Weź udział w Bezpłatnym Webinarium „Kiedy warto przejść z Excela na System ERP?” – 22.05.2024

30 lat na rynku
10 maja 2022
Nowość w ofercie – Moduł „Pakiet Mobilności”
Humansoft Blog Nowość w ofercie – Moduł „Pakiet Mobilności”
10 maja 2022

Nowość w ofercie – Moduł „Pakiet Mobilności”

Miło nam poinformować, że w naszej ofercie dostępny jest nowy Moduł „Pakiet mobilności”. Moduł przeznaczony jest dla firm, które rozliczają kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, w ramach UE. Umożliwia naliczanie kierowcom wynagrodzeń zgodnie z zasadami Pakietu mobilności obowiązującym od 02.02.2022r. Dostępny jest dla systemów HermesSQL, Corax i MiniCorax.

Firmy zainteresowane nowym modułem prosimy o kontakt z działem handlowym: 048 389 81 50 lub partnerem handlowym.  

Poniżej publikujemy klika najważniejszych informacji dotyczących zmian w Pakiecie Mobilności 2022.

Główne zmiany w Pakiecie Mobilności 2022

Pakiet mobilności 2022 to zestaw przepisów regulujących transport drogowy w ramach Unii Europejskiej, który w ostatecznej wersji wszedł w życie w lutym 2022 roku. W związku z tymi zmianami, kierowcy muszą otrzymywać wynagrodzenie takie jak kierowcy w danym kraju Unii Europejskiej. Co istotne, pensje mogą być wypłacane maksymalnie w dwóch częściach. 

Ponadto, zmiany dotyczą także obowiązku rejestrowania przekroczenia granicy w tachografie. Po przekroczeniu granicy, kierowca powinien dokonać wpisu symbolu kraju, do którego wjechał. 

Obliczanie wynagrodzenia kierowcy

Terminowe realizowanie wypłat jest w przypadku Pakietu mobilności dużym wyzwaniem. Wyliczenie wynagrodzenia kierowcy wymaga pobrania danych z kart kierowców, zliczenia liczby nieobecności, wprowadzenia danych dotyczących przekroczenia granicy, a także rejestracji załadunków i rozładunków. 

W związku z powyższym, ustalenie całego wynagrodzenia w jednej części może być kłopotliwe dla przewoźników, którzy realizują transport kabotażowy lub cross-trade, ponieważ należy wówczas wyliczyć wynagrodzenie zagraniczne, adekwatnie do kraju wykonania usługi. 

W takiej sytuacji, optymalnym rozwiązaniem, wydaje się być dokonywanie im wypłat w dwóch terminach:

  • Do 10 dnia następnego miesiąca podstawy wynagrodzenia i ryczałtów za godziny nadliczbowe i pracę w nocy oraz zaliczek na poczet dyżurów
  • Nie później niż do końca miesiąca uzupełnienie tego wynagrodzenia płacami ustalonymi według zagranicznych stawek i ewentualnie innymi składnikami, jeśli przysługują. 

Przyjęcie opcji wypłaty wynagrodzenia w dwóch terminach wydaje się być bardziej dogodne, ale wymusza sporządzenie dwóch list płac z uwzględnieniem danych z obu tych list, przy ustalaniu podstawy składek ZUS i opodatkowania. W związku z tym Moduł Pakiet mobilności w systemach Humansoft, umożliwia wyliczenie wynagrodzenia zarówno na jednej, jak i na dwóch listach płac. 

Na potrzeby ustalenia właściwiej podstawy wymiaru składek ZUS, należy wziąć pod uwagę wartość diet pamiętając, że podstawa pomniejszona o diety, nie może być niższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które w 2022 roku wynosi 5922 zł. 

Unijny pakiet mobilności spowodował zmiany w polskim prawie o transporcie drogowym. Idea rozliczenia kierowcy oddelegowanego jest taka, że należy:

  • przyjąć wynagrodzenie w kwocie brutto jako wynagrodzenie zasadnicze oraz wynagrodzenie zagraniczne, 
  • podczas wyliczania podstawy składek ZUS pomniejszyć o kwoty diet, pilnując jednocześnie kwotę przeciętnego wynagrodzenia i przy jej przekroczeniu, brać do obliczeń kwotę 5922 zł, 
  • przy wyliczaniu podstawy opodatkowania, pomniejszać o 30% wartości diety, 
  • wyliczone wartości składek oraz zaliczki na podatek uwzględnić przy wyliczaniu wynagrodzenia netto. 
Przeczytaj także
07 kwietnia 2018
Humansoft B2B – Nowość w naszej ofercie!
Zobacz więcej
16 listopada 2022
KSeF obowiązkowy dopiero od początku 2024 r.
Zobacz więcej
16 kwietnia 2024
Business Intelligence: Jak skutecznie wizualizować dane?
Zobacz więcej