Bezpłatna Konferencja Online 2023 dla Użytkowników Systemów Humansoft – 21.09.2023. Zarejestruj się już dziś! 

30 lat na rynku
14 lutego 2019
CIT-8 – wydłużono termin składania deklaracji podatkowych
Humansoft Blog CIT-8 – wydłużono termin składania deklaracji podatkowych
14 lutego 2019

CIT-8 – wydłużono termin składania deklaracji podatkowych

Rozporządzenie wydane w dniu 21 marca 2019 r. przez Ministra Finansów przedłuża do 31 października 2019 r. termin złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Rozwiązanie to ma na celu m.in. ułatwić najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań.

Kogo obejmuje odroczony termin?

Rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r., osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nieobowiązanych w roku podatkowym, za który ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT.

Nowe wzory deklaracji CIT

Ministerstwo Finansów w drodze rozporządzenia określiło nowe wzory formularzy CIT. Niektórzy podatnicy będą zobowiązani do ich zastosowania już od 1 kwietnia 2019 r.

Poniżej podajemy listę wzorów formularzy CIT, w których nastąpiły zmiany.

  • CIT-8 – wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
  • CIT-8AB – wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy,
  • CIT-8/O – wzór informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
  • CIT/BR – wzór informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową,
  • CIT/MIT – wzór informacji o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24B ustawy,
  • CIT/8S – wzór informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu,
  • CIT/8SP – wzór informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub terenie określonym w decyzji o wsparciu,
  • – CIT/PGK – wzór informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.

Wymagany podpis elektroniczny

Przypominamy, że zeznanie CIT-8 należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Od 1 stycznia 2019 każde zeznanie składane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od jego wielkości i zakresu działania, wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Aktualizacja systemów finansowo-księgowych

Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji CIT wymagało przystosowania programów finansowo-księgowych do ich obsługi. Nasi klienci w ramach posiadanego abonamentu otrzymali stosowną aktualizację.

Źródło: infor.pl

Przeczytaj także
31 marca 2021
Korekta JPK – jak i kiedy skorygować?
Zobacz więcej
06 grudnia 2020
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Najważniejsze informacje!
Zobacz więcej
18 lipca 2021
Stawki VAT, terminy płatności, wniosek o zwrot VAT
Zobacz więcej