Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

Tarcza Antykryzysowa – Obsługa w systemach Humansoft

Informujemy, że wersja 3.66, która została wydana w połowie kwietnia zawiera zmiany dostosowujące nasze systemy do założeń tzw. Tarczy Antykryzysowej COVID-19, wynikające z:

 

  • Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe rozwiązania w systemach Humansoft:

 

  • Kwarantanna – wprowadzono możliwość rejestracji nieobecności pracownika z powodu kwarantanny oraz automatyczne uwzględnienie tej nieobecności podczas obliczenia wynagrodzenia. W wypłacie, w zależności od ilości dni wcześniejszych nieobecności chorobowych w roku, program naliczy wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.
  • Obniżenie wymiaru etatu o 20% – w związku z możliwością obniżenia o 20% wymiaru etatu i wynagrodzenia pracownikom w wyniku następstw COVID-19, została dodana funkcjonalność, która pozwala seryjnie wykonać te czynności w programie.
  • Przestój ekonomiczny – wprowadzono możliwość rejestracji przestoju ekonomicznego spowodowanego wystąpieniem COVID-19 i automatyczne naliczenie za ten okres wynagrodzenia w wysokości 50% lub większej dotychczasowej stawki pracownika.
  • Zmiany w zakresie badań lekarskich –  zostały dodane nowe opcje w programie umożliwiające wydłużenie daty terminu ważności badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 roku.
  • Zmiany w orzecznictwie o niepełnosprawności – umożliwiono obsługę rejestracji wydłużenia okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności wydanego na czas określony, którego termin ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.

 

Obsługa pliku JPK-VDEK w systemach Humansoft

 

Informujemy również, że w ramach dbałości o dostarczanie z wyprzedzeniem aktualizacji naszych systemów do zmian w przepisach, wersja 3.66 obsługuje także:

 

  • Plik JPK_VDEK – który ma za zadanie połączyć jednorodną formę deklaracji podatkowych VAT oraz ewidencji VAT podatnika. Dokument ten będzie zatem podstawą rozliczenia podatkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Plik kontrolny JPK_VDEK został opracowany w wersji miesięcznej i kwartalnej.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

 

 

Kontakt do Humansoft

tel. 48 389 81 50

e-mail: biuro@humansoft.pl