Weź udział w Bezpłatnym Webinarium „Kiedy warto przejść z Excela na System ERP?” – 22.05.2024

30 lat na rynku
10 grudnia 2021
Polski Ład – najważniejsze zmiany dla pracodawców
Humansoft Blog Polski Ład – najważniejsze zmiany dla pracodawców
10 grudnia 2021

Polski Ład – najważniejsze zmiany dla pracodawców

Polski Ład wprowadza szereg zmian prawno-podatkowych mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Poniżej publikujemy szczegółowe informacje na temat zmian i nowych przepisów wraz z informacją, kiedy planowana jest ich implementacja w systemach Humansoft.

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego

Od 1 stycznia 2022 roku stała kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN zostaje wprowadzona dla wszystkich podatników, dla których kwota wolna zależała od dochodów (maksymalna 8000) i malała wraz ze wzrostem dochodów.

Stawka podatku 32% będzie obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 PLN rocznie. Obecnie jest to 85 528 PLN.

Likwidacja odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wraz z początkiem nowego roku zlikwidowane zostaje prawo do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% od kwoty należnego podatku dochodowego.

Zmiana zasad opodatkowania użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu, określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW.

Ulga dla klasy średniej 

Ulga dla klasy średniej to nic innego jak prawo do odliczenia od dochodu dodatkowej kwoty, której wysokość uzależniona jest od wysokości osiąganych opodatkowanych przychodów. Dotyczy to jedynie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Według nowych przepisów ustawy o pdof, ulga dla klasy średniej będzie stosowana dwuetapowo:

  • miesięcznie – przy obliczaniu przez płatników miesięcznych zaliczek podatkowych, a następnie
  • rocznie – po zakończeniu roku przez podatników na etapie składania rocznych zeznań podatkowych.

Wysokość przysługującej preferencji jest obliczana z wykorzystaniem dedykowanych wzorów. 

Przedział ten został rozbity na dwie części, dla których sposób wyliczania ulgi jest inny:

  • dla przychodów (A) rocznych wynoszących co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczających kwoty 102 588 zł, sposób wyliczenia jest następujący: 

(A x 6,68% – 4 566 zł) ÷ 0,17

  • dla przychodów (A) rocznych wyższych od 102 588 zł i nieprzekraczających kwoty 133 692 zł, sposób wyliczenia ulgi, przedstawia się następująco: 

(A x (-7,35%) + 9 829 zł) ÷ 0,17

(A) oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

Jeżeli podatnik nie złoży sporządzonego na piśmie wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik pomniejsza dochody miesięcznie:

  • dla przychodów (A) miesięcznych wynoszących co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczających kwoty 8 549 zł, sposób wyliczenia jest następujący: 

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17

  • dla przychodów (A) miesięcznych wyższych od 8 549 zł i nieprzekraczających kwoty 11 141 zł, sposób wyliczenia ulgi, przedstawia się następująco: 

(A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17

(A) oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27.

Należy pamiętać, że wniosek o nieuwzględnianie ulgi dla klasy średniej składa się dla każdego roku oddzielnie.

Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na podatek 

Od 2022 roku zostaje zmieniony sposób wyliczania składki zdrowotnej od niskiej podstawy. Składka zdrowotna będzie ograniczana do wysokości naliczonej zaliczki na podatek obliczonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Tak więc przychodami zwolnionymi od podatku 85 528 zł są:

  • osoby do 26 r. ż.,
  • osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego 60/ 65 lat i niepobierające świadczeń,
  • rodzice co najmniej czwórki dzieci,
  • osoby powracające z zagranicy od 2022 r. 
Zmiany w wyznaczaniu podstaw zasiłku 

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy (wcześniej 3 miesiące).

Obliczanie okresu zasiłkowego 

Od stycznia 2022 roku zmienia się sposób ustalania okresu zasiłkowego. Przerwa między nowymi okresami zasiłkowymi wynosić będzie 60 dni niezależnie od powodu choroby, jednak choroba w okresie ciąży zeruje okres zasiłkowy (liczymy od nowa 270 dni).

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu 

Zostaje wycofane obniżenie zasiłku chorobowego do 70%. W przypadku choroby zwykłej zasiłek będzie przysługiwał w wysokości 80% natomiast np. w przypadku wypadku lub choroby w czasie ciąży w wysokości 100%.

Zmiany w deklaracjach ZUS

Od nowego roku zmianie ulegną także deklaracje ZUS DRA i RCA oraz od nowego roku zostaje wycofany raport ZUS RZA. 

Nowe Deklaracje PIT

Po 10 grudnia br. na stronie MF, zostaną opublikowane nowe wzory deklaracji PIT za rok 2021. Natomiast wzory obowiązujące w nowym roku będą opublikowane dopiero w styczniu 2022 roku. 

 

Poniżej publikujemy harmonogram planowanych zmian w systemach Humansoft dotyczących zmian w prawie oraz wprowadzenia programu Polski Ład.

 

Nazwa Wersja Planowana data wydania Zakres zmian
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku. 3.74 Koniec grudnia 2021  Zmiany w stałych parametrach płac
Podniesienie progu podatkowego 3.74 Koniec grudnia 2021 Zmiany w stałych parametrach płac
Zmiany w składce zdrowotnej 3.74 Koniec grudnia 2021 Zmiany w stałych parametrach płac + zmiany w kodzie
Ryczałt samochodowy 3.74 Koniec grudnia 2021
Grupy VAT 3.75 styczeń 2022
Zero PIT – ulgi dla dużych rodzin, emerytów oraz dla powracających z zagranicy 3.74 Koniec grudnia 2021
Ustawa zasiłkowa – wyznaczanie podstaw zasiłku 3.75 styczeń 2022 Zmiana istniejącego

mechanizmu

Ustawa zasiłkowa – pobyt w szpitalu 80% 3.75 styczeń 2022 Zmiana istniejącego

mechanizmu

Ustawa zasiłkowa – obliczanie okresu zasiłkowego 3.75 styczeń 2022 Zmiana istniejącego

mechanizmu

Zmiany w deklaracjach rozliczeniowych ZUS  – DRA i RCA 3.74 Koniec grudnia 2021
Zmiany w deklaracjach PIT 3.75 styczeń 2022
Aktualizacja deklaracja JPK_VDEK (2) 3.75 styczeń 2022
E-Faktury i KSeF 3.75 styczeń 2022
Deklaracja VIU-DO 3.75 styczeń 2022

 

Szukasz systemu ERP dopasowanego do zmian w przepisach? 

edyta pacholec
Edyta Pacholec

Dyrektor Działu Wdrożeń

Od blisko 14 lat związana z rynkiem systemów ERP. Od 2015 pełni funkcje Dyrektora Działu Wdrożeń w firmie Humansoft, w której łącznie przepracowała ponad 12 lat.

Początkowo zajmowała stanowisko specjalisty ds. wdrożeń systemu ERP, głównie prowadząc wdrożenia modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz handlowo-magazynowych. Obecnie jako Dyrektor Działu Wdrożeń koordynuje i nadzoruje realizację bieżących projektów wdrożeniowych oraz odpowiada za ofertę usług powdrożeniowych. Pełni również funkcję Product managera modułów finansowo-księgowych.

W swoim dorobku posiada także liczne wystąpienia na konferencjach branżowych oraz spotkaniach biznesowych organizowanych dla sieci handlowej Humansoft. Ukończyła szkolenia z zakresu tematyki finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Posiada umiejętności Księgowego Bilansisty.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
24 stycznia 2024
[PODCAST] Wdrożenie systemu ERP – co musisz wiedzieć, aby zakończyć wdrożenie powodzeniem? Cz. 1
Zobacz więcej
14 maja 2020
Koniec bezpłatnej wersji Qlik Sense Desktop oraz Qlik Sense Cloud Basic
Zobacz więcej
19 marca 2024
FF Systems inwestuje w przyszłość produkcji
Zobacz więcej