Szybki kontakt

KONTROLING SPRZEDAŻY QLIKVIEW – ANALIZOWANIE PROCESÓW SPRZEDAŻY

Kontroling Sprzedaży QlikView to gotowa aplikacja przeznaczona do analizowania, kontrolowania i prognozowania procesów sprzedaży. W oparciu o dane zaimportowane z systemu HermesSQL przekształca informacje w bezcenną wiedzę. Wzmacnia kontrolę i wspomaga bieżące monitorowanie wyników sprzedaży według wielu różnych parametrów, takich jak atrybuty towaru, regiony, klienci czy handlowcy.

Wyniki analiz można oglądać w dowolnie określonych wymiarach, np. czasowym, produktowym, geograficznym, z perspektywy odbiorców, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji. Liczba kryteriów, pod kątem których można dokonywać analizy jest nieograniczona.

ANALIZA ZAWSZE AKTUALNYCH DANYCH

Kontroling Sprzedaży QlikView pozwala szybko ocenić bieżące wyniki sprzedaży, dowiedzieć się jakie produkty i którzy klienci, w danym czasie są kluczowi, jak zmieniają się ich pre­fe­ren­cje zakupowe w poszcze­gól­nych okresach, a którzy z nich dysponują naj­więk­szym poten­cja­łem nabywczym.

Dysponując tego typu wiedzą menedżerowie mogą monitorować i kontrolować działania firmy w czasie rzeczywistym, porównywać tak ogólne, jak i szczegółowe wyniki finansowe z dowolnie wybranym okresem, np. miesiącami, kwartałami czy latami. Błyskawiczny dostęp do wiedzy umożliwia jednocześnie natychmiastową reakcję w razie najmniejszych odchyleń.

ŚLEDZENIE REALIZACJI PLANÓW I BUDŻETÓW

Kontroling Sprzedaży QlikView pozwala szybko ocenić bieżące wyniki sprzedaży, dowiedzieć się jakie
produkty i którzy klienci, w danym czasie są kluczowi, jak zmieniają się ich preferencje zakupowe
w poszczególnych okresach, a którzy z nich dysponują największym potencjałem nabywczym.

ŁATWOŚĆ W OBSŁUDZE I SZYBKIE WDROŻENIE

Kontroling Sprzedaży dedykujemy także pracownikom, którzy wykonują działania operacyjne, np. przedstawicielom handlowym. Aplikacja jest bowiem nie tylko bardzo prosta w obsłudze (na opanowanie funkcjonalności potrzeba kilkunastu minut), ale też generuje nieporównywalnie mniejsze koszty niż alternatywne rozwiązania.

Aplikacja analityczna Kontroling Sprzedaży może być wdrożona w ciągu kilku dni i rozwijany bez wsparcia zewnętrznych konsultantów, stawia ponadto niewielkie wymagania sprzętowe, dzięki czemu inwestycja może się zwrócić w bardzo krótkim czasie.

ZOBACZ JAK DZIAŁA

QLIKVIEW

W PRAKTYCE

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać

Jednostanowiskową wersję – QlikView Personel Edition

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WDROŻENIEM?

WYBIERZ HUMANSOFT

  1. Certyfikowany Partner Qlik Solution Provider – jeden z pierwszych partnerów Qlik w Polsce.
  2. Jeden z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych zespołów wdrożeniowych QlikView i Qlik Sense w Polsce.
  3. Realizacja projektów Business Intelligence dla największych, strategicznych firm.
  4. Wykonanie blisko 90 wdrożeń aplikacji analitycznych Qlik dla klientów z różnych branż. W naszych aplikacjach analitycznych Qlik codziennie pracuje ponad 1200 użytkowników.
  5. Wdrożenia poparte wnikliwą analizą indy­wi­du­al­nych wymagań i potrzeb każdego klienta.
  6. Ponad 25-cio letnie doświadczenie w tworzeniu oraz wdrażaniu własnego oprogramowania ERP B2B, B2C, EDI I BI.
  7. Gwarancja najwyższej jakości dostarczanych rozwiązań i usług.