Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

Automatyczna ekstrakcja

DANYCH Z SYSTEMÓW SAP

POTRZEBNYCH DO ANALIZY

Zobacz całą historię zawartą w danych SAP

Raportowanie i analiza danych z tabel SAP oraz ich integracja z danymi z innych systemów może stanowić dla użytkowników biznesowych poważne wyzwanie. Większość narzędzi stworzonych do scentralizowanego raportowania jest zbyt mało elastycznych, a użytkownicy biznesowi potrzebują łatwych w użyciu narzędzi do eksploracji danych, a także zadawania własnych pytań i szukania na nie odpowiedzi. Ważna jest też automatyzacja eksportu danych SAP i możliwość połączenia danych z SAP z danymi z innych źródeł bez obniżenia wydajności całego środowiska.

Qlik wyszedł naprzeciw tym wyzwaniom tworząc dedykowany Certyfikowany przez SAP konektor do natywnego pobierania danych z systemów SAP. Qlik zapewnia elastyczną, wizualną analizę danych ad-hoc. Użytkownicy SAP otrzymali narzędzie dające im lepszy wgląd w procesy biznesowe i krytyczne dane, tym samym nareszcie efektywniej wykorzystują bogactwo informacji ukrytych w danych systemów SAP.

Kompleksowy pakiet narzędzi
do integracji z systemami SAP

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24 godzin.

Qlik SAP Connector obsługuje wiele różnych metod integracji używanych do komunikacji z SAP ERP, SAP BW lub SAP HANA. Administratorzy i użytkownicy biznesowi mogą wybrać najlepszy konektor do zastosowania w określonym środowisku i dla konkretnych wymagań. Qlik posiada certyfikowane konektory do SAP, które współpracują bezpośrednio z:

 • SAP Reports
 • SAP Queries
 • SAP Extractors
 • BEx Queries
 • DSO/ODS Objects
 • BAPI
 • SQL
 • OLAP
 • Multi-providers
 • Infocubes
 • Relational tables
 • HANA views
 • CDS views

Qlik SAP Connector zapewnia moc i prostotę bez nadmiernych kosztów i złożoności działania jak to jest w tradycyjnych narzędziach BI:

Elastyczność łączenia źródeł danych – model asocjacyjny Qlik zaprojektowany został specjalnie do interaktywnej, swobodnej eksploracji i analizy danych – pozwala użytkownikom łatwo łączyć dane z SAP ERP, SAP BW i SAP HANA z danymi z systemów innych niż SAP w potężne aplikacje Qlik. Graficzna, oparta na kreatorze funkcjonalność ETL obsługuje wiele źródeł danych i wiele typów plików. Jednocześnie otwarty skrypt Qlik daje nieograniczone możliwości integracji i przekształcania danych.

Szybkie wdrożenia – pomagamy uzyskać większą wartość z systemów SAP w ciągu dni lub tygodni, a nie miesięcy czy lat. Qlik dostarcza gotowe szablony, aby użytkownicy mogli uzyskać natychmiastowy wgląd w dane już od pierwszego dnia.

Wartość dodana dla inwestycji SAP – dzięki szybkiej, elastycznej analizie ad-hoc platforma Qlik umożliwia dostęp do wszystkich danych w wielu systemach SAP oraz na eksport danych SAP. Użytkownicy biznesowi mogą łatwo współpracować z zespołem IT i zarządzać danymi. Użytkownicy zaczynają pracę z Qlik już po niecałej godzinie szkolenia.

Pewność i bezpieczeństwo korzystania z certyfikowanego interfejsu – Qlik Connector for SAP NetWeaver oraz integracja Qlik z SAP HANA jest gwarantowana poprzez certyfikację SAP SE. Certyfikowana technologia Qlik, pozwala analizować najważniejsze informacje z systemu SAP.

Zwiększenie produktywności dzięki ponownemu użyciu komponentów SAP – pakiet Qlik Connectors for SAP pozwala organizacji ponownie wykorzystać logikę biznesową i poniesione inwestycje w posiadane już komponenty systemu SAP, takie jak: zapytania BEx, obiekty DSO / ODS, raporty ABAP, zapytania SAP i ekstraktory SAP.

Zrewolucjonizuj analizę danych z SAP w całej organizacji

Technologia Qlik pomaga analizować dane w dowolnym wymiarze, pozwalając tym samym skuteczniej wykorzystać informacje z systemów SAP w celu poprawy efektywności działań biznesowych i zmniejszenia kosztów. Dotyczy to wielu funkcji w całej firmie.

Zarząd i kierownictwo

Dawno minęły czasy, kiedy kierownictwo miało czas przewidzieć każde pytanie i poprosić IT o opracowanie analizy. Jednak tego właśnie wymaga tradycyjna technologia OLAP. Dzięki uzupełniającemu rozwiązaniu Qlik, użytkownicy mogą dynamicznie zadawać pytania dotyczące danych SAP i przeprowadzać nowe analizy w ciągu kilku godzin – przy niewielkim lub żadnym wsparciu IT. Kierownicy otrzymują szybkie odpowiedzi na krytyczne, często złożone i zmieniające się pytania biznesowe. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie standardowe funkcje BI – analizę predykcyjną, scenariusze „co-jeśli”, KPI’s na dashboardach, zrównoważone karty wyników i wiele innych.

Sprzedaż i obsługa klienta

Platforma Qlik z SAP Connectors ułatwia również zespołom ds. sprzedaży, marketingu i obsługi klienta dostęp do wszystkich informacji o klientach zawartych w systemach SAP i zewnętrznych bazach danych oraz korzystanie z nich w pełni dowolny sposób. Qlik umożliwia użytkownikom końcowym – od kierownictwa wyższego szczebla po specjalistów ds. sprzedaży w terenie – analizowanie trendów rynkowych, szczegółowych informacji o klientach oraz wydajności produktów/usług, aby mogli na bieżąco dopasowywać strategie produktowe i sprzedażowe do potrzeb klientów, zwiększając marże, przychody i zyski.

Łańcuch dostaw

Qlik zapewnia menedżerom łańcucha dostaw natychmiastowy, dokładny, szczegółowy wgląd w realizację i planowanie zapotrzebowania. Użytkownicy SAP mogą współpracować z dostawcami i integrować dane z ich systemów w Qlik. Dzięki zdolności Qlika do przeprowadzania inteligentnych analiz popytu i podaży organizacja może obniżyć koszty operacyjne, jednocześnie zwiększając zdolność klientów do szybkiego składania zamówień.

Produkcja

Planiści produkcji i menedżerowie wyposażeni w technologię Qlik mogą szybko zobaczyć, gdzie i jak systematycznie usprawniać procesy oparte na SAP. Mogą szybko przesunąć potrzeby produkcyjne, aby zdobyć korzyści konkurencyjne, zmniejszyć wady produktu oraz wdrożyć lub udoskonalić metodologie najlepszych praktyk w zakresie przetwarzania dużych ilości danych, takie jak: Six Sigma, Lean Manufacturing i kosztorysowanie oparte na aktywnościach.

Finanse

Platforma Qlik Business Intelligence pomaga zapewnić szybkość, dokładność i transparentność procesów zarządzania finansami i zgodności z przepisami, które zależą od danych z sysytemów SAP. Możliwości szybkiego czyszczenia danych pomagają użytkownikom SAP w całym przedsiębiorstwie wyeliminować błędy i pomyłki, dzięki pracy z tymi samymi informacjami. Qlik pomaga również usprawnić zgodność z MSSF, GAAP oraz innymi regulacjami i standardami rachunkowości, a także przepisami ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i handlu.

Jak działa Qlik SAP konektor

Certyfikowany przez SAP konektor Qlik działa przy użyciu zdalnie wywołanej funkcji w trybie tylko do odczytu i umożliwia bezpośredni dostęp do danych SAP (oraz eksport danych SAP).  Qlik zapewnia łączenia danych SAP i danych  z innych źródeł w szybki, elastyczny i łatwy sposób. Użytkownicy uzyskują dostęp do analizy zarówno na poziomie zagregowanym, jak i szczegółowym.

„Qlik jest fantastyczny. Możliwość agregowania danych historycznych z różnych systemów z danymi z naszych systemów SAP sprawiły, że informacje o firmie były bardziej dostępne dla wszystkich i umożliwiły naszym użytkownikom szybkie i wydajne tworzenie skonsolidowanych raportów.”

Humansoft Sp. z o.o.

Certyfikowany Partner Qlik Solution Provider – jeden z pierwszych partnerów Qlik w Polsce – 11 lat doświadczeń.

Jedyny w Polsce Akredytowany Partner Qlik w zakresie:

 

 

Doświadczony i wykwalifikowany zespół wdrożeniowy Qlik Sense i QlikView.

WYBIERZ SYSTEM BUSINESS INTELLIGENCE ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WDROŻENIEM?

WYBIERZ HUMANSOFT

 1. Certyfikowany Partner Qlik Solution Provider – jeden z pierwszych partnerów Qlik w Polsce.
 2. Akredytowany Partner Qlik w zakresie Qlik Data Catalyst oraz Qlik Associative Big Data Index.
 3. Jeden z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych zespołów wdrożeniowych Qlik Sense i QlikView w Polsce.
 4. Realizacja projektów Business Intelligence dla największych, strategicznych firm.
 5. Wykonanie blisko 90 wdrożeń Platformy Business Intelligence Qlik dla klientów z różnych branż.
 6. W naszych aplikacjach analitycznych Qlik codziennie pracuje ponad 2000 użytkowników.
 7. Wdrożenia poparte wnikliwą analizą indy­wi­du­al­nych wymagań i potrzeb każdego klienta.
 8. Blisko 30 lat doświadczenia w tworzeniu oraz wdrażaniu własnego oprogramowania ERP B2B, B2C, EDI I BI.
 9. Gwarancja najwyższej jakości dostarczanych rozwiązań i usług.