Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

SPRZEDAŻ I MAGAZYN

Moduł posiada bogatą ofertę rozwiązań dla każdej firmy, która potrzebuje nowoczesnych i łatwych narzędzi do obsługi sprzedaży, zakupów oraz prowadzenia gospodarki magazynowej, inwentaryzacji i rozliczeń finansowych z klientami, dostawcami oraz Urzędami Skarbowymi. Jest głównym modułem programu MiniCorax i Corax, który stanowi podstawę do rozbudowy oprogramowania o inne wyspecjalizowane moduły, np. do prowadzenia księgowości, kadr i płac, środków trwałych, produkcji i usług.

Możliwości modułu „Sprzedaż i Magazyn”

OBSŁUGA KLIENTA

Łatwe prowadzenie kartotek klientów

Szybka rejestracja kontrahenta – możliwość pobrania danych firmy z bazy GUS

Mechanizm sprawdzania statusu podatnika VAT

Możliwość przypisania kontrahentowi poziomów cen, zestawu rabatów, form i terminu płatności, limitu kredytu, akwizytora, trasy, oddziałów kontrahenta i osób do kontaktu

Kontrola limitu kredytu kupieckiego oraz warunków płatności kontrahenta

Podręczne analizy przy każdym kontrahencie

SPRZEDAŻ I ROZRACHUNKI

Obsługa wszelkich dokumentów sprzedaży towarów i usług oraz dokumentów zakupu m.in.: faktur krajowych, zaliczkowych, paragonów, not handlowych, ofert, zamówień od klientów i dostawców oraz faktur zakupu

Możliwość zapisu faktur i innych dokumentów do pliku PDF

Szybka obsługa sprzedaży detalicznej – specjalny, uproszczony interfejs przeznaczony na stanowiska kasowe, umożliwiający sprawną obsługę klientów detalicznych

Możliwość obsługi promocji i drukowania gazetek promocyjnych

Sprzedaż kompletów

Obsługa opłaty recyklingowej

Obsługa kosztów gospodarowania odpadami (KGO)

Obsługa funduszu rolnego

Obsługa ewidencji węglowej

Prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych

Szybkie rozliczenia kasjerów, m.in.: na podstawie dziennego paragonów i podsumowań kas oraz generowanych raportów kasowych

Pena kontrola należności i zobowiązań oraz wsparcie w procesie windykacji należności – wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłat, potwierdzeń sald (również zbiorczo)

Łatwe rozliczanie zaliczek, przedpłat, nadpłat oraz kompensowanie dowolnych dokumentów

Możliwość eksportowania przelewów do banków

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi, w tym m.in.: drukarkami i kasami fiskalnymi, wagami elektronicznymi, czytnikami kodów kreskowych i kart magnetycznych oraz kolektorami danych wspierającymi sprzedaż i zakupy towarów.

ROZLICZENIA Z URZĘDAMI

Kontrola wielkości podatku należnego oraz naliczonegoz możliwością skorygowania ich wartości

Obsługa ulgi za złe długi

Generowanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

Tworzenie i wysyłka plików JPK z rejestrów VAT

ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI

Obsługa dowolnej ilości magazynów

Pełna ewidencja stanów magazynowych – rozliczenia ilościowo-wartościowe towarów oraz obsługa typowych dokumentów magazynowych:
PW, RW, WZ, PZ, MM

Obsługa inwentaryzacji – możliwość przeprowadzania inwentaryzacji na dowolny dzień, generowanie arkuszy spisu z natury oraz dokumentów przychodu i rozchodu dla wychwyconych niezgodności

Podstawowe jednostki miary wraz z możliwością wskazania jednostek pomocniczych

Zestawienia ilościowo-wartościowe: stanów magazynowych na dowolny dzień, rozchodów i przychodów poszczególnych towarów za dowolny okres

ANALIZY I RAPORTY

Podręczne analizy przy każdym kontrahencie i artykule, dające szybkie informacje na temat: obrotów kontrahenta, historii sprzedaży, niezrealizowanych zamówień, stanu rozrachunków, rozchodów i przychodów towaru, odbiorców i dostawców towaru, zapasu w każdym magazynie itp.

Analizy statystyczne sprzedaży, porównawcze, chodliwości, analizy zamówień klientów i dostawców

Bogate zestawienia i raporty magazynowe, w tym m.in. przychody i rozchody poszczególnych towarów za wybrany okres, sumaryczne i szczegółowe stany magazynowe na dowolny dzień czy zestawienie ilościowo-wartościowe stanów magazynowych.

Szczegółowe analizy pozwalające na bieżącą kontrolę sytuacji finansowej firmy, takie jak należności i zobowiązania, stan rozrachunków na dzień czy wiekowanie rozrachunków

Program Corax dodatkowo obsługuje: dodatkowe poziomy cen, cennik klienta, promocje, analizę rozliczenia zestawienia przedpłat, potwierdzenie sald zerowych, przeszacowanie należności i zobowiązań.

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Program dla mikrofirm

X

Program dla małych firm

X

GDZIE KUPIĆ PROGRAM

Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.