30 lat na rynku
Humansoft Klauzula informacyjna – świadczenie usług droga elektroniczną

Klauzula informacyjna – świadczenie usług droga elektroniczną

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Humansoft Sp. z o.o. z /s w Radomiu, ul. Grabowa 15, 26-600 Radom, NIP: 796-23-95-376, KRS 0000048715 reprezentowana przez Zarząd zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@humansoft.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, a także uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także w celu obsługi ewentualnych roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia rozwiązania Umowy.
 7. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się dostarczaniem usług hostingu (na podstawie umowy powierzenia danych) oraz innym odbiorcom w sytuacjach wymaganych przepisami prawa.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.