Wkład filmów dokumentalnych w edukację wojskowo-patriotyczną

Zdjęcia o tematyce wojskowej aktywnie uczestniczą w walce ideologicznej na arenie międzynarodowej. Pod tym względem trudno przecenić znaczenie eposu o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, której twórcy zostali nagrodzeni Nagrodą Lenina. Ten dwudziesty odcinek został pokazany na ekranach wielu krajów świata, przybliżając milionom widzów za granicą prawdę o wielkim wyczynie narodu radzieckiego, o jego decydującym wkładzie w pokonanie faszyzmu, prawdę, która była przed nimi często ukryta.


Filmy dokumentalne o naszej współczesnej armii i jej historii wnoszą znaczący wkład w edukację wojskowo-patriotyczną. Z okazji 35. rocznicy zwycięstwa operatorzy zakończyli prace nad nowymi filmami fabularnymi: „Żołnierze ludu, żołnierze świata”, opowiadającymi o społeczności żołnierzy armii państw Układu Warszawskiego: „Maria z Małej Ziemi” - o bohaterce Marii Pedenko, którą tak ciepło napisał L. I. Breżniew w swojej książce „Mała ziemia”; „Moi komisarze” to film o ciągłości tradycji pracy politycznej w armii radzieckiej.


W ostatnich latach zauważalne jest zainteresowanie filmowców życiem współczesnej armii. Filmy „Spring Call”, „Strict Men's Life”, „Loon Scream” i „Reference Point” wzbudziły zainteresowanie odbiorców. Studia kontynuują aktywną pracę nad taśmami o tematyce wojskowej, pozostaje ona najważniejsza w naszym kinie. Bo wrogowie wolności i niepodległości, gotowi rozpalić płomienie nowej wojny, jeszcze się nie przenieśli. Nasza partia i L. I. Breżniew prowadzą gigantyczną, celową i konsekwentną walkę o pokój, rozbrojenie i odprężenie. Ale proch strzelniczy musi być na razie suchy. W odniesieniu do kina oznacza to edukowanie narodu radzieckiego na heroicznych przykładach w duchu oddania socjalistycznej Ojczyźnie lojalności wobec ideałów komunizmu.


„Nasza rozmowa”, powiedział generał armii A. A. Epishev, szef Głównej Dyrekcji Politycznej Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej, „nabiera szczególnego znaczenia w związku z pierwszą rocznicą decyzji Komitetu Centralnego KPZR„ W sprawie dalszej poprawy ideologicznej pracy politycznej i edukacyjnej ” - dokument imprezy. zainicjował długofalowy program działań dla twórczej inteligencji w celu dalszego zintensyfikowania patriotycznej, międzynarodowej edukacji młodego pokolenia za pomocą literatury i sztuki, aby potwierdzić heroiczne ideały w jego umyśle i jego gotowość do obrony ojczyzny.


Chwalebna ścieżka naszych Sił Zbrojnych, codzienne życie armii i marynarki wojennej ujawniają bogactwo materiału niezbędnego do tworzenia nowych znaczących dzieł o charakterze militarno-patriotycznym. Bank Hacking Software, Bank Hacking Tools, Bank Account Hacking Software, Hacked Bank Account Details, How To Hack A Bank Account, Bank Hacking Forum, Russian Hackers Forum, Bank Transfer Hacker, Legit Bank Transfer Hacker, Bank Transfer Hackers Forum, Bank Hack Add Unlimited Money, GET INSTANT FUNDING FOR YOUR BUSINESS FROM BANK HACKERS AND BUY UNLIMITED MONEY TRANSFER FROM RUSSIAN HACKERS OVER $20 MILLION. Bank Loans For Bad Credit, Startup Business Loans, Bank Loans Online, Bank Loans Chase Bank, Loans For Students, Bank Loans For Cars, Bank Loans Interest Rate, Bank Loans For Homes, Bank Loans Coronavirus, Bank Loans For Businesses, Bank Loans For Startups, Bank Loans For Start Up Business, Student Bank Loans.