30 lat na rynku
14 kwietnia 2018

RODO w systemach Humansoft

14 kwietnia 2018

RODO w systemach Humansoft

Co to jest RODO?

RODO to powszechnie używany skrót na określenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które od dnia 25 maja br, zgodnie z ogólną zasadą prawa Unii Europejskiej będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.

Kogo dotyczy RODO?

Od 25 maja 2018 roku wszystkie firmy przechowujące i przetwarzające dane osobowe będą musiały dostosować się do jednolitych regulacji w sprawie ochrony tych danych. RODO dotyczyć będzie każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w UE bez względu na prawną formę tej działalności. Pod RODO podlegają zarówno spółki jak i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Do 25 maja br. przedsiębiorcy mają czas aby przystosować sposób działania swoich firm i pracowników do nowych przepisów.

Co wprowadza RODO?

RODO wprowadza w życie nowe wymagania w stosunku do obowiązującej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i ujednolica zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Wśród nowych wymagań znajduje się:

 • Opracowanie i wdrożenie adekwatnych procedur i środków bezpieczeństwa.
 • Obowiązek monitorowania i raportowania wycieków danych oraz informowania o naruszeniach organu nadzorującego oraz osób, których dane przetwarzano w niewłaściwy sposób.
 • Prawo podmiotu danych do bycia zapomnianym.
 • Wprowadzenie roli inspektora ochrony danych w miejsce dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji.
 • Prawo wglądu do informacji przetwarzanych dla osób, których dane są przetwarzane.
 • Kary finansowe do 20.000.000 EUR lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku.
RODO w systemach Humansoft

Nasze programy posiadają mechanizmy ułatwiające respektowanie wymagań wprowadzonych w ramach RODO. Należą do nich:

 • Mechanizm konfigurowania bezpieczeństwa haseł użytkowników, który pozwala tworzyć silne hasła w programie chroniące przechowywane w nim dane. Umożliwia ustawienie obowiązku zmiany hasła minimum co 30 dni, jak również daje możliwość ustalenia siły i długości hasła.
 • Rozbudowany system uprawnień do głównego menu programu, poszczególnych modułów, obszarów i funkcji programu (w tym np. do modyfikacji tabeli kontrahentów, pracowników czy eksportu danych z systemu) zapobiegający dostępowi do wrażliwych danych przez osoby nieupoważnione oraz wypływowi danych na zewnątrz.
 • Analiza „Śledzenie zmian”, która pozwala uzyskać szczegółowe dane na temat zmian w kartotekach pracowników i kontrahentów wykonanych przez upoważnionych operatorów. Umożliwia sprawdzenie: jakie pola zmodyfikowano, rodzaj zmian, który operator dokonał zmiany oraz datę modyfikacji.
 • Raport logowania do systemu prezentujący dane dotyczące logowania i wylogowania użytkowników. Informacje dotyczą nazwy operatora, daty i dokładnego czasu wykonania tych operacji.
 • Rejestracja zgód klienta wraz z ich historią, która pozwala zarejestrować wymagane zgody i daty ich nadania oraz cofnięcia.
 • Dedykowany raport, dzięki któremu można szybko zweryfikować, który operator może przeglądać i modyfikować tabelę kontrahentów.
 • Mechanizm anonimizacji informacji pozwalający usunąć bezpowrotnie wrażliwe dane w programie, realizujący rozporządzenie RODO dotyczące prawa podmiotu danych do bycia zapomnianym.
 • Zastosowanie bazy danych MS SQL Server, która zapewnia kontrolę dostępu do bazy danych, w tym także do danych osobowych.
 • Dokumentacja struktur danych prezentująca nazwy tabel zawierających dane osobowe oraz wykaz zbiorów danych osobowych, która ułatwia zorientowanie się gdzie i jaki rodzaj danych przetwarzany jest w programie. Dokumentacja pomocna jest w opracowaniu strategii dotyczącej zabezpieczenia danych osobowych w firmie.

Klienci Humansoft posiadający aktywny abonament mogą pobrać najnowszą wersję programu (3.57), która uwzględnia rozwiązania i funkcje wynikające z wprowadzenia przepisów RODO. Firmy nie posiadające aktywnego abonamentu, zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży (tel. +48 360 89 58 wew. 19) lub regionalnym partnerem handlowym.

Przeczytaj także
10 maja 2022
Nowość w ofercie – Moduł „Pakiet Mobilności”
Zobacz więcej
11 kwietnia 2020
Humansoft Business Intelligence – Nowość w Ofercie!
Zobacz więcej
08 września 2021
Bon na Cyfryzację – Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na zakup i wdrożenie rozwiązań informatycznych!
Zobacz więcej