Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  ŚRODKI TRWAŁE

  Moduł dzięki, któremu firma może efektywnie zarządzać środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Dostarcza szczegółowych informacji na temat majątku przedsiębiorstwa, ułatwiając proces planowania i kontrolowania kosztów w czasie. Pozwala na pełną rejestrację środków trwałych, naliczanie umorzeń i amortyzacji oraz szybkie uzyskanie informacji dotyczących ruchu środkówi wielkości odpisów. Automatyzuje naliczanie odpisów amortyzacyjnych uwzględniając, takie operacje jak: ulepszenia, przeszacowania, sprzedaż lub likwidację.

  Możliwości modułu „Środki Trwałe”

  Możliwość ewidencjonowania i umarzania środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych

  Obsługa dokumentów: przyjęć (OT), likwidacji (LT), zmiany miejsca użytkowania (MT) oraz zmiany wartości (WT) i przeszacowania (PT)

  Prowadzenie niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej

  Amortyzacja środków trwałych metodą liniową lub degresywną, amortyzacja jednorazowa

  Możliwość symulacyjnego przeszacowania majątku trwałego metoda grupową lub szczegółową

  Możliwość opracowania planu amortyzacji na bieżący rok obrachunkowy

  Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym

  Gotowe wydruki i zestawienia, m.in.: wydruk tabeli amortyzacji, planu amortyzacji, karty środka trwałego, jego historii oraz ewidencji miejsc jego używania

  Automatyczne księgowanie kosztów amortyzacji oraz dokumentów OT, WT w Księdze Handlowej lub Książce Przychodów i Rozchodów

  WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

  Program dla mikrofirm

  X

  Program dla małych firm

  X

  GDZIE KUPIĆ PROGRAM

  Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

  Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.