Szybki kontakt

GK Bać-Pol jest jednym z największych dystrybutorów w grupie produktów FMCG w Polsce. Posiada dominującą pozycję w południowo-wschodniej części kraju oraz znaczącą w obszarach Polski centralnej i zachodniej. W skład Grupy Kapitałowej Bać-Pol wchodzą spółki prowadzące działalność dystrybucyjną: Bać-Pol S.A., Marspol Grupa S.A., Bos-Pol S.A., Serpol Sp. z o.o. oraz detaliczną: SPAR Polska S.A. i Słoneczko S.A.. W ponad 26-letniej działalności firma Bać-Pol osiągnęła wysoką pozycję na rynku dzięki partnerskiej współpracy z Producentami i Klientami. W ofercie handlowej posiada ponad 10 000 pozycji asortymentowych z oferty zarówno największych firm branży spożywczej, jak i mniejszych firm regionalnych. Firmą, która odegra w tym Success Story wiodącą rolę jest SPAR Polska S.A.. Spółka rozpoczęła działalność w 1996 roku, natomiast rok później otwarte zostały pierwsze sklepy należące do sieci. W 2010 roku SPAR Polska S.A. wzmocniła swoją pozycję poprzez połączenie z Grupą Kapitałową Bać-Pol S.A. Obecnie w kraju funkcjonuje ponad 250 punktów detalicznych oznaczonych charakterystycznym zielono-czerwonym logo SPAR.

Branża firmy: Dystrybucja i Detal

Siedziba główna: Rzeszów, Polska

Obszary wdrożenia QlikView: Detal, Dystrybucja, Logistyka

                                         

„Qlik to dużo więcej niż narzędzie do prezentacji, to platforma do przetwarzania danych z wielu źródeł i ich spójna analiza w jednym miejscu.”

Kierownik Działu BI, Bać-Pol S.A.

„Qlik to dużo więcej niż narzędzie do prezentacji, to platforma do przetwarzania danych z wielu źródeł i ich spójna analiza w jednym miejscu.”

Kierownik Działu BI, Bać-Pol S.A.

WDROŻENIE PILOTAŻOWE QLIKVIEW

Najlepszym sposobem oceny rozwiązania jest możliwość jego przetestowania na własnych danych. Po prezentacji QlikView i rozmowach z firmą Humansoft została podjęta decyzja o przeprowadzeniu projektu pilotażowego. Wystarczyły zaledwie 3 dni, aby powstała pierwsza aplikacja z danymi GK Bać-Pol. Następnie pracownicy Grupy przez miesiąc testowali aplikację przy użyciu pełnych licencji QlikView. Projekt pilotażowy – Seeing is Believing (SiB) umożliwił dokonanie rzetelnej oceny rozwiązania w kwestii zaspokojenia potrzeb Grupy.

Narzędzie QlikView znacznie przekroczyło oczekiwania więc Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WYZWANIA

· Zwiększenie efektu synergii, pomiędzy działalnością Dystrybucyjną a spółką SPAR
· Brak spójności danych z różnych systemów
· Utworzenie Jednolitej Centralnej Kartoteki Towarowej dla całej Grupy Kapitałowej
· Właściwa interpretacja zgromadzonych informacji
· Stworzenie precyzyjnego systemu analizowania jakości i opłacalności dostaw do sklepów SPAR
· Wsparcie procesu ustalania polityki handlowej

APLIKACJA QLIKVIEW W OBSZARZE DETALU

 

Pierwszym zadaniem QlikView było wsparcie procesu tworzenia Jednolitej Centralnej Kartoteki Towarowej dla GK Bać-Pol. QlikView pozwolił szybko i sprawnie odnaleźć rozbieżności i braki w danych z systemów Dystrybucji i Detalu. Ujednolicenie Centralnej Kartoteki Towarowej i systematyczne przypisywanie indeksów towarowych do producentów znacznie zwiększyło rozpoznawalność obrotów podlegających rozliczeniom z producentami i dostawcami. Jedna wspólna kartoteka umożliwiła bieżące analizowanie danych z systemów sklepowych w całej sieci Franczyzowej.

Dział BI Grupy Kapitałowej Bać-Pol wraz z Humansoft, opracował aplikację QlikView w Obszarze Detalu, której zadaniem jest raportowanie operacyjne SPAR.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

Aplikacja QlikView w Obszarze Detal umożliwiła Działom Zakupów i Controllingu, monitorowanie obrotów, które nie mają przypisanego producenta. Zgłaszane przypadki skutkują analizą obrotów po kodach EAN w dedykowanej aplikacji QlikView, a następnie przypisaniem ich do właściwych producentów w kartotece centralnej.

Aplikacja QlikView stała się głównym narzędziem do ustalania polityki handlowej i daje wymierne korzyści przy:

optymalizacji marż, zapasów,
analizie produktów dobrze zbywalnych i zalegających,
określaniu udziału danej kategorii w sklepie,
ustalaniu poziomu zapasów na podstawie ich rotacji.

Aplikacja QlikView w Obszarze Detalu umożliwiła stworzenie motywatorów dla Franczyzobiorców zwiększających zakupy i lojalność w GK Bać-Pol. Dział BI przy pomocy aplikacji QlikView opracował system monitorowania ich poziomu lojalności zakupowej. Wraz ze wzrostem wolumenu zakupów rośnie wielkość pozyskanych wpływów retrospektywnych od producentów. Dystrybucja dzieli się tym wpływem z Franczyzobiorcą tym samym zwiększając swoją i jego konkurencyjność na rynku.

QLIKVIEW NPRINTING

Szybsze przygotowanie i dystrybucję raportów dla różnych grup adresatów umożliwiło wdrożenie rozwiązania QlikView NPrinting. Raporty generowane są w cyklach dziennych, tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych w postaci różnego formatu plików (np. Excel, PDF), prezentacji i stron WWW. QlikView NPrinting gwarantuje, że raportowane dane są spójne niezależnie od ich poziomu agregacji. Standardowo raporty rozsyłane są do ok. 300 użytkowników (sklepy, oddziały, działy handlowe), a kwartalnie, w okresie rozliczeniowym, dodatkowo nawet do 600 producentów i dostawców. QlikView NPrinting daje możliwość generowania i rozsyłania nieograniczonej ilości raportów.

DEDYKOWANE PANELE ANALITYCZNE QLIKVIEW

Aplikacja QlikView w Obszarze Detalu stanowiła podstawę utworzenia dedykowanych paneli analitycznych QlikView dla funkcji wspierających biznes. Dział Controllingu ma teraz narzędzie, które na bieżąco umożliwia monitorowanie:

efektywności uczestnictwa Franczyzobiorców w akcjach reklamowych,
warunków umów handlowych z producentami i dostawcami,
kondycji finansowej Franczyzobiorców.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

Na podstawie paneli analitycznych QlikView Dział Controllingu Detalicznego sprawdza efektywność gazetkowych i bilboardowych akcji reklamowych w sklepach Franczyzobiorców.

Panel analityczny QlikView jest wykorzystywany do monitorowania kondycji finansowej Franczyzobiorcy oraz wychwytywania symptomów jego ewentualnego „bankructwa”. Analiza ta pozwala wyprzedzić ewentualne starty finansowe. Dla takich przypadków SPAR wypracował„politykę pomocy Franczyzobiorcy”. Jednym z jej elementów jest systematyczne przygotowywanie w QlikView raportów z prognozą wyników finansowych, uwzględniających plany naprawcze. Raporty są indywidualnie kreowane dla każdego sklepu i pozwalają na bieżąco sprawdzać, jaka jest jego bieżąca kondycja finansowa.

APLIKACJA QLIKVIEW W OBSZARZE LOGISTYKI

Sukces wprowadzonych rozwiązań w działalności Detalicznej, przyczynił się do podjęcia przez Zarząd GK Bać-Pol decyzji o wdrożeniu podobnych mechanizmów w działalności Dystrybucyjnej. Powołany został projekt „Platforma Logistyczna”.

Pierwszy etap projektu skoncentrował się na utworzeniu modelu danych, ze wszystkich istotnych systemów informatycznych działających w GK Bać-Pol. Powstało jedno wspólne źródło prawdy, służące docelowo do budowania modeli analitycznych w QlikView, dla wszystkich funkcji działalności Dystrybucyjnej. Istotnym elementem tego projektu było korygowanie niekompletnych, dublowanych oraz błędnych danych. Te same dane równocześnie stanowiły podstawę budowy „platformy KPI” dla Centrali Logistyki.

Założeniem „platformy KPI” było stworzenie panelu analitycznego QlikView, zorientowanego na pracę ze wskaźnikami logistycznymi mającymi badać opłacalność dostaw do klientów w tym: zamawiania, przyjmowania, utrzymywania, konfekcjonowania i transportu dostaw z poszczególnych centr dystrybucyjnych GK.

Zadaniem platformy, jest także umożliwienie z poziomu Centrali Logistyki, wyceny standardowych poziomów cen i kosztów powyższych działań. Wszelkiego rodzaju odchylenia opracowanych wskaźników od zdefiniowanych norm, są monitorowane i analizowane, z najdrobniejszą szczegółowością na jaką pozwalają systemy źródłowe zasilające główny model danych.

W etapie drugim przewidziane jest opracowanie: dashboardów QlikView z wizualizacjami, raportowaniem w QlikView Nprinting bieżących wskaźników pokazywanych na stronie intranetowej i raportów generowanych do folderów sieciowych.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA QLIKVIEW

 

  • Szybki zwrot z inwestycji
  • Wartości dodane wielokrotnie przekroczyły nakłady
  • Przeliczanie na żądanie ogromnej ilości danych
  • Szybkie dostarczanie informacji
  • Wsparcie procesu tworzenia motywatorów dla Franczyzobiorców
  • Zacieśnienie współpracy Biznesu z Back Office
  • Usandaryzowanie informacji
  • Zrealizowanie celów biznesowych

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WDROŻENIEM?
WYBIERZ HUMANSOFT

Certyfikowany Partner Qlik Solution Provider – jeden z pierwszych partnerów Qlik w Polsce.
Jeden z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych zespołów wdrożeniowych QlikView i Qlik Sense w Polsce.
Realizacja projektów Business Intelligence dla największych, strategicznych firm.
Wykonanie ponad 80 wdrożeń aplikacji analitycznych Qlik dla klientów z różnych branż. W naszych aplikacjach analitycznych Qlik codziennie pracuje ponad 1200 użytkowników.
Wdrożenia poparte wnikliwą analizą indy­wi­du­al­nych wymagań i potrzeb każdego klienta.
Ponad 25-cio letnie doświadczenie w tworzeniu oraz wdrażaniu własnego oprogramowania ERP B2B, B2C, EDI I BI.
Gwarancja najwyższej jakości dostarczanych rozwiązań i usług.