Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  PRODUKCJA / KOMPLETACJA

  Moduł dedykowany przedsiębiorstwom specjalizującym się w kompletacji wyrobów. Przy jego pomocy firma odwzoruje w systemie proces kompletacji polegającej na składaniu z półproduktów jednego finalnego produktu, wyprodukuje towary pod konkretne zamówienia oraz zrealizuje zlecenia produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne.  Dostępne w programie analizy i raporty umożliwią jej kontrolę nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi oraz ułatwią planowanie dalszej produkcji.

  Możliwości modułu „Produkcja/Kompletacja”

  Elastyczne definiowanie wyrobu – składnikiem wyrobu może być surowiec wraz z listą zamienników oraz usługa

  Możliwość przypisania wyrobom kilku technologii/receptur

  Możliwość określenia indywidualnych parametrów poszczególnym pozycjom zlecenia produkcyjnego, takich jak: receptura, ilość, termin wykonania, data rozpoczęcia, data zakończenia zlecenia

  Automatyzacja wszystkich operacji związanych z rozchodem surowców na produkcję oraz z przychodem na magazyn wyrobów gotowych

  Automatyczne tworzenie i drukowanie zapotrzebowania na surowce

  Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego, pojedynczej pozycji lub dowolnej ilości wybranych pozycji

  Możliwość wykonania demontażu wyrobu i zwrotu surowców na magazyn

  Ewidencja opadów powstałych w trakcie produkcji

  Wycena wyrobu obliczana w cenie ewidencyjnej oraz wg ceny zakupu składników

  Różnorodne raporty i zestawienia umożliwiające kontrolę nad prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi, a także planowanie produkcji

  Wypróbuj bezpłatnie

  Program dla mikrofirm

  X

  Program dla małych firm

  X

  GDZIE KUPIĆ PROGRAM

  Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

  Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.