30 lat na rynku
21 lipca 2021

Bilans analityczny, pasywa, aktywa, bilans otwarcia, konta bilansowe

21 lipca 2021

Bilans analityczny, pasywa, aktywa, bilans otwarcia, konta bilansowe

Bilans otwarcia i zamknięcia

Podstawowe pojęcie, nieodłączny element każdej firmy i jednoosobowych działalności gospodarczych – bilans. Definicja mówi nam, że jest on zestawieniem aktywów i pasywów, czyli zasobów w kontroli jednostki oraz jej zobowiązań.

W firmie sporządzany jest bilans otwarcia oraz bilans zamknięcia – czyli zestawienie wspomnianych wcześniej aktywów i pasywów na pierwszy, a także ostatni dzień roku bilansowego. Z reguły jest to rok kalendarzowy. Istotna z punktu widzenia kierownika jednostki jest odpowiedź nie tylko na pytanie „co to jest bilans?”, ale też „jak czytać bilans?”.

Jak czytać bilans analityczny?

Podstawowa zasada jego tworzenia przyrównuje do siebie dwie pozycje – aktywa i pasywa. Bilans wymaga, by obie pozycje były sobie równe, pokazując dokładnie jakie zasoby majątkowe posiada jednostka, a także skąd wzięła na nie pieniądze.

Bilans jest nie tylko wymaganym elementem sprawozdania finansowego. Obowiązek jego sporządzania mają nawet małe firmy – bilans dla jednostek mikro zawiera mniej wyszczególnionych pozycji, lecz nadal trzeba go sporządzić na dzień otwarcia i zamknięcia roku. Odpowiednie czytanie bilansu zapewnia kadrze kierowniczej informacje o kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Jak czytać bilans? Aktywa mówią nam o majątku kontrolowanym przez nasze przedsiębiorstwo. Analizując strukturę aktywów, możemy np. określić czy firma dobrze zarządza zapasami lub środkami pieniężnymi – wskazuje na to struktura aktywów obrotowych. Ponadto, sama struktura aktywów, podzielona na aktywa trwałe i obrotowe, może dać firmie informację o płynności finansowej i strukturze majątku. Przykładowo, wysoki poziom należności może wskazywać na opóźnienia w płatnościach od kontrahentów.

Dodatkową wartość informacyjną będzie miał bilans analityczny. Jest to bilans porównujący zestawienie z tego roku z bilansami poprzednich lat. Wskazuje na procentowe zmiany i dynamikę zmian w strukturze majątku oraz zobowiązań jednostki. To dobry miernik tego, jak zmienia się forma działalności jednostki.

Jak zrobić bilans – aktywa i pasywa? Podajemy przykłady

Sporządzenie bilansu bywa dla firm kłopotliwe – zwłaszcza gdy przychodzi do ustalenia sumy bilansowej. Musi być ona równa po stronie aktywów i pasywów. Na szczęście, obecnie istnieją narzędzia, które pomogą Twojej firmie stworzyć bilans. Wzór i wpisywanie po kolei wartości na kartce papieru to przeszłość.

Wykorzystując oprogramowanie wspierające pracę działu finansowo – księgowowego – jak na przykład HermesSQL lub Corax od firmy Humansoft – możemy w łatwy sposób stworzyć bilans otwarcia i zamknięcia.

Używając HermesSQL określisz wymagane sprawozdania finansowe, a potem automatycznie wygenerujesz aktywa i pasywa w bilansie oraz rachunek zysków i strat. Ponadto dostosujesz pod indywidualne potrzeby firmy plan kont bilansowych oraz konta analityczne. Nie martw się o sumę bilansową i stwórz bilans zamknięcia na czas z pomocą specjalistycznego oprogramowania księgowego.

Izabela_Ziętek-2
Izabella Ziętek

Starszy specjalista ds. Sprzedaży i Wdrożeń w firmie Humansoft, z którą związana jest od 2012 roku.

Specjalizuje się we wdrożeniach modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, handlowo-magazynowych oraz produkcyjnych. Ukończyła kursy asystenta księgowego oraz obsługi kadrowo-płacowej organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Radomiu. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla klientów i sieci handlowej Humansoft związane z tematyką kadrowo-płacową i finansowo-księgową.

Przeczytaj także
11 lipca 2021
Amortyzacja i umorzenie środków trwałych w Twojej firmie. Wszystko co musisz wiedzieć
Zobacz więcej