Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  Qlik Big Data Index – Wszystkie dane są podłączone i gotowe do eksploracji

  Qlik Big Data Index™ (QABDI) wspiera przeszukiwanie i analizę masowych wolumenów danych. Udostępnia technologię Qlik® Associative Difference® celem nieograniczonej eksploracji danych w największym dostępnym repozytorium organizacji, jednocześnie zapewniając pełny dostęp do wszystkich szczegółów danych. To wszystko bez transferowania i przetwarzania danych poprzedzającego ich analizę. Organizacje po prostu używają zarządzany i wydajny silnik asocjacyjny Qlik® Associative Engine do odczytu i indexowania danych oraz znalezienia wszystkich asocjacji między nimi – pośród wielu źródeł, w tym jezior danych Hadoop.

  Ponieważ Qlik Big Data Index® łączy i indeksuje wszystkie dane, to żadne elementy nie pozostają poza dostępem, a użytkownicy mają swobodę przeszukiwania, eksplorowania, wyciągania wniosków i zmiany perspektywy prezentacji danych. Bez ograniczeń i potrzeby oczekiwania na wsparcie specjalistów od przetwarzania danych.

  Dla optymalizacji wydajności Qlik Big Data Index® posługuje się językiem Qlik Selection Language (QSL), zamiast SQL. QSL to, oczekujący na patent, szybki język selekcji przeznaczony do ekstrakcji danych z wykorzystaniem indexu w miejsce bezpośredniego zastosowania zapytań SQL w repozytorium danych. W rezultacie osiąga się nieporównywalną wydajność oraz elastyczność.

  Analiza bez ograniczeń

  Qlik Big Data Index™ zmienia filozofię dostępu do danych: zamiast transferować dane do Qlik Sense®, silnik Qlik® Associative Engine jest przeniesiony bliżej danych. Przedsiębiorstwa, które wdrażają to rozwiązanie, wykorzystują siłę silnika asocjacyjnego na wielkich zbiorach danych do upowszechnienia szybkiej i interaktywnej eksploracji danych, co przekłada się na zdobywanie większej ilości użytecznych informacji. QABDI automatycznie zarządza relacjami w zbiorze danych podczas gdy użytkownicy eksplorują i analizują dane. Ponieważ dane Big Data mogą zostać wykorzystane na wiele sposobów, to Qlik Big Data Index® daje sposobność zaadresowania szerokiego spektrum potrzeb analitycznych użytkowników.

   

  Dane pozostają na miejscu

  Analitycy zawsze eksplorują aktualne informacje, gdyż Qlik Big Data Index® jest automatycznie aktualizowany gdy dane w systemach źródłowych są zmieniane. Kosztowny i czasochłonny proces transferu danych do tymczasowego repozytorium przed ich udostępnieniem użytkownikom jest już niepotrzebny. Ponadto wiele aplikacji może używać tych samych indeksów, co pozwala deweloperem i zaawansowanym użytkownikom na lepszą koordynację i ukierunkowanie działań.

   

  Skalowanie i zarządzanie

  Qlik Big Data Index® jest rozwiązaniem przygotowanym do wdrożenia dla wielu różnych zastosowań, a zatem także w wielu środowiskach. Może służyć jako struktura zarządzania danymi w źródłach oraz ośrodek rozproszonego procesowania danych w klastrze przy użyciu technologii konteneryzacji Docker i systemu zarządzania nimi Kubernetes. Dzięki temu organizacja ma możliwość wyboru platform, technologii i strategii najlepiej odpowiadających specyfice firmy.

   

  Możliwości

  Pozostawienie danych w systemach źródłowych przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej elastyczności przekłada się na wykorzystanie Qlik Big Data Index® w kilku scenariuszach analizy danych w Qlik Sense®:

   

  • Tryb skryptu – w Edytorze ładowania danych dostępny jest konektor Qlik Big Data Index® umożliwiający użytkownikowi automatyczne wygenerowanie skryptu ładującego dane zdefiniowane przez niego.
  • Tryb generowania aplikacji na żądanie (ODAG) – Rozszerza istniejące możliwości ODAG dzięki przyśpieszeniu działania zapytań i dostarczania wybranych danych do aplikacji szczegółowej.
  • Tryb na żywo – Bezpośrednie odpytywanie jeziora danych w czasie rzeczywistym z ominięciem wbudowanego silnika asocjacyjnego działającego w pamięci serwera Qlik Sense®, czyli z lokalnym dostępem do danych bez potrzeby ich ładowania.

   

  Qlik Big Data Index® rozszerza wykorzystanie technologii asocjacyjnej Qlik® Associative Experience w środowisku Big Data dzięki zastosowaniu wysokowydajnej, wielowątkowej wersji silnika asocjacyjnego Qlik® Associative Engine o rozproszonej strukturze. Różnica polega na przesunięciu obsługi asocjacji z interfejsu użytkownika do spodniej warstwy ekosystemu oraz indeksowaniu i przechowywaniu danych u źródła, bez potrzeby ich ładowania do pamięci.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24 godzin.