Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

ŚRODKI TRWAŁE

Moduł dzięki, któremu firma może efektywnie zarządzać środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Dostarcza szczegółowych informacji na temat majątku przedsiębiorstwa, ułatwiając proces planowania i kontrolowania kosztów w czasie. Pozwala na pełną rejestrację środków trwałych, naliczanie umorzeń i amortyzacji oraz szybkie uzyskanie informacji dotyczących ruchu środkówi wielkości odpisów. Automatyzuje naliczanie odpisów amortyzacyjnych uwzględniając, takie operacje jak: ulepszenia, przeszacowania, sprzedaż lub likwidację.

Możliwości modułu „Środki Trwałe”

Możliwość ewidencjonowania i umarzania środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych

Obsługa dokumentów: przyjęć (OT), likwidacji (LT), zmiany miejsca użytkowania (MT) oraz zmiany wartości (WT) i przeszacowania (PT)

Prowadzenie niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej

Amortyzacja środków trwałych metodą liniową lub degresywną, amortyzacja jednorazowa

Możliwość symulacyjnego przeszacowania majątku trwałego metoda grupową lub szczegółową

Możliwość opracowania planu amortyzacji na bieżący rok obrachunkowy

Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym

Gotowe wydruki i zestawienia, m.in.: wydruk tabeli amortyzacji, planu amortyzacji, karty środka trwałego, jego historii oraz ewidencji miejsc jego używania

Automatyczne księgowanie kosztów amortyzacji oraz dokumentów OT, WT w Księdze Handlowej lub Książce Przychodów i Rozchodów

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Program dla mikrofirm

X

Program dla małych firm

X

GDZIE KUPIĆ PROGRAM

Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.