznaczona dla mikro, małych i średnich firm na finansowanie inwestycji, których celem jest unowocześnienie prowadzonej działalności gospodarczej. Może być on udzielany na okres do 10 lat, a jego maksymalna kwota sięga nawet 6 mln euro. Charakteryzuje się on bardzo korzystnymi warunkami oprocentowania

Kredytobiorca może dodatkowo ubiegać się o częściowe umorzenie kredytu lub dotacje na spłatę odsetek z programów Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozwala to obniżyć całkowity koszt obsługi zadłużenia. Warunkiem jest wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem i terminowe regulowanie rat.

Pozyskanie Środków Unijnych

Przypominamy również, że dotacje Unijne, mające na celu wspieranie rozwoju i cyfryzacji polskich przedsiębiorstw, zostaną zakończone w roku 2027. Dlatego też obecne projekty stanowią ostatnią szansę na skorzystanie z tego wsparcia, zanim zostaną one zakończone.

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Przeczytaj także
01 lipca 2021
Słownik pojęć produkcyjnych. Które z nich znasz?
Zobacz więcej
07 sierpnia 2021
Biała lista podatników VAT – co warto wiedzieć?
Zobacz więcej
26 lipca 2021
Dlaczego trzeba monitorować proces produkcyjny? 4 najważniejsze powody i definicje
Zobacz więcej