30 lat na rynku

Tomasz Fidos

Prezes Zarządu

Współzałożyciel firmy Humansoft. Doświadczony programista i projektant systemów informatycznych, współtwórca programu HermesSQL.

Krzysztof Sionek

Wiceprezes Zarządu

Współzałożyciel firmy Humansoft. Doświadczony programista i projektant systemów informatycznych.

Krzysztof Milczarski

Dyrektor Handlowy i Wiceprezes Zarządu

Od 18 lat związany z Humansoft. Na swoim koncie posiada kilkadziesiąt projektów wdrożeniowych zrealizowanych dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Ewa Rut-Skrzypczak

Dyrektor Działu Business Intelligence i Członek Zarządu

Posiada 12-letnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence. Koordynator wielu kompleksowych projektów wdrożeniowych systemów Business Intelligence dla firm.

Elżbieta Maruszak

Dyrektor Działu Rozwoju Oprogramowania

W Humansoft związana od 20 lat, z czego większość poświęciła na z zarządzaniem projektami dotyczącymi rozwoju systemów. Posiada ukończone kursy oraz certyfikaty w zakresie zarządzania, w tym IPMA.

Edyta Pacholec

Dyrektor Działu Wdrożeń

Od blisko 14 lat związana z rynkiem systemów ERP. Koordynuje i nadzoruje realizację bieżących projektów wdrożeniowych oraz odpowiada za ofertę usług powdrożeniowych. Pełni również funkcję Product managera modułów finansowo-księgowych.

Barbara Pająk

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

Z Humansoft związana jest od 2005 roku. Zarządza siecią handlową Humansoft i jednocześnie pełni funkcję Product Managera odpowiadającego za rozwój platformy Portal Pracowniczy.

Tomasz Hyzopski

Dyrektor Działu Realizacji Business Intelligence

Posiada 20-letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanej analityki biznesowej. Jest jednym z wiodących certyfikowanych konsultantów Qlik w Polsce.

Kamila Pacholec

Kierownik Działu E-commerce

Z firmą Humansoft związana jest od 2016 roku. Zajmuje się sprzedażą i wdrożeniem sklepu internetowego oraz platformy B2B. Obie aplikacje wdraża w ścisłej integracji z systemem ERP.

Grzegorz Stysiek

Kierownik Działu Serwisu

Pracuje w Humansoft od 2005r. Oprócz zarządzania serwisem, zajmuje się obsługą umów serwisowych. Prowadzi również szkolenia dla partnerów i użytkowników.

Edyta Szczepanowska

Kierownik Działu Marketingu

Z Humansoft związana od 1999 r. Zajmuje się dbaniem o wizerunek firmy, jak również komunikacją w zakresie nowości oraz zmian wprowadzanych w systemach Humansoft.

Rafał Kapusta

Koordynator Projektów IT ze specjalnością ERP Zarządzanie Produkcją

W 1999 roku rozpoczął pracę w Humansoft. Posiada ponad 20-letnie doświadczenia jako kierownik projektów i analityk wdrożeniowy. Zrealizował ponad 50 projektów wdrożeniowych.

Artur Jesionek

Koordynator ds. wdrożeń Systemów ERP, WMS

Posiada 15-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ERP w obszarach związanych z handlem i dystrybucją, logistyką i magazynami (WMS), zarządzaniem produkcją oraz obszarami kadrowo-płacowymi.

Izabela Ziętek

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży i Wdrożeń

Z firmą Humansoft jest związana od 2012 roku. Specjalizuje się we wdrożeniach modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, handlowo-magazynowych oraz produkcyjnych.

Grzegorz Domagała

Koordynator ds. wdrożeń systemów ERP, WMS

Posiada długoletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań ERP oraz WMS. Prowadzi projekty związane z wdrożeniem podstawowej funkcjonalności, jak też z projektowaniem i wdrażaniem indywidualnych rozwiązań dla klientów.

Małgorzata Grabowska

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży i Wdrożeń

Od 15 lat związana z Humansoft. Specjalizuje się we wdrożeniach i serwisowaniu modułów księgowych oraz kadrowo-płacowych. Pełni także funkcję Product Managera modułów kadrowo-płacowych.

Urszula Greinert-Motyka

Koordynator ds. wdrożeń systemów księgowych i kadrowo-płacowych

Posiada wieloletnią praktykę pracy na stanowisku księgowej. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje wdrażając moduły księgowe i kadrowo-płacowe.

Łukasz Zając

Koordynator ds. wdrożeń Systemów ERP, WMS

Prowadzi projekty wdrożeniowe, specjalizując się w obszarach związanych z zarządzaniem produkcją, gospodarką magazynową oraz utrzymaniem ruchu.

Michał Kocemba

Asystent ds. sprzedaży i wdrożeń aplikacji webowych

W Dziale E-commerce Humansoft zajmuje się integracją systemów ze sklepami internetowymi.

Małgorzata Bączek

Asystent Sprzedaży w Dziale Business Intelligence

Posiada 7-letnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu. W Humansoft zajmuje się nawiązywaniem kontaktów z potencjalnymi klientami oraz poznawaniem ich potrzeb.