Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  Korekta JPK – jak i kiedy skorygować?

  Od 1 października 2020 wszyscy czynni podatnicy VAT zobligowani są stosować do celów rozliczeniowych nowy Jednolity Plik Kontrolny – JPK_V7, roboczo nazywany także JPK_VDEK. Przypomnijmy, że nowy plik JPK składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Część deklaracyjna to deklaracje VAT, które do tej pory składał podatnik, natomiast część ewidencyjną należy utożsamiać ze składanymi wcześniej plikami JPK. Podatnicy rozliczający się miesięcznie zobowiązani są co miesiąc wysyłać nowy plik JPK złożony z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, za pierwsze dwa miesiące kwartału muszą wypełniać tylko część ewidencyjną, a za trzeci miesiąc kwartału część ewidencyjną oraz deklaracyjną, podsumowującą cały kwartał.

   

  W związku z błędami, jakie mogą pojawić się w składanym nowym pliku JPK, dziś przedstawiamy ogólne zasady ich korygowania wraz z przykładami oraz podajemy terminy składania takich korekt a także informacje o możliwych karach.

  Jakie są możliwości sporządzania korekt na nowych zasadach?

  Od 1 października 2020 korekty JPK można składać na trzy sposoby:

  • Korekta części ewidencyjnej nowego pliku JPK
  • Korekta części deklaracyjnej nowego pliku JPK
  • Korekta obu części nowego pliku, czyli części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego pliku JPK

  Co istotne, dokonanie korekty w przesłanej ewidencji, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, zawartą we wspólnym pliku, nie wywołuje żadnych skutków dla rozliczenia podatku. Korekta pliku JPK-VDEK wyłącznie części ewidencyjnej np. w zakresie NIP kontrahenta, nie będzie więc wpływać np. na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającym z przesłanego wcześniej rozliczenia (części deklaracyjnej) zawartego w pierwotnym pliku.

   

  Zasady korygowania JPK_VAT

  Poniżej przedstawiamy ogólne założenia dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K

  • W przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawne dane plik XML. Oznacza to, że nie dopuszcza się złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane
  • Korekta błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu, np. numeru NIP czy nazwy kontrahenta.
  • Korekty dokumentów wpływające na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego („in plus” lub „in minus”) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego, za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta
  • Korekty dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in plus” lub „in minus” należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego. Natomiast w sytuacji korekty dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in minus” jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz korygujący można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartość z dokumentu korygującego.

   

  W jaki sposób wykonać korektę JPK za okres sprzed 1 października 2020?

  Deklaracje i ewidencje za okres sprzed 1 października 2020 należy wysyłać na starych zasadach. Oznacza to, że jeśli podatnik musi skorygować okres rozliczeniowy sprzed października 2020 roku to wówczas należy zastosować stare zasady tj. oddzielnie skorygować deklarację VAT i stary plik JPK. Nowe zasady korygowania plików JPK obowiązują więc tylko korekt rozliczeniowych zaczynających się od października 2020r. Przy korekcie pliku JPK, należy zwrócić uwagę na okres, w którym dana korekta będzie uwzględniona, nie zaś na datę konkretnego dokumentu.

  Przykład:
  W grudniu 2020r. u podatnika pojawiła się konieczność złożenia korekty JPK_VAT za luty 2020. Jaką strukturę JPK_VAT należy użyć do korekty JPK_VAT za luty 2020?

  Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego pliku JPK-VAT należy skorygować przy użyciu struktury JPK_VAT(3). Dlatego składając w grudniu 2020 roku korektę JPK_VAT za luty 2020 należy użyć JPK_VAT(3).

   

  Korekta błędnych oznaczeń GTU – jak zrobić?

  Poniżej przedstawiamy także informacje, w jaki sposób zrobić korektę błędnych oznaczeń GTU, gdy pomimo prawidłowego wystawienia faktury popełniono błędy w ewidencji. Istnieją dwa alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt:

  • Całkowite zastępstwo błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuję przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd
  • Pozostawienie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj. pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

  W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd. W przypadku zmiany, która nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy tylko korekta samej części ewidencyjnej.

   

  Jakie są terminy złożenia korekty JPK?

  Podatnicy mają 14 dni na przesłanie korekty JPK od:

  • stwierdzenia, że przesłany JPK VAT był błędny (np. błąd w nazwie lub NIP kontrahenta)
  • zmiany danych w rejestrze VAT (np. po otrzymaniu faktury korygującej od sprzedawcy)

   

  Kara za błędny JPK

  Ustawa przewiduje, że firmy, które prześlą niepoprawny plik JPK, mogą być ukarane karą grzywny 500 zł za każdy błąd. Jednak zgodnie z tym samym przepisem, w sytuacji stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego, że przesłany JPK_VAT jest niepoprawny, naczelnik w pierwszej kolejności musi wezwać podatnika do ich skorygowania, wskazując błędy. Podatnik ma natomiast 14 dni od dnia doręczenia wezwania, aby dosłać korekty JPK lub udowodnić, że plik posiada poprane zapisy. Dopiero gdy firma zignoruje wezwanie z US, wówczas musi liczyć się z karą finansową.

  Źródło: Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją.

  Edyta Pacholec – od blisko 14 lat związana z rynkiem systemów ERP. Od 2015 pełni funkcje Dyrektora Działu Wdrożeń w firmie Humansoft, w której łącznie przepracowała ponad 12 lat. Początkowo zajmowała stanowisko specjalisty ds. wdrożeń systemu ERP, głównie prowadząc wdrożenia modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz handlowo-magazynowych. Obecnie jako Dyrektor Działu Wdrożeń koordynuje i nadzoruje realizację bieżących projektów wdrożeniowych oraz odpowiada za ofertę usług powdrożeniowych. Pełni również funkcję Product managerem modułów finansowo-księgowych.

  W swoim dorobku posiada także liczne wystąpienia na konferencjach branżowych oraz spotkaniach biznesowych organizowanych dla sieci handlowej Humansoft. Ukończyła szkolenia z zakresu tematyki finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Posiada umiejętności Księgowego Bilansisty.

  Szukasz systemu ERP do swojej firmy? Chcesz poznać nasz program?

  Zamów bezpłatną prezentację lub DEMO programu – Zadzwoń do nas 48 389 81 50 lub wypełnij formularz kontaktowy – Kliknij tu!