30 lat na rynku
07 grudnia 2018
Sprawozdania finansowe ju偶 tylko w formie elektronicznej!
Humansoft Blog Sprawozdania finansowe ju偶 tylko w formie elektronicznej!
07 grudnia 2018

Sprawozdania finansowe ju偶 tylko w formie elektronicznej!

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Od 1 pa藕dziernika 2018 na przedsi臋biorc贸w na艂o偶ony zosta艂 obowi膮zek tworzenia i sk艂adania sprawozda艅 finansowych w formie elektronicznej, kt贸re musz膮 by膰 opatrzone e-podpisem osoby upowa偶nionej, czyli kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP. Wyj膮tkiem s膮 tu firmy, kt贸re sporz膮dzaj膮 sprawozdania wg Mi臋dzynarodowych Standard贸w Sprawozdawczo艣ci Finansowej oraz sp贸艂ki, kt贸rych dzie艅 bilansowy wypada na 30 wrze艣nia lub wcze艣niej. W ich przypadku, nie ma zastosowania ten wym贸g. Znika tak偶e konieczno艣膰 przesy艂ania sprawozda艅 do urz臋d贸w skarbowych, poniewa偶 zrobi to KRS. Dane ze sprawozda艅 trafi膮 do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

STRUKTURA I FORMAT E-SPRAWOZDA艃 FINANSOWYCH

Zgodnie z art. 45 ust. 1f znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze S膮dowym, sprawozdanie musi by膰 sporz膮dzone w postaci elektronicznej w strukturze logicznej i formacie udost臋pnionym przez ministra finans贸w. Tak przygotowane sprawozdanie nale偶y opatrzy膰 podpisem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego ePUAP. Informacje dotycz膮ce struktury i formatu e-sprawozda艅 finansowych dost臋pne s膮 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urz臋du obs艂uguj膮cego ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych, zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci, obowi膮zuj膮cym od 1 pa藕dziernika 2018 r.

JAK Z艁O呕Y膯 E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE?

Podmioty wpisane do rejestru przedsi臋biorc贸w KRS, kt贸re nie sporz膮dzaj膮 sprawozda艅 finansowych zgodnie z MSR, przesy艂aj膮 e-sprawozdania do KRS za po艣rednictwem systemu teleinformatycznego udost臋pnionego do tego celu przez Ministerstwo Sprawiedliwo艣ci.

Podatnicy podatku dochodowego od os贸b fizycznych prowadz膮cy ksi臋gi rachunkowe zobowi膮zani s膮 do sporz膮dzenia sprawozdania finansowego, przekazuj膮 e-Sprawozdania Finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, tj. poprzez dedykowany do tych cel贸w interfejs webAPI.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej udost臋pni podatnikom podatku dochodowego od os贸b fizycznych prowadz膮cym ksi臋gi rachunkowe obowi膮zanym do sporz膮dzenia sprawozdania finansowego aplikacj臋 umo偶liwiaj膮c膮 wygenerowanie pliku XML sprawozdania finansowego oraz wys艂anie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pliku XML sprawozdania finansowego oraz innych dokument贸w.

OBOWI膭ZUJ膭CE TERMINY

Do z艂o偶enia rocznego sprawozdania finansowego zobowi膮zane s膮 wszystkie przedsi臋biorstwa zarejestrowane w KRS. Sprawozdanie musi by膰 zatwierdzone przez wsp贸lnik贸w lub akcjonariuszy w ci膮gu sze艣ciu miesi臋cy od dnia bilansowego. Dopiero w贸wczas, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci, firma zobowi膮zana jest w ci膮gu 15 dni od zaakceptowania sprawozdania przez interesariuszy, przes艂a膰 je do KRS.

AKTUALIZACJA PROGRAM脫W FINANSOWO-KSI臉GOWYCH

Wprowadzenie obowi膮zku elektronicznego sk艂adania sprawozda艅 finansowych wymaga przystosowania program贸w finansowo-ksi臋gowych do nowych przepis贸w. Najnowsza wersja naszego oprogramowania (ver. 3.59) wnosi obs艂ug臋 e-sprawozda艅 finansowych. Nasi klienci, w ramach posiadanego abonamentu, otrzymaj膮 stosown膮 aktualizacj臋.

Przeczytaj tak偶e
31 stycznia 2023
Praca zdalna na sta艂e w Kodeksie Pracy 鈥 co czeka pracodawc贸w?
Zobacz wi臋cej
12 pa藕dziernika 2022
Humansoft zako艅czy艂 wdro偶enie WMS u kolejnego klienta 鈥 firmy Aniro Sp. z o.o.
Zobacz wi臋cej
10 maja 2022
Nowe modu艂y w ofercie systemu Corax
Zobacz wi臋cej