30 lat na rynku
30 sierpnia 2022
Alerty oparte na danych pochodzących bezpośrednio z Qlik Sense
Humansoft Blog Alerty oparte na danych pochodzących bezpośrednio z Qlik Sense
30 sierpnia 2022

Alerty oparte na danych pochodzących bezpośrednio z Qlik Sense

Qlik Alerting zapewnia zaawansowane alerty oparte na danych bezpośrednio z Qlik Sense®, co pozwala na szybką reakcję na zmieniające się wskaźniki.

Qlik Alerting to znacznie więcej niż proste powiadomienia oparte na wskaźniku KPI (kluczowy wskaźnik wydajności). Alerty dzięki zaawansowanym obliczeniom statystycznym i trendom, a także porównaniom i złożonej logice zagnieżdżonych alertów oraz możliwości drążenia i oceny indywidualnych wartości wymiarów wspierają użytkowników w dostrzeganiu wartości odstających i anomalii w swoich danych.
Alerty mogą tworzyć zarówno sami użytkownicy bezpośrednio w Qlik Sense, jak również mogą być one konfigurowane i zarządzane centralnie. Alerty mogą być dostarczane za pośrednictwem wiadomości e-mail i bezpiecznych aplikacji mobilnych. A ponieważ Qlik Alerting działa w oparciu o asocjacyjny silnik Qlik, alerty są kontekstowe – uwzględniają stany wyboru i generują linki, które prowadzą użytkowników do właściwych dashboardów z zastosowanymi już odpowiednimi selekcjami.

Bardziej proaktywne zarządzanie

Qlik jest liderem na rynku dzięki kompleksowej platformie do analizy danych obejmującej przygotowanie i integrację danych, analizy oparte na sztucznej inteligencji oraz działania oparte na wiedzy. Dzięki Qlik Alerting organizacje mogą bardziej proaktywnie podejmować odpowiednie działania i szybciej reagować. Alerty wspierają zarządzanie w drodze wyjątku, powiadamiając użytkowników o potencjalnych problemach, od razu gdy się pojawią. Nie tylko informują, ale także kierują do określonych analiz wizualnych w celu dalszej eksploracji.

Dzięki Qlik Alerting użytkownicy i organizacje mogą tworzyć zaawansowane, oparte na danych alerty ze złożonymi kryteriami. Zaawansowane obliczenia statystyczne i trendy pomagają proaktywnie identyfikować wartości odstające i anomalie, które można pominąć, jeśli polegamy wyłącznie na dashboardach. Dzięki alertom użytkownicy otrzymują bezpośredni wgląd w wymiary dzięki czemu mogą identyfikować problemy według wartości (np. którzy przedstawiciele handlowi nie spełniają określonych kryteriów). Alerty można tworzyć za pomocą standardowych obliczeń statystycznych, porównań między miarami, procentowych wzrostów i spadków oraz zagnieżdżania i logiki. Unikalna funkcja drążenia w głąb wymiaru skanuje wszystkie wartości w wymiarze, oceniając je pod kątem kryteriów i grupując kwalifikujące się wartości razem lub wysyłając indywidualne alerty dla każdej wartości. A ponieważ alerty są kontekstowe, respektują stan selekcji podczas tworzenia i łączą użytkowników z tym samym stanem selekcji na dashboardach.

Qlik Alerting zapewnia samoobsługowe i centralnie zarządzane powiadomieniami. Obsługuje zarówno modele „pull” jak i „push” umożliwiając organizacjom scentralizowanie lub samodzielne tworzenie alertów na podstawie ich preferencji. Dzięki prostemu interfejsowi w Qlik Sense użytkownicy mogą łatwo konfigurować alerty dla siebie, na podstawie wybranych przez siebie danych i kryteriów. Jednocześnie administratorzy mogą definiować bardziej złożone, scentralizowane dane i alerty systemowe oraz zarządzać nimi i dystrybuować je do dużych grup.

Alerty można planować lub uruchamiać, gdy Qlik Sense zaktualizuje dane i one są dostarczane wieloma kanałami, w tym pocztą elektroniczną i aplikacją mobilną Qlik Alerting. Organizacje mogą tworzyć niestandardowe szablony wiadomości e-mail dla określonych alertów w celu dostosowania informacji, wyglądu i działania. Aplikacja mobilna Qlik Alerting jest dostępna na systemy iOS i Android, z obsługą powiadomień i bezpośrednim połączeniem z aplikacją mobilną Qlik Sense w celu dalszej eksploracji danych.

Wspieraj adaptację i działanie

Dzięki Qlik Alerting organizacje mogą zarządzać w drodze wyjątku i odciążyć dashboardy, zwiększając adaptację i wartość analiz. Łącząc proaktywne monitorowanie i łączenie w kontekście użytkownicy i menedżerowie są powiadamiani o pojawieniu się potencjalnych problemów i mogą natychmiast analizować dalej, aby uzyskać właściwe informacje i podjąć działania.
W przeciwieństwie do innych produktów, Qlik Alerting jest w pełni oparty na danych. Oznacza to, że alerty nie są oparte na indywidualnych wizualizacjach, które ograniczałyby je do niektórych pól danych i typów wizualizacji. Zamiast tego można uruchamiać zaawansowane warunki obliczeniowe dla wszystkich danych, umożliwiając prawdziwe zarządzanie na zasadzie wyjątku. Ponieważ silnik asocjacyjny Qlik rozumie kontekst tworzone są alerty dotyczące nie tylko globalnego zestawu danych, ale także określonych stanów selekcji. Linki zawarte w alertach prowadzą użytkowników bezpośrednio do właściwych danych analitycznych z zastosowanym odpowiednim stanem selekcji, ułatwiając natychmiastowe monitorowanie i lepszy wgląd.

The Associative Difference®

Kiedy używasz danych do transformacji organizacji, potrzebujesz wiedzy całej organizacji – a to oznacza, że każdy pracownik może swobodnie przeglądać swoje dane. Większość narzędzi opartych na zapytaniach ogranicza jednak użytkowników nietechnicznych do predefiniowanych zapytań opartych na częściowych podzbiorach danych. To blokuje swobodną eksplorację i hamuje odkrywanie. Z Qlik jest inaczej. Sercem platformy Qlik jest jedyny w swoim rodzaju, wysokowydajny silnik asocjacyjny, zbudowany od podstaw do interaktywnej eksploracji i analiz w dowolnej formie. Dzięki Qlik użytkownicy na wszystkich poziomach umiejętności mogą łatwo wyszukiwać i eksplorować dane w dowolny sposób. Ujawniając zarówno powiązane, jak i niepowiązane dane. Silnik asocjacyjny Qlik pomaga użytkownikom konsekwentnie odkrywać ukryte informacje, które ciężko jest odnaleźć w narzędziach opartych na zapytaniach.

Obieg alertów

Qlik Alerting działa razem z Qlik Sense, dostarczając powiadomienia użytkownikom analizującym dane w Qlik Sense. Obejmuje serwer alertów, solidną, scentralizowaną aplikację do tworzenia alertów i zarządzania nimi oraz komponent interfejsu użytkownika Qlik Sense do alertów samoobsługowych. Alerty mogą być dostarczane za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail lub dedykowana aplikacja mobilna.

Szukasz systemu BI dla swojej firmy? Zaproś nas na prezentację platformy BI Qlik!

 

Ewa Rut-Skrzypczak
Ewa Rut-Skrzypczak

Dyrektor Działu Business Intelligence oraz Członek Zarządu w firmie Humansoft.

Od ponad 20 lat związana zawodowo z branżą IT. Posiada 14-letnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence. Koordynator wielu kompleksowych projektów wdrożeniowych systemów Business Intelligence dla firm z branży FMCG oraz sektora energetycznego, petrochemicznego i finansowego. Prelegentka i autorka wielu wystąpień i publikacji na temat Business Intelligence.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
06 czerwca 2021
Qlik 11 rok z rzędu liderem Magicznego Kwadratu Gartnera
Zobacz więcej
09 sierpnia 2022
[WIDEO] Odkryj potęgę systemu Business Intelligence Qlik Sense!
Zobacz więcej
03 grudnia 2021
Jak wybrać system Business Intelligence?
Zobacz więcej