Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  NAGRANIE WEBINARIUM – „W jaki sposób Portal Pracowniczy zwiększa efektywność pracy w firmie?”

  Jednym z obszarów, który ze względów ekonomicznych, organizacyjnych i wpływających na komfort pracy warto przenieść do tzw. „chmury”, jest obszar związany z komunikacją pracowników z działem kadrowo-płacowym oraz przełożonych z pracownikami. Wprowadzenie usprawnień w tym zakresie pozwala ulepszyć i udrożnić procesy obsługi spraw kadrowych i działanie firmy zwłaszcza dziś, kiedy zmuszeni jesteśmy ograniczyć bezpośrednie kontakty międzyludzkie.

  Dedykowany Portal Pracowniczy jest nowoczesnym narzędziem, dostępnym przez przeglądarkę internetową, przeznaczonym dla pracowników, kierowników i działów kadrowych. To platforma internetowa, dzięki której pracownicy zdalnie informują dział kadrowy o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na ich warunki zatrudnienia i płacy.

  Natomiast działy kadr, w wyniku wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów kadrowych oraz wygodnym rozwiązaniom szybciej i efektywniej obsługują bieżące sprawy pracownicze. Z kolei kierownicy posiadając narzędzia do planowania i zarządzania urlopami są w stanie lepiej organizować i zarządzać pracą swoich pracowników.

  Czego dowiesz się z nagrania webinarium?

  W trakcie webinarium pokażemy Ci funkcjonalność Portalu Pracowniczego i opowiemy w jaki sposób upraszcza on pracę zarówno działu kadr i menadżera oraz jakie możliwości daje pracownikom.

  Z nagrania dowiesz się:

  • Jak wygląda komunikacja pracownika z menadżerem oraz działem kadr za pośrednictwem portalu?
  • Jakie czynności pracownik może wykonywać za pomocą portalu?
  • W jaki sposób portal ułatwia kierownikom planowanie pracy i kalendarza urlopu pracowników?
  • W jakim zakresie portal wspiera pracę działu kadr i ułatwia bieżącą obsługę spraw pracowniczych?
  • Jak szybko wdrożyć i udostępnić portal pracownikom?
  • Jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie Portalu Pracowniczego?

  Adresaci webinarium

  • Kierownicy i pracownicy działów kadrowo-płacowych
  • Właściciel firm i kadra zarządcza
  • Główni księgowi

  Webinarium prowadzi:

  Barbara Pająk –  Product Manager platformy Portal Pracowniczy

  Z firmą Humansoft związana jest od 2005 roku. Zarządza siecią handlową Humansoft i jednocześnie pełni funkcję Product Managera odpowiadającego za rozwój platformy Portal Pracowniczy. Specjalizuje się także we wdrożeniach Portalu, dbając o szybkie i sprawne jego uruchomienie u naszych klientów.