Weź udział w Bezpłatnym Webinarium „Kiedy warto przejść z Excela na System ERP?” – 22.05.2024

30 lat na rynku
17 lipca 2021
Jak w praktyce wykorzystać moduł „Powiadomienia”?
Humansoft Blog Jak w praktyce wykorzystać moduł „Powiadomienia”?
17 lipca 2021

Jak w praktyce wykorzystać moduł „Powiadomienia”?

„Powiadomienia” to kolejny niezwykle przydatny moduł systemu ERP HermesSQL i Corax. Nasi klienci chętnie korzystają z niego, ponieważ na co dzień pozwala im działać szybciej i efektywnie.

Przypomina im o ważnych zdarzeniach, generuje zdefiniowane wcześniej raporty i wysyła je o wyznaczonej godzinie na wskazane adresy e-mail. Do klientów pozwala automatycznie wysyłać informacje handlowe np. te związane z nowościami w ofercie i promocjami, jak również monity przypominające im o zbliżającym się terminie płatności oraz zaległych płatnościach. Z uwagi na to, że moduł daje nieograniczone możliwości tworzenia własnych powiadomień, doskonale sprawdza się na każdym stanowisku pracy począwszy od stanowiska sprzedawcy, zaopatrzeniowca, księgowej, kadrowej, kierownika produkcji, aż po dyrektora sprzedaży i zarząd firmy. Stąd właśnie bierze się jego duża popularność wśród klientów. Dziś przedstawiamy dwa ciekawe przykłady wykorzystania modułu w praktyce.

Case study – Raport z danymi do faktoringu

Potrzeba Klienta: Jeden z naszych klientów uruchamiając usługę faktoringu, stanął przed koniecznością codziennego przekazywania do banku raportu z danymi z dokumentów sprzedaży, które podlegać będą usłudze faktoringu. Raport musiał być przygotowany w określonym formacie, ponieważ w dalszym etapie należało zaimportować go do specjalnej aplikacji bankowej.

Realizacja: Przy pomocy modułu „Powiadomienia” stworzone zostało automatyczne powiadomienie, które każdego dnia generuje odpowiedni plik z danymi do faktoringu, a następnie wysyła go mailem do wyznaczonej osoby w firmie. Dodatkowo, w momencie wysłania pliku, pracownik otrzymuje w programie HermesSQL powiadomienie pop-up z informacją o wygenerowaniu pliku wraz z przypomnieniem o potrzebie zaimportowania go do aplikacji bankowej.

Korzyści: Bezobsługowe tworzenie raportu wykluczyło potrzebę angażowania w ten proces pracownika i jego czasu. Program w przeciągu kilku sekund, w „tle” generuje odpowiedni raport, a zadanie pracownika ogranicza się jedynie do zaimportowania pliku do aplikacji bankowej.

shutterstock_24878245a3

Case study – Generowanie planu produkcyjnego

Potrzeba Klienta: Firma produkcyjna współpracująca głównie z marketami potrzebowała wprowadzić kilka usprawnień w obszarze planowania produkcji. Kierownik produkcji podczas przygotowania planu produkcji opierał się głównie na „ręcznie” tworzonych analizach i własnych doświadczeniach we współpracy z marketami. Największy problem stanowiła dla niego duża zmienność w zamówieniach, która każdego dnia wymuszała na nim tworzenie odpowiednich analiz, a następnie wprowadzanie korekt w planie produkcyjnym.

Realizacja: Problem został rozwiązany poprzez zaprojektowanie powiadomienia, które codzienne rano generuje plan produkcyjny zawierający nowe zamówienia i termin realizacji każdej pozycji zamówienia. Plan zapisywany jest w pliku .xls i wysyłany jest mailem do kierownika produkcji. Zapisanie planu w pliku .xls umożliwia kierownik wykonywanie dodatkowych analiz w Excelu.

Korzyści: Automatyczne generowanie i wysyłanie planu produkcyjnego przyspieszyło proces planowania produkcji oraz wpłynęło na zwiększenie dokładności planowania. W rezultacie firma poprawiła terminowość realizacji zamówień i jest w stanie obsługiwać większą ilość zamówień od klientów.

Firmy zainteresowane modułem Powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym: 048 389 81 50 lub partnerem handlowym.  

Przeczytaj także
23 kwietnia 2024
Nowa Seria Nagrań – Zarządzanie Produkcją. Systemy ERP w Praktyce
Zobacz więcej
system ERP do zarządzania firmą
10 lutego 2023
Dlaczego wdrożenie oprogramowania ERP wymaga zaangażowania całej firmy?
Zobacz więcej
06 września 2021
Błędy, których można uniknąć w trakcie wdrażania systemu ERP
Zobacz więcej