30 lat na rynku
16 listopada 2020

Podatek cukrowy już od 1 stycznia 2021!

16 listopada 2020

Podatek cukrowy już od 1 stycznia 2021!

Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020, od nowego roku obwiązywać będzie nowa opłata cukrowa, zwana również podatkiem od cukru lub podatkiem cukrowym. Ustawodawca nakłada m.in. podatek na słodzone napoje i wprowadza zmiany w różnych przepisach w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, w tym tzw. opłatę cukrową i opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. „małpek”.

Kto zapłaci podatek od cukru?

Nowa opłata cukrowa obciąży firmy sprzedające produkty zawierające cukier (w tym alkohol) oraz substancje aktywne. Przedsiębiorcy zapłacą podatek w momencie wprowadzenia tych produktów do sprzedaży. Według ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, przedsiębiorstwo zapłaci podatek od napojów:

  • z cukrem lub substancją słodzącą, w tym od napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości poniżej 300 ml
  • z dodatkiem substancji aktywnej – kofeiny lub tauryny.

Do uiszczania podatku cukrowego zobowiązani mogą być zarówno producenci, hurtownicy, jak i inne podmioty wprowadzające wyrób do obrotu, np. zamawiający wyrób.

Jakich napojów nie obejmie opłata cukrowa?

Opłata cukrowa nie obejmie jednak wszystkich słodzonych napoi. Zwolnione będą m.in.

  • wyroby medyczne, suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, a także napoje objęte akcyząnapoje zawierające minimum 20 proc. soku
  • owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego i roztwory węglowodanowo-elektrolitowe (napoje izotoniczne), o ile zawartość cukrów w 100 ml nie przekracza 5 gramów.
Ile wyniesie opłata cukrowa i opłata od „małpek”?

Regulacje zakładają wprowadzenie opłat od napojów słodzonych i energetycznych, a ich wysokość będzie uzależniona od ilości cukru oraz obecności substancji słodzącej lub substancji aktywnych znajdujących się w napoju.

Podatek cukrowy będzie posiadał część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju. Natomiast opłata od „małpek” będzie wynosić 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, co przykładowo oznacza:

  • 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%,
  • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%,
  • 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%

Do wnoszenia tej opłaty zobowiązani będą hurtownicy, zaopatrujący punkty sprzedaży detalicznej, które posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Moment powstania obowiązku zapłaty dodatkowej opłaty powstawał będzie z
chwilą zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml.

Opłata cukrowa – kary finansowe

W przypadku braku wpłaty opłat w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną). Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5 proc.) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5 proc.).

Szukasz systemu ERP do swojej firmy? Chcesz poznać nasz program?
Edyta-2-1
Prowadzący szkolenie
Edyta Pacholec

od blisko 14 lat związana z rynkiem systemów ERP. Od 2015 pełni funkcje Dyrektora Działu Wdrożeń w firmie Humansoft, w której łącznie przepracowała ponad 12 lat.

Początkowo zajmowała stanowisko specjalisty ds. wdrożeń systemu ERP, głównie prowadząc wdrożenia modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz handlowo-magazynowych. Obecnie jako Dyrektor Działu Wdrożeń koordynuje i nadzoruje realizację bieżących projektów wdrożeniowych oraz odpowiada za ofertę usług powdrożeniowych. Pełni również funkcję Product managera modułów finansowo-księgowych.

W swoim dorobku posiada także liczne wystąpienia na konferencjach branżowych oraz spotkaniach biznesowych organizowanych dla sieci handlowej Humansoft. Ukończyła szkolenia z zakresu tematyki finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Posiada umiejętności Księgowego Bilansisty.

Przeczytaj także
05 listopada 2020
SLIM VAT i podatek estoński od 2021 roku – najważniejsze informacje!
Zobacz więcej
31 marca 2021
Korekta JPK – jak i kiedy skorygować?
Zobacz więcej