30 lat na rynku
08 września 2021
Bon na cyfryzację – Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na zakup i wdrożenie rozwiązań informatycznych!
Humansoft Blog Bon na Cyfryzację – Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na zakup i wdrożenie rozwiązań informatycznych!
08 września 2021

Bon na cyfryzację – Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na zakup i wdrożenie rozwiązań informatycznych!

Bon na Cyfryzację to program bezzwrotnych dotacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 6.2 POIR – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Z programu można sfinansować, m.in. zakup systemu ERP wraz z towarzyszącymi usługami wdrożeniowymi i szkoleniowymi. Bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19 służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także transformacji cyfrowej gospodarki.

Bon na cyfryzację – dla kogo?

O dofinansowanie z projektu Bon na Cyfryzację mogą ubiegać się firmy z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Projekt musi zwiększać konkurencyjność przedsiębiorstwa, usprawniać procesy, prowadzić do zwiększenia efektywności wewnątrz firmy lub we współpracy z dostawcami i klientami, umożliwić poszerzenie rynków zbytu lub oferty i musi być realizowany na terenie RP.

Dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych projekt powinien spowodować więc zmianę sposobu działania procesów przedsiębiorstwa związanych z produkcją, świadczonymi usługami, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

Podczas rozpatrywania wniosków, premiowane będą projekty dotyczące działalności wnioskodawców z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Głównym przedmiotem finansowania w ramach Bonu na Cyfryzację jest:

 • Oprogramowanie (w tym zakup licencji) z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego
 • Usługi programistyczne

Dodatkowo, z bonu na cyfryzację można pokryć koszty związane z wdrożeniem rozwiązania cyfrowego, w tym:

 • usługi doradcze, w tym biznesowe, branżowe, technologiczne, prawne
 • usługi szkoleniowe będące nierozłącznym elementem wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego
 • środki trwałe, w tym sprzęt komputerowy, sprzęt związany z przesyłem lub magazynowaniem danych, maszyny i urządzenia, środki niskocenne

 

Z dotacji można więc sfinansować (do 85% kwalifikowanych kosztów) zakup m.in.:

 • Systemu ERP wraz z modułem do Zarządzania Produkcją
 • aplikacji mobilnej do obsługi magazynów,
 • sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń mobilnych oraz innych urządzań i maszyn niezbędne do cyfryzacji firmy
 • usługi szkoleniowo-wdrożeniowych związanych z implementacją ww. rozwiązań informatycznych

 

Bon na Cyfryzację – zasady

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 60 000 zł
 • Maksymalna wartość projektu do 300 tys. PLN (dotacja do 255 tys. PLN)
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł.

 

Termin naboru wniosków

 • ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

 

Korzystne formy rozliczania dotacji

Dotacje przyznane w ramach Bonów na cyfryzację będą łatwe w rozliczaniu i raportowaniu, ponieważ rozliczenie nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników. Jest to bardzo wygodna forma rozliczania dotacji, znana np. z bieżących edycji programu proeksportowego Go to brand, również realizowanego przez PARP.

Przewidziane jest także stosowanie systemu zaliczek, zatem będzie możliwe prefinansowanie wydatków z dotacji. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać część dotacji z góry, przed zrealizowaniem zakupów zaplanowanych w ramach projektu.

 

Wsparcie Humansoft

Jako producent systemu ERP HermesSQL i rozwiązań e-commerce, współpracujemy z doświadczoną firmą piszącą wnioski o dotacje unijne. Oferujemy zatem pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, czyli od etapu przygotowania i napisania wniosku, poprzez dostarczenie licencji i wdrożenie systemu ERP HermesSQL oraz aplikacji mobilnych do obsługi magazynu.

 

Leasing oprogramowania i zakupu usług

Dla firm poszukujących innych źródeł sfinansowania zakupu naszych systemów ERP oraz towarzyszących im usług, oferujemy również możliwość skorzystania z leasingu, świadczonego przez Europejski Fundusz Leasingowy.

1. Minimalna wartość przedmiotu leasingu: 3.500 zł netto

2. Dokumenty wymagane do podpisania umowy leasingowej:

 •  zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP
 • informacje o przychodach za bieżący okres oraz ubiegły rok

3. Okres trwania umowy leasingowej: od 16 do 36 miesięcy

4. Wysokość I wpłaty: od 1% do 45%

5. Oprocentowanie: średnio 4% – 5% rocznie

6. Korzyści z podpisania umowy leasingowej:

 • Procedura uproszczona przy podpisaniu umowy leasingowej umożliwia szybki dostęp do oprogramowania bez konieczności inwestowania środków własnych
 • leasing może obejmować całą inwestycję w IT ( zakup programu, usług wdrożeniowych oraz zakup sprzętu komputerowego
 • leasingobiorca może odliczyć 100% podatku Vat od rat leasingowych
 • w leasingu operacyjnym raty oraz wpłata własna w całości stanowią koszt uzyskania przychodu

 

Jeśli  szukasz systemu ERP do swojej firmy i chcesz sfinansować jego zakup z dotacji lub leasingu skontaktuj się z nami!
Tel. bezpośredni: Barbara Pająk
600 274 763
Przeczytaj także
04 lipca 2022
Qlik – ponownie najwydajniejszym rozwiązaniem BI na świecie!
Zobacz więcej
WMS
09 grudnia 2022
Digitalizacja logistyki magazynowej i magazynów z WMS
Zobacz więcej
02 marca 2023
Dlaczego warto otworzyć sklep internetowy? Dane z raportów.
Zobacz więcej