Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  Biała lista podatników VAT – co warto wiedzieć?

  Od 1 września 2019 na mocy Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów  i usług oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2019 poz. 1018 ) zostanie wprowadzony ujednolicony rejestr firm, tzw. biała lista podatników VAT. Główną przesłanką wprowadzenia nowego rejestru jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług. Ma to pomóc fiskusowi zwiększyć kontrolę nad przepływem finansowym w obrocie gospodarczym, a w efekcie zredukować skalę wyłudzeń podatkowych.

  Dla przedsiębiorców wdrożenie białej listy podatników wiąże się z nowym obowiązkiem w zakresie weryfikacji współpracujących z nimi kontrahentów.

   

  Co to jest biała lista podatników VAT?

  Biała lista podatników to baza informacji o podatnikach VAT, którą będzie prowadził szef Krajowej Administracji Skarbowej w formie elektronicznej. Zastąpi ona trzy obecnie obowiązujące wykazy:

  • podatników zarejestrowanych,
  • wykreślonych,
  • przywróconych do rejestru.

  Baza zawierać będzie informacje na temat: nazwy firmy (lub imienia i nazwiska), numeru NIP, REGON, KRS, PESEL, adres siedzimy firmy, daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. Dodatkowo posiadać będzie dane o numerach rachunków bankowych podatników VAT.

  Nowy rejestr wprowadzi możliwość weryfikacji informacji o podmiotach w nim zawartych do 5 lat wstecz, a wszelkie dane na wniosek zarejestrowanego będą mogły być sprostowane. Baza firm będzie aktualizowana raz na dobę, w każdy dzień roboczy.

   

  Jakie będą nowe obowiązki dla podatników?

  Od 1 września każdy podatnik VAT przed dokonaniem płatności, będzie musiał sprawdzić swojego kontrahenta. Obowiązek ten dotyczy  płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 tys. złotych, realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami. W praktyce oznacz to, że przedsiębiorca przed dokonaniem przelewu powyżej tej kwoty każdorazowo będzie musiał sprawdzić, czy w dniu wykonania przelewu na rachunek bankowy, na który realizowana jest płatność, należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na białej liście.

  W ten sposób ma to chronić przedsiębiorców przed potencjalnym zagrożeniem związanym z nieświadomym uczestnictwem w karuzeli VAT oraz innymi oszustwami mającymi na celu wyłudzenie podatku VAT.

  Nowe przepisy nie dotyczą zobowiązań prowadzonych w formie kompensaty, potrącenia, płatnością kartą płatniczą czy kredytową.

   

  Sankcje za niedopełnienie obowiązków

  Zapłata należności na rachunek inny niż wskazany w rejestrze pozbawi podatnika możliwości zaliczenia poniesionego wydatku do kosztu uzyskania przychodu. Dodatkowo spowoduje,  powstanie po stronie nabywcy odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w podatku VAT, w wysokości proporcjonalnej do danej transakcji.  Wyjątkiem będzie zastosowanie metody płatności podzielonej.

  Podatnik będzie mógł uniknąć sankcji poprzez zawiadomienie urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy o popełnionym błędzie, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

  Powyższe sankcje wejdą w życie z dniem 01.01.2020r.

   

  Dostosowanie się do nowych przepisów wymaga wprowadzenia odpowiednich procesów wewnątrz firmy oraz zaktualizowania systemów informatycznych, które poprzez możliwość automatycznej weryfikacji kontrahentów będą wspierać przedsiębiorców w należytym wywiązaniu się z nałożonych obowiązków. Jednocześnie przypominamy, że do końca roku 2019 nie przewidziano konsekwencji w związku z wygenerowaniem przelewu na konto bankowe, inne niż zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

   

   

   

  Szukasz systemu ERP do swojej firmy? Chcesz poznać nasz program?

  Zamów bezpłatną prezentację lub DEMO systemu HermesSQL – Zadzwoń do nas 48 389 81 50 lub wypełnij formularz kontaktowy – Kliknij tu!

  Edyta Pacholec – od blisko 14 lat związana z rynkiem systemów ERP. Od 2015 pełni funkcje Dyrektora Działu Wdrożeń w firmie Humansoft, w której łącznie przepracowała ponad 12 lat. Początkowo zajmowała stanowisko specjalisty ds. wdrożeń systemu ERP, głównie prowadząc wdrożenia modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz handlowo-magazynowych. Obecnie jako Dyrektor Działu Wdrożeń koordynuje i nadzoruje realizację bieżących projektów wdrożeniowych oraz odpowiada za ofertę usług powdrożeniowych. Pełni również funkcję Product managerem modułów finansowo-księgowych.

  W swoim dorobku posiada także liczne wystąpienia na konferencjach branżowych oraz spotkaniach biznesowych organizowanych dla sieci handlowej Humansoft. Ukończyła szkolenia z zakresu tematyki finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Posiada umiejętności Księgowego Bilansisty.