30 lat na rynku
01 lipca 2021

Słownik pojęć produkcyjnych. Które z nich znasz?

01 lipca 2021

Słownik pojęć produkcyjnych. Które z nich znasz?

Poniżej przedstawiamy listę pojęć produkcyjnych, z którymi na co dzień spotykają się nasi specjaliści prowadzący rozmowy i wdrożenia w firmach produkcyjnych.

Znajomość ich pozwala nam zrozumieć specyfikę działania zakładu produkcyjnego. To dzięki wiedzy i dużemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie zaproponować klientom konkretne rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Zapraszamy do sprawdzenia definicji pojęć produkcyjnych.

ACT (Average Cycle Time) – Średni czas cyklu produkcyjnego liczony jako średnia dla danego wyrobu w jednostce czasu

APS (Advanced Planning add Sheduling) – Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie stosowane przy planowaniu logistyki i produkcji w horyzoncie krótko, średnio i długoterminowym. APS często generuje i pozwala na ocenę różnorodnych scenariuszy, z których jeden jest wybierany jako plan oficjalny. Pozwala także na obsługę planowania w czasie rzeczywistym oraz obsługę funkcji ATP (Available To Promise) – dostępne do rozdysponowania i CTP (Capable To Promise) możliwe do zrealizowania. Podstawowe składowe APS to zwykle:

  • planowanie finansowe,
  • planowanie materiałowe z minimalizacją poziomu zapasów,
  • planowanie produkcyjne z uwzględnieniem dostępności zasobów produkcyjnych,
  • harmonogramowanie produkcji,
  • planowanie transportu.

ATO (Assemble To Order) – Montaż na zamówienie

Bilansowanie obciążeń stanowiska pracy – W planowaniu: porównywanie zaplanowanych harmonogramem obciążeń z możliwościami produkcyjnymi stanowiska.

BOM (Bill of Materials) – Zestawienie materiałowe opisujące strukturę wyrobu – lista składników wchodzących bezpośrednio do rozpatrywanego produktu.
Dla produkcji dyskretnej jest to lista zawierająca materiały, surowce i podzespoły (półprodukty) niższego rzędu, pochodzące z zakupu, kooperacji lub produkcji własnej. Struktura gotowego wyrobu opisująca całościowo jego budowę może mieć wiele poziomów i powstaje dynamicznie poprzez łączenie w procesie rozwijania struktur jednopoziomowych, poziom po poziomie.
Dla produkcji procesowej jest recepturą czyli wykazem składników, formułą, wzorem, przepisem normującym zestaw składników określonego typu. W odróżnieniu od „specyfikacji materiałowej”, która również jest wykazem składników, lecz niedopuszczającym odchyleń, receptura charakteryzuje się pewnym stopniem niedookreślenia.

Centrum robocze (Work Center) – Ogólnie – zespół stanowisk roboczych zgrupowanych pod kątem przydzielanych zadań produkcyjnych. W polskiej terminologii jego odpowiednikiem jest najczęściej gniazdo produkcyjne. Może również oznaczać wydział produkcyjny, linię produkcyjną.

CRP (Capacity Requirement Planning) – Planowanie zdolności produkcyjnych

CT (Cycle Time) – Czas cyklu produkcyjnego. Patrz: Cykl produkcyjny

Cykl produkcyjny – Okres przebiegu procesu produkcyjnego, czyli czas od rozpoczęcia tego procesu do jego zakończenia i przekazania gotowego wyrobu do dyspozycji odbiorcy. Składniki cyklu:

  • czas trwania operacji cyklu produkcyjnego (Cp)
  • czas przerw w realizacji operacji procesu produkcyjnego (Cr)
Przeczytaj także
04 czerwca 2021
System ERP w logistyce
Zobacz więcej
15 sierpnia 2021
Case-study z wdrożenia systemu ERP dla produkcji (Wideo)
Zobacz więcej
26 lipca 2021
Dlaczego trzeba monitorować proces produkcyjny? 4 najważniejsze powody i definicje
Zobacz więcej