30 lat na rynku
07 grudnia 2018

Sprawozdania finansowe już tylko w formie elektronicznej!

07 grudnia 2018

Sprawozdania finansowe już tylko w formie elektronicznej!

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Od 1 października 2018 na przedsiębiorców nałożony został obowiązek tworzenia i składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, które muszą być opatrzone e-podpisem osoby upoważnionej, czyli kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP. Wyjątkiem są tu firmy, które sporządzają sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz spółki, których dzień bilansowy wypada na 30 września lub wcześniej. W ich przypadku, nie ma zastosowania ten wymóg. Znika także konieczność przesyłania sprawozdań do urzędów skarbowych, ponieważ zrobi to KRS. Dane ze sprawozdań trafią do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

STRUKTURA I FORMAT E-SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zgodnie z art. 45 ust. 1f znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawozdanie musi być sporządzone w postaci elektronicznej w strukturze logicznej i formacie udostępnionym przez ministra finansów. Tak przygotowane sprawozdanie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego ePUAP. Informacje dotyczące struktury i formatu e-sprawozdań finansowych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od 1 października 2018 r.

JAK ZŁOŻYĆ E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE?

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przesyłają e-sprawozdania do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-Sprawozdania Finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez dedykowany do tych celów interfejs webAPI.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępni podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącym księgi rachunkowe obowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego aplikację umożliwiającą wygenerowanie pliku XML sprawozdania finansowego oraz wysłanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pliku XML sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów.

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

Do złożenia rocznego sprawozdania finansowego zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w KRS. Sprawozdanie musi być zatwierdzone przez wspólników lub akcjonariuszy w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Dopiero wówczas, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, firma zobowiązana jest w ciągu 15 dni od zaakceptowania sprawozdania przez interesariuszy, przesłać je do KRS.

AKTUALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Wprowadzenie obowiązku elektronicznego składania sprawozdań finansowych wymaga przystosowania programów finansowo-księgowych do nowych przepisów. Najnowsza wersja naszego oprogramowania (ver. 3.59) wnosi obsługę e-sprawozdań finansowych. Nasi klienci, w ramach posiadanego abonamentu, otrzymają stosowną aktualizację.

Przeczytaj także
10 grudnia 2018
Już od 1 stycznia 2019 – e-teczka, nowe deklaracje i druki ZUS!
Zobacz więcej
14 kwietnia 2018
RODO w systemach Humansoft
Zobacz więcej
19 czerwca 2022
Kolejne zmiany w PIT od lipca 2022 – na czym polegają?
Zobacz więcej