30 lat na rynku
17 pa藕dziernika 2023
Zastosowanie systemu ERP w firmie produkcyjnej
Humansoft Blog Zastosowanie systemu ERP w firmie produkcyjnej
17 pa藕dziernika 2023

Zastosowanie systemu ERP w firmie produkcyjnej

Elastyczno艣膰, efektywno艣膰 i precyzja s膮 dzisiaj kluczowymi cechami, kt贸re ka偶da firma produkcyjna musi uwzgl臋dni膰 w swojej strategii zarz膮dzania.

W tych warunkach niezast膮pionym narz臋dziem staje si臋 system ERP (Enterprise Resource Planning) wraz z modu艂em zarz膮dzanie produkcj膮 MRP II, umo偶liwiaj膮cy dostosowanie si臋 do dynamicznego otoczenia biznesowego. Artyku艂 powsta艂 w oparciu o funkcjonalno艣膰 dost臋pn膮 w systemie ERP HermesSQL, kt贸ry posiada wbudowany modu艂 Zarz膮dzanie produkcj膮.

System ERP nie tylko u艂atwia kontrolowanie proces贸w produkcyjnych, ale tak偶e stanowi integraln膮 cz臋艣膰 skomplikowanego mechanizmu zarz膮dzania przedsi臋biorstwem, obejmuj膮c obszary od sprzeda偶y i magazynowania po ksi臋gowo艣膰 i zarz膮dzanie finansami. W tym artykule przyjrzymy si臋, jakie konkretne korzy艣ci niesie zastosowanie systemu ERP w firmach produkcyjnych oraz jak wp艂ywa na ca艂o艣ciow膮 wydajno艣膰 i konkurencyjno艣膰 przedsi臋biorstwa.

W kontek艣cie produkcji, system ERP pe艂ni istotn膮 funkcj臋 w odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania. Po pierwsze, pozwala na dok艂adne oszacowanie koszt贸w produkcji zam贸wionego wyrobu. Po drugie, umo偶liwia precyzyjne okre艣lenie, w jakim terminie firma b臋dzie w stanie zrealizowa膰 zam贸wienie klienta. Niemniej jednak, wprowadzenie systemu ERP do sfery produkcji niesie ze sob膮 r贸wnie偶 wiele innych korzy艣ci. Poni偶ej przedstawiamy kilka najwa偶niejszych efekt贸w wprowadzenia ERP w firmie produkcyjnej.

produkcja erp (25)

Nadz贸r i optymalizacja proces贸w produkcyjnych

Efektem wdro偶enia systemu ERP jest wzmocnienie kontroli nad operacjami produkcyjnym. Program umo偶liwia monitorowanie i kontrol臋 ka偶dego etapu produkcji pocz膮wszy od zaopatrzenia w surowce, przez planowanie i harmonogramowanie proces贸w produkcyjnych, a偶 po nadzorowanie post臋p贸w prac. Dzi臋ki systemowi ERP mo偶liwe jest zarz膮dzanie dostawami surowc贸w, terminowo艣ci膮 produkcji i optymalizowanie wykorzystania zasob贸w. Skutkuje to skr贸ceniem czasu realizacji zam贸wie艅 i zwi臋kszeniem wydajno艣ci.

Szczeg贸艂owe 艣ledzenie koszt贸w produkcji

Kolejnym aspektem o istotnym znaczeniu jest dok艂adne 艣ledzenie koszt贸w oraz analiza rentowno艣ci zar贸wno pojedynczych zam贸wie艅, jak i ca艂ych projekt贸w. System ERP umo偶liwia dok艂adne monitorowanie koszt贸w zwi膮zanych z produkcj膮, obejmuj膮cych zar贸wno koszty bezpo艣rednie (materia艂y, praca), jak i po艣rednie (energia, konserwacja maszyn). To umo偶liwia podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych danych, identyfikowanie obszar贸w generuj膮cych straty oraz wdro偶enie efektywnych dzia艂a艅 naprawczych przez mened偶er贸w i w艂a艣cicieli przedsi臋biorstw produkcyjnych.

Zarz膮dzanie jako艣ci膮 i minimalizacja wadliwo艣ci

System ERP wspomaga r贸wnie偶 lepsze zarz膮dzanie jako艣ci膮 w produkcji wyrob贸w. Poprzez monitorowanie parametr贸w jako艣ciowych na ka偶dym etapie produkcji, mo偶na szybko reagowa膰 na ewentualne wady czy defekty. Dzi臋ki temu mo偶na wykrywa膰 i eliminowa膰 braki w przysz艂ej produkcji. Funkcje kontroli jako艣ci pozwalaj膮 na zg艂oszenie wad w czasie rzeczywistym, redukuj膮c koszty zwi膮zane z reklamacjami czy zwrotami.

Kontrola zapas贸w i wydajna logistyka magazynowa

Kolejnym aspektem jest poprawa w zarz膮dzaniu magazynem. System ERP umo偶liwia 艣cis艂e monitorowanie stan贸w magazynowych surowc贸w, p贸艂produkt贸w i gotowych wyrob贸w. Dzi臋ki temu, mo偶na unikn膮膰 niedobor贸w i nadmiar贸w towar贸w, zoptymalizowa膰 poziom zapas贸w i skutecznie zarz膮dza膰 dostawami. Ponadto, w przypadku ERP z wbudowanym systemem zarz膮dzania logistyk膮 WMS, program wspomoga pracownik贸w magazynu w przyj臋ciach i wydaniach magazynowych. Osoby odpowiedzialne za gospodark臋 magazynowa uzyskuj膮 bardziej szczeg贸艂owe informacje o faktycznym wykorzystaniu powierzchni magazynowych.

Top 5 Korzy艣ci z wdro偶enia systemu ERP

*na podstawie Raportu 2022 / SYNERGIA W BRAN呕Y ERP

Automatyzacja i dost臋p do aktualnych danych

Wdro偶enie systemu ERP w przedsi臋biorstwie produkcyjnym przynosi r贸wnie偶 korzy艣ci dla zatrudnionych pracownik贸w. Du偶a liczba operacji jest zautomatyzowana, co skutkuje u艂atwieniem pracy, eliminacj膮 konieczno艣ci r臋cznego przepisywania informacji oraz redukcj膮 b艂臋d贸w. Pracownicy zyskuj膮 dost臋p do bie偶膮cych informacji dotycz膮cych zam贸wie艅, stanu produkcji oraz dost臋pno艣ci surowc贸w, co przek艂ada si臋 na lepsz膮 koordynacj臋 i bardziej efektywn膮 prac臋.

Automatyzacja obejmuje r贸wnie偶 czynno艣ci zwi膮zane z zapotrzebowaniem surowc贸w oraz planowaniem produkcji. Przyk艂adowo, zam贸wienia surowc贸w mog膮 by膰 automatycznie generowane na podstawie zapotrzebowania i stan贸w magazynowych. Harmonogramowanie produkcji staje si臋 bardziej efektywne dzi臋ki algorytmom planowania uwzgl臋dniaj膮cym dost臋pno艣膰 zasob贸w i terminy realizacji. Automatyczne generowanie raport贸w i analiz pozwala na bie偶膮co monitorowa膰 post臋p prac i podejmowa膰 odpowiednie dzia艂ania.

Zintegrowane dane dla lepszej efektywno艣ci

Integracja danych stanowi istotn膮 korzy艣膰 p艂yn膮c膮 z wykorzystania systemu ERP. Dzi臋ki jednemu, scentralizowanemu systemowi obejmuj膮cemu m.in. modu艂 klasy MRP, wszelkie informacje zwi膮zane z produkcj膮, magazynami, zam贸wieniami, finansami oraz kadr膮 s膮 dost臋pne w jednym miejscu. Mened偶erowie posiadaj膮 pe艂ny wgl膮d w kluczowe wska藕niki wydajno艣ci, koszty, poziomy zapas贸w oraz terminy realizacji. To umo偶liwia szybkie reagowanie na ewentualne trudno艣ci, identyfikowanie obszar贸w do optymalizacji oraz podejmowanie trafnych decyzji.

Posiadanie kompleksowego systemu od jednego dostawcy eliminuje potrzeb臋 anga偶owania pracownik贸w w procesy integracji i obs艂ug臋 wielu r贸偶nych system贸w. W rezultacie przek艂ada si臋 to na oszcz臋dno艣ci, kt贸re staj膮 si臋 widoczne ju偶 od pierwszego dnia wdro偶enia systemu.

CASE STUDY z wdro偶eniu systemu ERP w firmie produkcyjnej

Podsumowanie korzy艣ci

Wprowadzenie systemu ERP w przedsi臋biorstwie produkcyjnym prowadzi do osi膮gni臋cia wielu pozytywnych efekt贸w. Nale偶膮 do nich poprawa efektywno艣ci operacji produkcyjnych, precyzyjne 艣ledzenie koszt贸w, lepsze zarz膮dzanie jako艣ci膮 i magazynem oraz usprawnienie pracy zespo艂owej.

Wdro偶enie systemu ERP stanowi strategiczn膮 inwestycj臋, kt贸ra umo偶liwia osi膮gni臋cie wi臋kszej konkurencyjno艣ci, wzrost wydajno艣ci oraz zwi臋kszenie rentowno艣ci.

Kompleksowy System ERP dla firm produkcyjnych

2D0A5261a
Rafa艂 Kapusta

Koordynator Projekt贸w IT ze specjalno艣ci膮 ERP Zarz膮dzanie Produkcj膮

W 1999 roku rozpocz膮艂 prac臋 w Humansoft. Posiada ponad 20 letnie do艣wiadczenia jako kierownik projekt贸w i analityk wdro偶eniowy. Zrealizowa艂 ponad 50 projekt贸w wdro偶eniowych. Prelegent wielu konferencji bran偶owych, autor komentarzy eksperckich z zakresu tematyki ERP, WMS, APS oraz obszar贸w zwi膮zanych z nowoczesnym zarz膮dzaniem produkcj膮.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj tak偶e
24 listopada 2022
Wdro偶enie systemu ERP w firmach produkcyjnych [PODCAST]
Zobacz wi臋cej
21 lutego 2024
[PODCAST] Wdro偶enie systemu ERP 鈥 co musisz wiedzie膰, aby zako艅czy膰 wdro偶enie powodzeniem? Cz. 2
Zobacz wi臋cej
26 lipca 2021
Dlaczego trzeba monitorowa膰 proces produkcyjny? 4 najwa偶niejsze powody i definicje
Zobacz wi臋cej