Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  BON NA CYFRYZACJĘ – Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na zakup i wdrożenie rozwiązań informatycznych!

  Bon na Cyfryzację to program bezzwrotnych dotacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 6.2 POIR – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Z programu można sfinansować, m.in. zakup systemu ERP wraz z towarzyszącymi usługami wdrożeniowymi i szkoleniowymi.

  Bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19 służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także transformacji cyfrowej gospodarki.

  Bon na cyfryzację – dla kogo?

  O dofinansowanie z projektu Bon na Cyfryzację mogą ubiegać się firmy z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Projekt musi zwiększać konkurencyjność przedsiębiorstwa, usprawniać procesy, prowadzić do zwiększenia efektywności wewnątrz firmy lub we współpracy z dostawcami i klientami, umożliwić poszerzenie rynków zbytu lub oferty i musi być realizowany na terenie RP.

  Dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych projekt powinien spowodować więc zmianę sposobu działania procesów przedsiębiorstwa związanych z produkcją, świadczonymi usługami, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

  Podczas rozpatrywania wniosków, premiowane będą projekty dotyczące działalności wnioskodawców z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19

  Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  Głównym przedmiotem finansowania w ramach Bonu na Cyfryzację jest:

  • Oprogramowanie (w tym zakup licencji) z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego
  • Usługi programistyczne

  Dodatkowo, z bonu na cyfryzację można pokryć koszty związane z wdrożeniem rozwiązania cyfrowego, w tym:

  • usługi doradcze, w tym biznesowe, branżowe, technologiczne, prawne
  • usługi szkoleniowe będące nierozłącznym elementem wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego
  • środki trwałe, w tym sprzęt komputerowy, sprzęt związany z przesyłem lub magazynowaniem danych, maszyny i urządzenia, środki niskocenne

  Z dotacji można więc sfinansować (do 85% kwalifikowanych kosztów) zakup m.in.:

  • Systemu ERP wraz z modułem do Zarządzania Produkcją
  • aplikacji mobilnej do obsługi magazynów,
  • sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń mobilnych oraz innych urządzań i maszyn niezbędne do cyfryzacji firmy
  • usługi szkoleniowo-wdrożeniowych związanych z implementacją ww. rozwiązań informatycznych

  Bon na Cyfryzację – zasady

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 60 000 zł
  • Maksymalna wartość projektu do 300 tys. PLN (dotacja do 255 tys. PLN)
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.
  • W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł.

  Termin naboru wniosków

  • ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
  • zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

  Korzystne formy rozliczania dotacji

  Dotacje przyznane w ramach Bonów na cyfryzację będą łatwe w rozliczaniu i raportowaniu, ponieważ rozliczenie nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników. Jest to bardzo wygodna forma rozliczania dotacji, znana np. z bieżących edycji programu proeksportowego Go to brand, również realizowanego przez PARP.

  Przewidziane jest także stosowanie systemu zaliczek, zatem będzie możliwe prefinansowanie wydatków z dotacji. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać część dotacji z góry, przed zrealizowaniem zakupów zaplanowanych w ramach projektu.

  Wsparcie Humansoft

  Jako producent systemu ERP HermesSQL i rozwiązań e-commerce, współpracujemy z doświadczoną firmą piszącą wnioski o dotacje unijne. Oferujemy zatem pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, czyli od etapu przygotowania i napisania wniosku, poprzez dostarczenie licencji i wdrożenie systemu ERP HermesSQL oraz aplikacji mobilnych do obsługi magazynu.

  Leasing oprogramowania i zakupu usług

  Dla firm poszukujących innych źródeł sfinansowania zakupu naszych systemów ERP oraz towarzyszących im usług, oferujemy również możliwość skorzystania z leasingu, świadczonego przez Europejski Fundusz Leasingowy.

  1. Minimalna wartość przedmiotu leasingu: 3.500 zł netto

  2. Dokumenty wymagane do podpisania umowy leasingowej:

   •  zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP
   • informacje o przychodach za bieżący okres oraz ubiegły rok

  3. Okres trwania umowy leasingowej: od 16 do 36 miesięcy
  4. Wysokość I wpłaty: od 1% do 45%
  5. Oprocentowanie: średnio 4% – 5% rocznie
  6. Korzyści z podpisania umowy leasingowej:

  • Procedura uproszczona przy podpisaniu umowy leasingowej umożliwia szybki dostęp do oprogramowania bez konieczności inwestowania środków własnych
  • leasing może obejmować całą inwestycję w IT ( zakup programu, usług wdrożeniowych oraz zakup sprzętu komputerowego
  • leasingobiorca może odliczyć 100% podatku Vat od rat leasingowych
  • w leasingu operacyjnym raty oraz wpłata własna w całości stanowią koszt uzyskania przychodu

  Jeśli  szukasz systemu ERP do swojej firmy i chcesz sfinansować jego zakup z dotacji lub leasingu

  zadzwoń do nas 48 389 81 50 lub wypełnij formularz kontaktowy

   

  Kontakt bezpośredni: Barbara Pająk

  Tel:  600 274 763