Weź udział w Bezpłatnym Webinarium „Kiedy warto przejść z Excela na System ERP?” – 22.05.2024

30 lat na rynku
01 marca 2023
Zgłoszenia ZUS ZSWA – kto i kiedy ma złożyć?
Humansoft Blog Zgłoszenia ZUS ZSWA – kto i kiedy ma złożyć?
01 marca 2023

Zgłoszenia ZUS ZSWA – kto i kiedy ma złożyć?

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, maja obowiązek corocznego składania formularza ZUS ZSWA oraz opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656) zgodnie, z którą niektórzy płatnicy składek zobowiązani są do prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Których pracowników dotyczą przepisy?

Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku i jednocześnie wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aktualnie obowiązująca stopa składki wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Całość składki jest finansowana przez płatnika składek.

Kto musi złożyć ZUS ZSWA?

Formularz ZUS ZSWA muszą złożyć ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze i opłacają za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co zawiera zgłoszenie?

W zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek oraz osób wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a także kod tej pracy i okresy, w których była wykonywana. Wskazać również należy kod tytułu ubezpieczenia, z którym ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń i wymiar czasu pracy.

Kiedy należy złożyć ZUS ZSWA?

Termin na złożenie ZSWA upływa 31 marca.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownik, za którego była opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych złoży wniosek o emeryturę pomostową. Wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno zostać złożone w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Natomiast w przypadku upadłości bądź likwidacji płatnika zgłoszenie trzeba przekazać najpóźniej w dniu zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek.

Poznaj rozwiązanie księgowo-finansowe od Humansoft

urszula greiner motyka
Urszula Greinert-Motyka

Koordynator ds. wdrożeń systemów księgowych i kadrowo-płacowych

Posiada wieloletnią praktykę pracy na stanowisku księgowej. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje wdrażając moduły księgowe i kadrowo-płacowe. Rozumie i zna wyzwania związane z dynamicznie zmieniającymi się przepisami. Prowadzi projekty związane zarówno z wdrożeniem standardowej funkcjonalności, jak też budowaniem koncepcji nowych rozwiązań dla klienta końcowego, ich testowaniem oraz wdrażaniem.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
05 lipca 2022
Qlik dwunasty raz liderem według Raportu Gartner Magic Quadrant 2022
Zobacz więcej
08 sierpnia 2023
KSEF – Projekt nowelizacji rozporządzenia dot. dostępu do faktur
Zobacz więcej
17 sierpnia 2023
Promocja na wybrane moduły Rabat -25%
Zobacz więcej