Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  QLIKVIEW KONTROLING SPRZEDAŻY

  DEDYKOWANA APLIKACJA

  DO SYSTEMU HERMESSQL

  QLIKVIEW – KONTROLING SPRZEDAŻY I ANALIZOWANIE PROCESÓW SPRZEDAŻY

  Kontroling Sprzedaży QlikView to gotowa aplikacja przeznaczona do analizowania, kontrolowania i prognozowania procesów sprzedaży. W oparciu o dane zaimportowane z systemu HermesSQL przekształca informacje w bezcenną wiedzę. Wzmacnia kontrolę i wspomaga bieżące monitorowanie wyników sprzedaży według wielu różnych parametrów, takich jak atrybuty towaru, regiony, klienci czy handlowcy.

  Wyniki analiz można oglądać w dowolnie określonych wymiarach, np. czasowym, produktowym, geograficznym, z perspektywy odbiorców, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji. Liczba kryteriów, pod kątem których można dokonywać analizy jest nieograniczona.

  QLIKVIEW TO ANALIZA ZAWSZE AKTUALNYCH DANYCH

  Kontroling Sprzedaży QlikView pozwala szybko ocenić bieżące wyniki sprzedaży, dowiedzieć się jakie produkty i którzy klienci, w danym czasie są kluczowi, jak zmieniają się ich pre­fe­ren­cje zakupowe w poszcze­gól­nych okresach, a którzy z nich dysponują naj­więk­szym poten­cja­łem nabywczym.

  Dysponując tego typu wiedzą menedżerowie mogą monitorować i kontrolować działania firmy w czasie rzeczywistym, porównywać tak ogólne, jak i szczegółowe wyniki finansowe z dowolnie wybranym okresem, np. miesiącami, kwartałami czy latami. Błyskawiczny dostęp do wiedzy umożliwia jednocześnie natychmiastową reakcję w razie najmniejszych odchyleń.

  QLIKVIEW UMOŻLIWIA ŚLEDZENIE REALIZACJI PLANÓW I BUDŻETÓW

  Kontroling Sprzedaży QlikView pozwala szybko ocenić bieżące wyniki sprzedaży, dowiedzieć się jakie
  produkty i którzy klienci, w danym czasie są kluczowi, jak zmieniają się ich preferencje zakupowe
  w poszczególnych okresach, a którzy z nich dysponują największym potencjałem nabywczym.

  QLIKVIEW TO ŁATWOŚĆ W OBSŁUDZE I SZYBKIE WDROŻENIA

  Kontroling Sprzedaży dedykujemy także pracownikom, którzy wykonują działania operacyjne, np. przedstawicielom handlowym. Aplikacja jest bowiem nie tylko bardzo prosta w obsłudze (na opanowanie funkcjonalności potrzeba kilkunastu minut), ale też generuje nieporównywalnie mniejsze koszty niż alternatywne rozwiązania.

  Aplikacja analityczna Kontroling Sprzedaży może być wdrożona w ciągu kilku dni i rozwijany bez wsparcia zewnętrznych konsultantów, stawia ponadto niewielkie wymagania sprzętowe, dzięki czemu inwestycja może się zwrócić w bardzo krótkim czasie.

  ZOBACZ

  JAK DZIAŁA

  QLIKVIEW

  W PRAKTYCE

  Narzędzia Business Intelligence – rozwijaj biznes w oparciu o fakty

  Rosnąca liczba danych, z którymi muszą zmierzyć się firmy, doprowadziła do stworzenia przez dostawców analityki biznesowej nowoczesnych narzędzi. Firmy na bieżąco analizujące dane zyskują przewagę konkurencyjną – na ich podstawie mogą wyciągać wnioski, a następnie podejmować decyzje. Dane płynące z rynku do firmy pozwalają kontrolować dotychczasowe działania. Wszystko to sprawia, że dziś informacja pozyskana z analizy danych jest niezwykle cenna – pozwala uniknąć kosztownych błędów i tym samym ma znaczny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

  Wśród programów służących do analizy i wizualizacji danych wyróżniają się QlikView. To potężne narzędzie dla którego nie istnieją ograniczenia w ilości danych i źródeł ich pochodzenia. QlikView pozwala przefiltrować miliony rekordów danych w zaledwie kilka sekund. Dowolne dane mogą stanowić punkt wyjścia do dalszej analizy, a na podstawie wniosków osoby podejmujące decyzje w firmie mogą trafnie przewidywać kierunek zmian.

  Dzięki QlikView uzyskuj szybko informacje, jakich potrzebujesz

  To, co wyróżnia rozwiązanie QlikView Business Intelligence to możliwość analizy danych pod różnymi kątami. Oprogramowanie zostało tak skonstruowane, aby wspierać przedsiębiorstwa na różnych płaszczyznach. Przykładowo dział sprzedaży może sprawdzić, jak dany produkt sprzedawał się w ostatnich 12 miesiącach w różnych lokalizacjach. Ta wiedza może zostać wykorzystana do lepszego zaplanowania łańcucha dostaw, w efekcie czego nakłady na logistykę zostaną znacząco obniżone.

  QlikView to intuicyjny w obsłudze system do analizy danych również na urządzeniach mobilnych. To zaś sprawia, że mogą z niego korzystać także osoby mające bezpośredni kontakt z klientami, czyli pracujące w terenie. Dostarczone przez nich dane mogą być natychmiast wykorzystane do planowania produkcji i określania zapotrzebowania na surowce. To pozwala firmie lepiej zarządzać gospodarką magazynową.

  Korzyści płynących z wykorzystania w codziennej pracy nowoczesnego oprogramowania Business Intelligence jest jednak więcej. QlikView pozwala także: zidentyfikować rynkowe trendy, zaoszczędzić czas i przede wszystkim usprawnić działanie działu zajmującego się analizą danych. Od strony technicznej QlikView pozwala łączyć dowolne źródła danych (np. ERP, CMS i pliki Excela), a ponieważ korzysta z technologii In-Memory, dane są przetwarzane natychmiast.

  Dziel się spostrzeżeniami i wpływaj na rozwój firmy

  Przetwarzanie surowych danych to nie wszystko – konieczne jest jeszcze wyciągnięcie wniosków i podejmowanie dalszych decyzji. To, co wyróżnia QlikView, to fakt, że użytkownicy mogą dzielić się stworzonymi analizami, zamieszczać swoje spostrzeżenia, a także prowadzić dyskusje. W efekcie oprogramowanie sprawdza się także w firmach o rozproszonej strukturze. Nawet wówczas, gdy pracownicy pracują w odległych geograficznie lokacjach, mogą szybko wypracować wspólne stanowisko. Taka konstrukcja programu pozwala na „burzę mózgów”, wymianę spostrzeżeń i ogranicza możliwość wystąpienia sytuacji, w których niektóre dane zostaną pominięte.

  UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ ONLINE DEMA QLIKVIEW!

  WYPEŁNIJ FORMULARZ, A MY ODPOWIEMY W PRZECIĄGU 24 GODZIN

  JESTEŚ ZAINTERESOWANY WDROŻENIEM?

  WYBIERZ HUMANSOFT

  1. Certyfikowany Partner Qlik Solution Provider – jeden z pierwszych partnerów Qlik w Polsce.
  2. Akredytowany Partner Qlik w zakresie Qlik Data Catalyst oraz Qlik Associative Big Data Index.
  3. Jeden z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych zespołów wdrożeniowych Qlik Sense i QlikView w Polsce.
  4. Realizacja projektów Business Intelligence dla największych, strategicznych firm.
  5. Wykonanie blisko 90 wdrożeń Platformy Business Intelligence Qlik dla klientów z różnych branż.
  6. W naszych aplikacjach analitycznych Qlik codziennie pracuje ponad 2000 użytkowników.
  7. Wdrożenia poparte wnikliwą analizą indy­wi­du­al­nych wymagań i potrzeb każdego klienta.
  8. Blisko 30 lat doświadczenia w tworzeniu oraz wdrażaniu własnego oprogramowania ERP B2B, B2C, EDI I BI.
  9. Gwarancja najwyższej jakości dostarczanych rozwiązań i usług.