30 lat na rynku
23 lutego 2023
Kiedy i jak przekazać JPK na żądanie organu podatkowego?
Humansoft Blog Kiedy i jak przekazać JPK na żądanie organu podatkowego?
23 lutego 2023

Kiedy i jak przekazać JPK na żądanie organu podatkowego?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, stanowi zbiór danych generowany poprzez bezpośredni eksport z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego.

Zawiera on informacje o operacjach gospodarczych dokonanych w danym okresie. Plik JPK posiada ustalony układ i format (schemat XML), dzięki któremu możliwe jest jego łatwe przetwarzanie.

Co zawiera JPK na żądanie?

Każda firma prowadząca księgi podatkowe i wytwarzająca elektroniczne dowody księgowe ma obowiązek przekazać JPK na żądanie organom podatkowym prowadzącym czynności względem tej firmy. JPK przekazywane na żądanie zawiera poniższe struktury:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • faktury VAT rolnicy ryczałtowi – JPK_FA_RR
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP
W jakich sytuacjach firma musi przekazać JPK?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów organ podatkowy może zażądać przekazania pliku JPK od podatnika bądź kontrahenta (jeśli prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej) w celu przeprowadzenia:

 • kontroli podatkowej
 • czynności sprawdzających
 • kontroli celno-skarbowej
 • postępowania podatkowego
W jakim czasie należy udostępnić plik JPK?

Informacja o terminie dostarczenia struktury JPK jest podawana w treści żądania o przekazanie pliku. Jednak termin ten nie może być krótszy niż 3 dni. W uzasadnionych przypadkach istnieje natomiast możliwość wnioskowania o wydłużenie terminu, co pozwoli uniknąć kary w przypadku niedostarczenia JPK w wyznaczonym czasie.

JPK musi zostać podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego.

W jaki sposób przekazać JPK?

Podatnik prowadzący księgi podatkowe i wytwarzający dowody księgowe w formie elektronicznej może przekazać plik w następujący sposób:

 • korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK WEB do generowania i wysyłki JPK
 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma,
 • na nośniku danych (np. pendrive) lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej,
 • korzystając z komercyjnego oprogramowania księgowego, np. moduł finansowo-księgowy Humansoft

Dokumentem potwierdzającym złożenie pliku JPK jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru tzw. UPO, które można pobrać po przesłaniu poprawnego pliku.

UWAGA! JPK na żądanie nie można przesłać mailem ani za pomocą ePUAP.

jpk
Jakim kryteriom podlega plik JPK_FA?

Zakres danych zgodnie, z którym należy przygotować JPK_FA, określa organ podatkowy w zależności od przedmiotu i stanu prowadzonej sprawy oraz okresu objętego weryfikacją. Należy mieć na uwadze, że JPK wystawione na żądanie nie podlega korekcie. Pliki JPK_FA mogą zostać wygenerowane zgodnie z kryteriami dostępnymi w systemie do wystawiania faktur, takimi jak:

 • data wystawienia faktury
 • data sprzedaży
 • numer NIP
 • stawki podatku VAT
 • waluty
 • nazwy towaru
Kogo nie dotyczy wysyłanie JPK?

Zwolnieni z obowiązku przesyłania JPK na żądanie są podatnicy wystawiający faktury ustrukturyzowane. Organy podatkowe mają do nich dostęp w Krajowym Systemie e-Faktur dlatego też ich przesyłanie nie miałoby zatem uzasadnienia.

Sankcje za nieprzekazanie JPK

Nieprzekazanie JPK w terminie może spowodować odpowiedzialność karną skarbową. W zależności od motywu działania sprawcy, stopnia szkodliwości społecznej oraz sposobu dokonania czynu może to być wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

 

Szukasz systemu ERP, który usprawni rozliczenia księgowe i pomoże poprowadzić firmę?

edyta pacholec
Edyta Pacholec

Dyrektor Działu Wdrożeń

Od blisko 14 lat związana z rynkiem systemów ERP. Od 2015 pełni funkcje Dyrektora Działu Wdrożeń w firmie Humansoft, w której łącznie przepracowała ponad 12 lat.

Początkowo zajmowała stanowisko specjalisty ds. wdrożeń systemu ERP, głównie prowadząc wdrożenia modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz handlowo-magazynowych. Obecnie jako Dyrektor Działu Wdrożeń koordynuje i nadzoruje realizację bieżących projektów wdrożeniowych oraz odpowiada za ofertę usług powdrożeniowych. Pełni również funkcję Product managera modułów finansowo-księgowych.

W swoim dorobku posiada także liczne wystąpienia na konferencjach branżowych oraz spotkaniach biznesowych organizowanych dla sieci handlowej Humansoft. Ukończyła szkolenia z zakresu tematyki finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Posiada umiejętności Księgowego Bilansisty.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
07 listopada 2023
Ile kosztuje system ERP i jego wdrożenie? [PODCAST]
Zobacz więcej
10 maja 2022
Nowe moduły w ofercie systemu Corax
Zobacz więcej
29 kwietnia 2020
Składki
Zobacz więcej