Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  Regulamin i wymagania techniczne

  Regulamin

   

  1. Organizatorem Konferencji jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159) przy ul. Jesionowej 9A.
  2. Konferencja zostanie przeprowadzona w dniu 23 Czerwca 2020 r.
  3. Konferencja skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
  4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Konferencji (Uczestnik Konferencji) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Konferencji.
  5. W ramach Konferencji Partnerów Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (300 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Konferencji na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
  6. Podczas trwania Konferencji zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Konferencji zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
  7. Konferencja rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Konferencji przez moderatora reprezentującego Organizatora Konferencji.
  8. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Konferencji poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Konferencji.
  9. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Konferencji Uczestnikom Konferencji nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Konferencji.

   

  Wymagania techniczne

   

  Do udziału w konferencji online/ webinaru/ szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

  Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

  1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
  2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
  3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
  4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

  Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

  1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
  2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
  3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
  4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
  5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

  Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

  Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 606 320 672