30 lat na rynku
12 sierpnia 2021
Qlik Big Data Index – Wszystkie dane są podłączone i gotowe do eksploracji
Humansoft Blog Qlik Big Data Index – Wszystkie dane są podłączone i gotowe do eksploracji
12 sierpnia 2021

Qlik Big Data Index – Wszystkie dane są podłączone i gotowe do eksploracji

Qlik Big Data Index™ (QABDI) wspiera przeszukiwanie i analizę masowych wolumenów danych. Udostępnia technologię Qlik® Associative Difference® celem nieograniczonej eksploracji danych w największym dostępnym repozytorium organizacji, jednocześnie zapewniając pełny dostęp do wszystkich szczegółów danych. To wszystko bez transferowania i przetwarzania danych poprzedzającego ich analizę. Organizacje po prostu używają zarządzany i wydajny silnik asocjacyjny Qlik® Associative Engine do odczytu i indexowania danych oraz znalezienia wszystkich asocjacji między nimi – pośród wielu źródeł, w tym jezior danych Hadoop.

Ponieważ Qlik Big Data Index® łączy i indeksuje wszystkie dane, to żadne elementy nie pozostają poza dostępem, a użytkownicy mają swobodę przeszukiwania, eksplorowania, wyciągania wniosków i zmiany perspektywy prezentacji danych. Bez ograniczeń i potrzeby oczekiwania na wsparcie specjalistów od przetwarzania danych.

Dla optymalizacji wydajności Qlik Big Data Index® posługuje się językiem Qlik Selection Language (QSL), zamiast SQL. QSL to, oczekujący na patent, szybki język selekcji przeznaczony do ekstrakcji danych z wykorzystaniem indexu w miejsce bezpośredniego zastosowania zapytań SQL w repozytorium danych. W rezultacie osiąga się nieporównywalną wydajność oraz elastyczność.

Analiza bez ograniczeń

Qlik Big Data Index™ zmienia filozofię dostępu do danych: zamiast transferować dane do Qlik Sense®, silnik Qlik® Associative Engine jest przeniesiony bliżej danych. Przedsiębiorstwa, które wdrażają to rozwiązanie, wykorzystują siłę silnika asocjacyjnego na wielkich zbiorach danych do upowszechnienia szybkiej i interaktywnej eksploracji danych, co przekłada się na zdobywanie większej ilości użytecznych informacji. QABDI automatycznie zarządza relacjami w zbiorze danych podczas gdy użytkownicy eksplorują i analizują dane. Ponieważ dane Big Data mogą zostać wykorzystane na wiele sposobów, to Qlik Big Data Index® daje sposobność zaadresowania szerokiego spektrum potrzeb analitycznych użytkowników.

 

Dane pozostają na miejscu

Analitycy zawsze eksplorują aktualne informacje, gdyż Qlik Big Data Index® jest automatycznie aktualizowany gdy dane w systemach źródłowych są zmieniane. Kosztowny i czasochłonny proces transferu danych do tymczasowego repozytorium przed ich udostępnieniem użytkownikom jest już niepotrzebny. Ponadto wiele aplikacji może używać tych samych indeksów, co pozwala deweloperem i zaawansowanym użytkownikom na lepszą koordynację i ukierunkowanie działań.

 

Skalowanie i zarządzanie

Qlik Big Data Index® jest rozwiązaniem przygotowanym do wdrożenia dla wielu różnych zastosowań, a zatem także w wielu środowiskach. Może służyć jako struktura zarządzania danymi w źródłach oraz ośrodek rozproszonego procesowania danych w klastrze przy użyciu technologii konteneryzacji Docker i systemu zarządzania nimi Kubernetes. Dzięki temu organizacja ma możliwość wyboru platform, technologii i strategii najlepiej odpowiadających specyfice firmy.

 

Możliwości

Pozostawienie danych w systemach źródłowych przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej elastyczności przekłada się na wykorzystanie Qlik Big Data Index® w kilku scenariuszach analizy danych w Qlik Sense®:

  • Tryb skryptu – w Edytorze ładowania danych dostępny jest konektor Qlik Big Data Index® umożliwiający użytkownikowi automatyczne wygenerowanie skryptu ładującego dane zdefiniowane przez niego.
  • Tryb generowania aplikacji na żądanie (ODAG) – Rozszerza istniejące możliwości ODAG dzięki przyśpieszeniu działania zapytań i dostarczania wybranych danych do aplikacji szczegółowej.
  • Tryb na żywo – Bezpośrednie odpytywanie jeziora danych w czasie rzeczywistym z ominięciem wbudowanego silnika asocjacyjnego działającego w pamięci serwera Qlik Sense®, czyli z lokalnym dostępem do danych bez potrzeby ich ładowania.

 

Qlik Big Data Index® rozszerza wykorzystanie technologii asocjacyjnej Qlik® Associative Experience w środowisku Big Data dzięki zastosowaniu wysokowydajnej, wielowątkowej wersji silnika asocjacyjnego Qlik® Associative Engine o rozproszonej strukturze. Różnica polega na przesunięciu obsługi asocjacji z interfejsu użytkownika do spodniej warstwy ekosystemu oraz indeksowaniu i przechowywaniu danych u źródła, bez potrzeby ich ładowania do pamięci.

Przeczytaj także
16 sierpnia 2021
Nowoczesna metodologia DataOps
Zobacz więcej
05 lipca 2022
Qlik dwunasty raz liderem według Raportu Gartner Magic Quadrant 2022
Zobacz więcej
08 stycznia 2018
Qlik najlepsze analizy na mapach wg. raportu Dresner
Zobacz więcej