Do艂膮cz doKONFERENCJI BUSINESS INTELLIGENCE ONLINE Sztuka analizy danych. Jak odkry膰 to, co ukryte w danych? – 19.06.2024, godz. 10.00, udzia艂 bezp艂atny

30 lat na rynku
30 listopada 2022
Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany, kt贸re nas czekaj膮 w 2023 roku
Humansoft Blog Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany, kt贸re nas czekaj膮 w 2023 roku
30 listopada 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany, kt贸re nas czekaj膮 w 2023 roku

To co nas czeka w najbli偶szym czasie to Nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmiany wymuszone wdro偶eniem dw贸ch unijnych dyrektyw, tak zwanej dyrektywy rodzicielskiej oraz dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej.

Wed艂ug najnowszych informacji nowe przepisy maj膮 wej艣膰 w 偶ycie z pocz膮tkiem 2023 roku.

Celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego Kodeksu pracy do przepis贸w unijnych. Zmiany dot. m.in. zasad zawierania um贸w o prac臋, zwi臋kszenia elastyczno艣ci pracy, mo偶liwo艣ci wprowadzenia kontroli trze藕wo艣ci, wprowadzenia nowych dni wolnych.

Zmiany jakie nas czekaj膮:

  1. Wprowadzenie nowego bezp艂atnego聽urlopu opieku艅czego w wymiarze 5 dni wolnych od pracy, w celu opieki nad chorym cz艂onkiem rodziny: dzieckiem, rodzicami, ma艂偶onkiem lub osob膮 pozostaj膮c膮 we wsp贸lnym gospodarstwie domowym.
  2. Dodatkowo przewiduje si臋 wprowadzenie聽zwolnienia z powodu dzia艂ania si艂y wy偶szej. Wymiar 2 dni lub 16 godzin w roku. Pracownik otrzyma ten聽urlop聽na okoliczno艣膰 nieobecno艣ci w pracy spowodowanej聽chorob膮聽lub wypadkiem. Ta nowa w polskim prawie pracy konstrukcja przypomina co do zasady znany wszystkim urlop na 偶膮danie. R贸偶nica polega na tym, 偶e urlop spowodowany si艂膮 wy偶sz膮 nie wyczerpuje puli urlopu wypoczynkowego i jest p艂atny w 50%.
  3. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami pracownik maj膮cy pod opiek膮 dziecko do 贸smego roku 偶ycia bez wyra偶enia zgody, nie b臋dzie m贸g艂 zosta膰 zobowi膮zany do pracy w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w przerywanym systemie czasu pracy czy wys艂any w delegacj臋 (do tej pory przepis dotyczy艂 rodzic贸w dziecka do 4 roku 偶ycia).
  4. Wyd艂u偶enie wymiaru urlopu rodzicielskiego z 32-34 tygodni do 41-43 tygodni聽(w zale偶no艣ci od liczby urodzonych dzieci). Wed艂ug nowych przepis贸w, ka偶demu z rodzic贸w b臋dzie przys艂ugiwa艂o wy艂膮czne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wy偶ej okre艣lonego wymiaru urlopu. Te 9 tygodni to nieprzenoszalna cz臋艣膰 urlopu i przepadnie gdy nie zostanie wykorzystana. Nast膮pi r贸wnie偶 zmiana wysoko艣ci zasi艂ku po urodzeniu dziecka – 100% macierzy艅ski i 70% rodzicielski lub ca艂y 81,5% podstawy wymiaru.
  5. Natomiast zmiany w umowach b臋d膮 dotyczy膰 uzale偶nienia d艂ugo艣ci trwania okresu pr贸bnego od okresu na jaki b臋dzie planowana kolejna umowa na czas okre艣lony. Co wa偶ne, pracodawca b臋dzie m贸g艂 ponownie zawrze膰 umow臋 na okres pr贸bny jedynie w sytuacji gdy dany pracownik b臋dzie wykonywa膰 innego rodzaju prac臋. Planowany czas trwania um贸w na okres pr贸bny to odpowiednio: 1 miesi膮c przy planowanym zatrudnieniu na okres do 6 mcy, 2 miesi膮ce przy zatrudnieniu na 6-12 mcy, i 3 miesi膮ce przy zatrudnieniu na ponad 12 mcy.
  6. Planowane jest r贸wnie偶 wprowadzenie przepisu dotycz膮cego na艂o偶enia na pracodawc臋 konieczno艣ci podania przyczyny wypowiedzenia um贸w na czas okre艣lony, tak jak obecnie jest w przypadku um贸w na czas nieokre艣lony. Za wypowiedzeniem obu rodzaj贸w um贸w ma sta膰 teraz konkretna i realna przyczyna.
  7. Maj膮 zosta膰 r贸wnie偶 wprowadzone przepisy dotycz膮ce prewencyjnej kontroli trze藕wo艣ci pracownik贸w przez pracodawc臋. Wystarczaj膮cym uzasadnieniem kontroli ma by膰 zapewnienie ochrony 偶ycia i zdrowia pracownika, innych os贸b lub mienia. Warunkiem przeprowadzenia kontroli b臋dzie wprowadzenie niezb臋dnych zmian do regulaminu pracy i zapewniania metod niewymagaj膮cych badania laboratoryjnego oraz posiadanie urz膮dzenia z wa偶nym dokumentem potwierdzaj膮cym jego kalibracj臋 lub wzorcowanie.
  8. Zmiany w zakresie uregulowa艅 przepis贸w dot. pracy zdalnej zak艂adaj膮, 偶e praca zdalna b臋dzie polega艂a na wykonywaniu pracy ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo w miejscu wskazanym przez pracownika i ka偶dorazowo uzgodnionym z pracodawc膮. Nowo艣ci膮 jest mo偶liwo艣膰 wprowadzenia pracy zdalnej w uzgodnieniu z pracownikiem lub na jego wniosek. Pracodawca b臋dzie zobowi膮zany zapewni膰 pracownikowi materia艂y i narz臋dzia niezb臋dne do wykonywania pracy zdalnej a tak偶e zwr贸ci膰 koszty poniesione przez pracownika m.in. energii elektrycznej. Pracodawca ma mo偶liwo艣膰 odrzucenia wniosku o prac臋 zdaln膮 z wy艂膮czeniem nast臋puj膮cych przypadk贸w kobiet w ci膮偶y, rodzic贸w dziecka do 4. r.偶. i opiekun贸w os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 – o ile b臋dzie to mo偶liwe ze wzgl臋du na rodzaj wykonywanej pracy.

Zmiany w kodeksie pracy oznaczaj膮 nie tylko nowe przywileje i obowi膮zki pracownik贸w i pracodawc贸w, ale tak偶e konieczno艣膰 przygotowania si臋 na nie. Pracodawcy b臋d膮 musieli zaplanowa膰 wdro偶enie wymaganych procedur i dokumentacji. Wi臋kszo艣膰 zmian w kodeksie pracy b臋dzie wymaga艂a zaimplementowania nowych rozwi膮za艅 w systemach ERP.

Humansoft b臋d膮c producentem oprogramowania biznesowego na bie偶膮co dostosowuje swoje systemy do dynamicznie zmieniaj膮cych si臋 przepis贸w. Obecnie trwaj膮 prace nad implementacj膮 ww. zmian w programach. Ju偶 wkr贸tce u偶ytkownicy system贸w Humansoft w ramach abonamentu b臋d膮 mogli otrzyma膰 odpowiedni膮 aktualizacj臋 do system贸w.

urszula greiner motyka
Urszula Greinert-Motyka

Koordynator ds. wdro偶e艅 system贸w ksi臋gowych i kadrowo-p艂acowych

Posiada wieloletni膮 praktyk臋 pracy na stanowisku ksi臋gowej. Swoj膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie wykorzystuje wdra偶aj膮c modu艂y ksi臋gowe i kadrowo-p艂acowe. Rozumie i zna wyzwania zwi膮zane z dynamicznie zmieniaj膮cymi si臋 przepisami. Prowadzi projekty zwi膮zane zar贸wno z wdro偶eniem standardowej funkcjonalno艣ci, jak te偶 budowaniem koncepcji nowych rozwi膮za艅 dla klienta ko艅cowego, ich testowaniem oraz wdra偶aniem.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj tak偶e
07 kwietnia 2018
Humansoft B2B 鈥 Nowo艣膰 w naszej ofercie!
Zobacz wi臋cej
10 grudnia 2018
Ju偶 od 1 stycznia 2019 鈥 e-teczka, nowe deklaracje i druki ZUS!
Zobacz wi臋cej
06 pa藕dziernika 2020
Tarcza Antykryzysowa 鈥 Obs艂uga w systemach Humansoft
Zobacz wi臋cej