Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

SPRZEDAŻ I MAGAZYN

Moduł posiada bogatą ofertę rozwiązań dla każdej firmy, która potrzebuje nowoczesnych i łatwych narzędzi do obsługi sprzedaży, zakupów oraz prowadzenia gospodarki magazynowej, inwentaryzacji i rozliczeń finansowych z klientami, dostawcami oraz Urzędami Skarbowymi. Jest głównym modułem programu MiniCorax i Corax, który stanowi podstawę do rozbudowy oprogramowania o inne wyspecjalizowane moduły, np. do prowadzenia księgowości, kadr i płac, środków trwałych, produkcji i usług.

Możliwości modułu „Sprzedaż i Magazyn”

OBSŁUGA KLIENTA

Łatwe prowadzenie kartotek klientów

Szybka rejestracja kontrahenta – możliwość pobrania danych firmy z bazy GUS

Mechanizm sprawdzania statusu podatnika VAT

Możliwość przypisania kontrahentowi poziomów cen, zestawu rabatów, form i terminu płatności, limitu kredytu, akwizytora, trasy, oddziałów kontrahenta i osób do kontaktu

Kontrola limitu kredytu kupieckiego oraz warunków płatności kontrahenta

Podręczne analizy przy każdym kontrahencie

SPRZEDAŻ I ROZRACHUNKI

Obsługa wszelkich dokumentów sprzedaży towarów i usług oraz dokumentów zakupu m.in.: faktur krajowych, zaliczkowych, paragonów, not handlowych, ofert, zamówień od klientów i dostawców oraz faktur zakupu

Możliwość zapisu faktur i innych dokumentów do pliku PDF

Szybka obsługa sprzedaży detalicznej – specjalny, uproszczony interfejs przeznaczony na stanowiska kasowe, umożliwiający sprawną obsługę klientów detalicznych

Możliwość obsługi promocji i drukowania gazetek promocyjnych

Sprzedaż kompletów

Obsługa opłaty recyklingowej

Obsługa kosztów gospodarowania odpadami (KGO)

Obsługa funduszu rolnego

Obsługa ewidencji węglowej

Prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych

Szybkie rozliczenia kasjerów, m.in.: na podstawie dziennego paragonów i podsumowań kas oraz generowanych raportów kasowych

Pena kontrola należności i zobowiązań oraz wsparcie w procesie windykacji należności – wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłat, potwierdzeń sald (również zbiorczo)

Łatwe rozliczanie zaliczek, przedpłat, nadpłat oraz kompensowanie dowolnych dokumentów

Możliwość eksportowania przelewów do banków

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi, w tym m.in.: drukarkami i kasami fiskalnymi, wagami elektronicznymi, czytnikami kodów kreskowych i kart magnetycznych oraz kolektorami danych wspierającymi sprzedaż i zakupy towarów.

ROZLICZENIA Z URZĘDAMI

Kontrola wielkości podatku należnego oraz naliczonegoz możliwością skorygowania ich wartości

Obsługa ulgi za złe długi

Generowanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

Tworzenie i wysyłka plików JPK z rejestrów VAT

ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI

Obsługa dowolnej ilości magazynów

Pełna ewidencja stanów magazynowych – rozliczenia ilościowo-wartościowe towarów oraz obsługa typowych dokumentów magazynowych:
PW, RW, WZ, PZ, MM

Obsługa inwentaryzacji – możliwość przeprowadzania inwentaryzacji na dowolny dzień, generowanie arkuszy spisu z natury oraz dokumentów przychodu i rozchodu dla wychwyconych niezgodności

Podstawowe jednostki miary wraz z możliwością wskazania jednostek pomocniczych

Zestawienia ilościowo-wartościowe: stanów magazynowych na dowolny dzień, rozchodów i przychodów poszczególnych towarów za dowolny okres

ANALIZY I RAPORTY

Podręczne analizy przy każdym kontrahencie i artykule, dające szybkie informacje na temat: obrotów kontrahenta, historii sprzedaży, niezrealizowanych zamówień, stanu rozrachunków, rozchodów i przychodów towaru, odbiorców i dostawców towaru, zapasu w każdym magazynie itp.

Analizy statystyczne sprzedaży, porównawcze, chodliwości, analizy zamówień klientów i dostawców

Bogate zestawienia i raporty magazynowe, w tym m.in. przychody i rozchody poszczególnych towarów za wybrany okres, sumaryczne i szczegółowe stany magazynowe na dowolny dzień czy zestawienie ilościowo-wartościowe stanów magazynowych.

Szczegółowe analizy pozwalające na bieżącą kontrolę sytuacji finansowej firmy, takie jak należności i zobowiązania, stan rozrachunków na dzień czy wiekowanie rozrachunków

Program Corax dodatkowo obsługuje: dodatkowe poziomy cen, cennik klienta, promocje, analizę rozliczenia zestawienia przedpłat, potwierdzenie sald zerowych, przeszacowanie należności i zobowiązań.

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Program dla mikrofirm

X

Program dla małych firm

X

Profesjonalne oprogramowanie magazynowe dla firm

Nie ulega wątpliwości, że zarządzanie magazynem oraz innymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa takimi jak chociażby dokumentacja sprzedażowa, czy też obsługa klienta to często wymagające zadania. Profesjonalne narzędzia mogą mieć zatem znaczący wpływ na sprawność wykonywania wspomnianych działań, a także na ich organizację i przebieg. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj także komfort przedsiębiorcy, który w wielu przypadkach ma możliwość zaoszczędzenia na czasie i wygodnego wypełniania poszczególnych obowiązków związanych z prowadzonym biznesem. Takie rozwiązania jak program magazynowy dla małych firm mogą być w dużym stopniu pomocne.

Jakie możliwości daje moduł?

W oprogramowaniu z naszej oferty dostępne jest rozbudowane spektrum możliwości, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w biznesie. Funkcjonalności obejmują między innymi:

  • możliwość tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego z rejestrów VAT,
  • generowanie deklaracji związanych z podatkiem od wartości dodanej,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej klientów,
  • prowadzenie ewidencji stanów magazynowych,
  • przeprowadzanie czynności inwentaryzacyjnych,
  • obsługa dokumentacji sprzedażowej,
  • możliwość korzystania z narzędzi o charakterze analitycznym.

Dzięki wspomnianym narzędziom zarządzanie poszczególnymi obszarami prowadzonego biznesu może być naprawdę wygodnym procesem. Dodatkowo umożliwiamy osobom zainteresowanym skorzystanie z bezpłatnej wersji demonstracyjnej oferowanego przez nas oprogramowania dla firm.

Program magazynowy dla firm i jego zastosowanie

W module przeznaczonym do zarządzania magazynami użytkownik może prowadzić pełną ewidencję towarów, a także wystawiać dokumenty takie jak na przykład Przyjęcie Wewnętrzne, czy też Przyjęcie Zewnętrzne. Umożliwia to wygodne i sprawne wykonywanie czynności związanych z rozliczeniami produktów oraz generowanie niezbędnej i typowej dla zadań dotyczących magazynu dokumentacji. Dodatkowo użytkownik ma możliwość obsługiwania procesów inwentaryzacyjnych, włącznie z dostępem do raportów i potwierdzeń danych z tego zakresu.

Obsługa klienta i dokumentacja sprzedażowa

Umiejętna obsługa klienta pełni bardzo istotną funkcję w prowadzeniu działalności gospodarczej. Profesjonalne narzędzia mogą okazać się przydatne do podejmowania takich czynności jak prowadzenie dokumentacji i dokonywanie weryfikacji kontrahentów, czy też analizowanie danych związanych z firmowymi relacjami gospodarczymi. Oprogramowanie dla firm z naszej oferty umożliwia również prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonej sprzedaży i wystawianie potwierdzeń zakupu poszczególnych produktów. Dodatkowo użytkownik może także wystawiać dokumenty windykacyjne, gdyby zaistniała potrzeba egzekwowania należności od klientów.

GDZIE KUPIĆ PROGRAM

Nasze programy dostępne są w sieci regionalnych partnerów handlowych, która liczy blisko 100 autoryzowane firmy informatyczne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Dzięki temu zakupisz system również w Twoim regionie!

Nasi partnerzy handlowi po ukończeniu specjalistycznych szkoleń świadczą także profesjonalną pomoc w wyborze odpowiednich modułów oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe.