Torf wydobywany jest przez samochody

Wśród ogromnych zasobów paliwowych Związku Radzieckiego torf zajmuje znaczące miejsce. Jest dostępny w prawie wszystkich regionach kraju.

W swojej naturalnej postaci torfu nie można używać, ponieważ zawiera dużo wody. Jednak po wysuszeniu staje się doskonałym paliwem.

Przedsiębiorstwa torfowe, jak każda gałąź przemysłu sowieckiego, są szeroko zmechanizowane. Pozwala to znacznie zwiększyć wydobycie torfu i ułatwić pracę osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwach torfowych.

Inżynierowie i naukowcy stworzyli we współpracy z pracownikami wiele nowych, wysokowydajnych maszyn. Mechanizacja produkcji torfu stała się szczególnie rozpowszechniona w latach pierwszego pięcioletniego planu powojennego. W krótkim czasie krajowy przemysł opanował seryjną produkcję ponad 30 nowych maszyn torfowych stworzonych przez sowieckich specjalistów.

Uniwersalna koparka TE-2 służy do osuszania masywów torfowych w trudnych, podmokłych miejscach. Za pomocą tego mechanizmu tworzone są kanały drenażowe. Maszyny drenażowe za koparkami układają wąskie, górnie zamknięte rowy odwadniające - tzw. Dreny - w złożu torfu. Guzki, krzewy i pokrycia trawy są usuwane z powierzchni masywów torfowych w wyniku pracy bębnów frezujących. Obrabiana przez nich powierzchnia staje się gładka, osad torfowy osiada i kondensuje w wyniku drenażu, po czym torf może być wydobywany.

W Związku Radzieckim torf jest wydobywany głównie na trzy sposoby: poprzez mielenie, kopanie i hydraulikę. Pierwsza z tych metod służy do wydobywania tak zwanego torfu mielonego lub okruchów przez pozostałe dwa ”- torf bryłowy.

Okruchy torfu uzyskuje się za pomocą specjalnych bębnów, które powodują kruszenie (mielenie) górnych warstw zbiornika. Następnie torf jest suszony, a proces ten jest przyspieszany dzięki zastosowaniu specjalnych urządzeń - przetrząsaczy ciągnika. W ciągu jednego dnia dwa mechanizmy grabią wysuszony torf w szyby, a maszyny do zbiorów dostarczają go do magazynów. Tam gotowy torf ponownie wykorzystuje mechanizmy ułożone w duże stosy przyczep kempingowych. W ten sposób w sezonie usuwa się do pięciuset ton paliwa z obszaru jednego hektara.

Według projektantów kombajn marki UMPF powinien zbierać średnio 8 000 ton torfu na sezon, co odpowiada 16 000 metrów sześciennych suchego drewna opałowego. W rzeczywistości liczba ta znacznie się pokrywa. Ulepszając metody pracy, racjonalizując poszczególne procesy produkcyjne, zaawansowani pracownicy przedsiębiorstw torfowych osiągają znaczny wzrost wydajności tych maszyn. Na przykład kierowca UMPF, zastępca Rady Najwyższej RSFSR Y. Polukhov i jego następca M. Shepilov, zebrali w ubiegłym sezonie 21 000 ton torfu. Kierowcy Stakhanovites I. Malinin i N. Sokolov ponad półtora raza przekroczyli możliwości projektowe nowej zelektryfikowanej maszyny do zbioru, która zebrała 48 000 ton zmielonego torfu w ciągu sezonu zamiast 30 000 ton zgodnie z planem.

Wiele zrobiono w celu zmechanizowania wydobywania zbrylonego torfu. 30 000 ton takiego torfu na sezon jest pobierane przez potężną koparkę kołową, szeroko stosowaną w rozwoju. Dwa pojazdy gąsienicowe zgodnie z tym mechanizmem są transportowane na pole suszenia (masa torfu przetwarzana przez koparkę i rozkładana w długie paski pocięte na kawałki o odpowiednim kształcie. Wysuszone w powietrzu cegły torfowe są ładowane przez maszyny samobieżne, które dostarczają torf do magazynów. Wszystkie maszyny do ekstrakcji torfu są zelektryfikowane.

Znacząco ulepszona hydrauliczna metoda ekstrakcji. Wytworzenie złoża torfu w ten sposób odbywa się za pomocą strumienia wody opuszczającego monitor hydrauliczny pod ciśnieniem do 16 atmosfer. Skroploną w ten sposób masę torfową zasysa mech torfowy i podaje rurami do pola suszącego, gdzie wylewa się ją równomierną warstwą. Operacje takie jak walcowanie rur w miejscu nowych inwestycji, czyszczenie pnia z pnia i czyszczenie torfu są teraz w pełni zmechanizowane. Maszyny ładują i transportują wydobyte paliwo.

Za stworzenie nowych maszyn torfowych duża grupa pracowników Instytutu Badawczego Przemysłu Torfowego i praktyków produkcji otrzymała Nagrodę Stalina.

Radzieccy naukowcy i projektanci nadal pracują nad dalszym ulepszaniem maszyn torfowych i radykalnym ulepszaniem metod produkcji.

Specjalne urządzenia przymocowane do ciągnika - grabie - zbierają suszone torfy w szybach.

Oto pracujący kombajn do torfu. Takie maszyny są szeroko stosowane w przedsiębiorstwach torfowych w kraju.

Jeden z najlepszych sterowników kombajnów torfowych UPF-1 I. Malinin.

Interesujące jest zobaczenie kombajnów torfowych i przenośników samojezdnych w czasie zbierania torfu. https://buyiglikesfast.com/buy-instagram-views/