Corax i MiniCorax

Humansoft
Corax

Nowoczesne, wygodne oprogramowanie dla biznesu dopasowane do wielkości i potrzeb małego oraz średniego przedsiębiorstwa. Sprawdza się w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością, elastycznością, intuicyjnym sposobem obsługi.

Więcej

humansoft Corax to program dla firm poszukujących kompleksowych i niezawodnych rozwiązań do obsługi i prowadzenia małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Zawiera skalowalne do potrzeb rozwiązania, przeznaczone do obsługi najważniejszych obszarów firmy, takich jak: sprzedaż i dystrybucja, zaopatrzenie, magazyny, produkcja, usługi, finanse i księgowość, kadry i płace.

Posiada bogate zestawy analiz biznesowych ułatwiające zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa.

Program jest kompletnym rozwiązaniem zarówno dla firm prowadzących sprzedaż na ternie kraju jak również dla przedsiębiorstw prowadzących transakcje handlowe z państwami UE oraz spoza jej struktur.

Lista modułów

Pakiet Podstawowy

Posiada zestaw zaawansowanych rozwiązań do prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, zarządzania gospodarką magazynową, obsługi obszaru finansowego firmy oraz rozliczeń z US.

 

Obsługa handlowców

Moduł służy do zarządzania siecią przedstawicieli handlowych. Dostarcza gotowe analizy pozwalające kontrolować sprzedaż handlowców oraz naliczać prowizje na podstawie osiągniętych obrotów lub zapłaconych dokumentów.

 

System lojalnościowy

Zapewnia wygodną i sprawną obsługę programów lojalnościowych, które oparte są na naliczaniu punktów i wydawaniu towarów za punkty. Moduł obsługuje różne sposoby naliczania punktów. Daje możliwość szybkiej identyfikacji klienta przy użyciu karty identyfikacyjnej.

 

Plany transakcji

Łatwy w użyciu moduł do seryjnego tworzenia i drukowania dokumentów sprzedaży. Sprawdza się w firmach świadczących stałe, comiesięczne usługi, (np. monitoring, wywóz nieczystości ect).

 

Obsługa walut

Moduł do obsługi transakcji prowadzonych w walutach obcych oraz związanych z nimi wszelkich obligatoryjnych rozliczeń z US.

 

Import wyciągów bankowych

Automatyzuje proces rejestracji w programie wyciągów bankowych w PLN oraz walutach obcych.

 

Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł do prowadzenia podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. Bazuje na dokumentach sprzedaży, zakupu oraz innych dokumentach pochodzących z pakietu podstawowego. Automatyzuje czynności związane z księgowaniem dokumentów. Posiada generator deklaracji podatkowych.

 

Księga Handlowa

Moduł do prowadzenia pełnej księgowości. Umożliwia księgowanie dokumentów przeniesionych z pakietu podstawowego i innych modułów (Kadr i Płac i Środków Trwałych). Kontroluje wskazane do zaksięgowania dokumenty pod względem rachunkowym i bilansowym. Umożliwia generowanie sprawozdań księgowych oraz deklaracji PIT5 i CIT2.

 

e- Kontrola

Umożliwia generowanie na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów wskazanych do kontroli, za wybrany okres. Ułatwia porównanie danych zawartych w plikach JPK z danymi z systemu (np. z listą dokumentów, zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR).

 

Środki Trwałe

Przejrzysty i wygodny w użyciu moduł do rejestracji środków trwałych, niskocennych składników majątku, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczania umorzeń i amortyzacji. Pozwala na przeprowadzanie aktualizacji wyceny środków trwałych oraz sporządzania symulacyjnego przeszacowania majątku trwałego. Umożliwia ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym.

 

Kadry i Płace

Moduł do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z US i ZUS. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala zastosować go zarówno w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach budżetowych, jak również w zakładach pracy chronionej.

 

e-Deklaracje

Gwarantuje szybkie i bezpieczne przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych PIT i VAT do Urzędu Skarbowego. Usprawnia pracę w zakresie tworzenia, weryfikowania i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Daje możliwość grupowego podpisywania, wysyłania i pobierania UPO oraz archiwizowania e-deklaracji.

 

Serwis i usługi

Praktyczny moduł do prowadzenia ewidencji usług związanych z naprawami gwarancyjnymi, pogwarancyjnymi, usług budowlanych, instalacyjnych oraz rejestracji związanych z nimi kosztów. Pozwala kontrolować terminy realizacji zleceń usługowych oraz poszczególne etapy wykonania zlecenia. Tworzy bilans zlecenia, czyli tzw. rachunek kosztów i przychodów zlecenia.

 

Kompletacja

Moduł wspomaga proces kompletacji wyrobów w oparciu o różne receptury. Umożliwia wyprodukowanie towarów pod konkretne zamówienie oraz realizację zleceń opartych o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne. Automatycznie tworzy i drukuje zapotrzebowanie na surowce. Kontroluje stan realizacji zleceń produkcyjnych. Pozwala analizować koszty i przychody związane z wykonaniem zlecenia i konkretnego wyrobu.

 

Kontrola jakości

Moduł wspomaga pracę działu kontroli jakości umożliwiając obsługę procesu związanego z weryfikowaniem zgodności wybranych parametrów pod kątem spełnienia określonych norm. Kontrolą mogą być objęte: dostawy surowców oraz wyrobów gotowych.

 

Powiadomienia

umożliwia konstruowanie dowolnych, automatycznych powiadomień typu e-mail, sms, popup oraz ich bezobsługową wysyłkę do wybranej grupy, np. klientów, partnerów biznesowych lub pracowników. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala ściśle dopasować tematykę i zakres wysyłanych wiadomości do potrzeb firmy i poszczególnych działów.

 

OrangeSquid – środowisko rozszerzeń

Pakiet narzędzi programistycznych pozwalający dopasować program do konkretnych potrzeb firmy i użytkowników. Zawiera: generator wydruków, mechanizmy do budowania dodatkowych wyrażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w kartotekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych w programie.

Humansoft
MiniCorax

Łatwy w obsłudze i tani program do prowadzenia firmy – mikro oraz małej. W jego skład wchodzą następujące moduły: obsługi sprzedaży, magazynowy, finansów, księgowości, kadr i płac. Zawiera także rozwiązania do prowadzenia usług czy też szybkiej kompletacji wyrobów.

Więcej

humansoft MiniCorax to popularny program dla małych podmiotów gospodarczych i nowopowstałych firm.  Posiada nowoczesną a zarazem praktyczną i wygodną w użyciu funkcjonalność. Dzięki niej obsługa małej firmy staje się łatwiejsza i lepiej zorganizowana, co w efekcie pozwala działać  jej prężnie i wydajnie.

Program służy m.in.: do wystawiania i rejestracji faktur sprzedaży, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur zakupu, korekt i innych dokumentów w PLN.

Umożliwia prowadzenie kas i rachunków bankowych. Pomaga w prowadzeniu rozrachunków z kontrahentami oraz w rozliczeniach z US.

Pozwala kontrolować stany magazynowe oraz ułatwia inwentaryzację.

Współpracuje z kasami i drukarkami fiskalnymi, wagami elektronicznymi, kolektorami danych, etykieciarkami i innymi urządzeniami ułatwiającymi sprzedaż towarów.

Lista modułów

Pakiet Podstawowy

Zawiera funkcjonalności do obsługi sprzedaży, rejestracji zakupów, prowadzenia magazynów, rozrachunków z klientami i odbiorcami, rozliczeń z US oraz prowadzenia kas i rachunków bankowych. Posiada podstawowe analizy sprzedażowe, zakupowe i magazynowe.

 

Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł do prowadzenia podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. Bazuje na dokumentach sprzedaży, zakupu oraz innych dokumentach pochodzących z pakietu podstawowego. Umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów. Posiada generator deklaracji podatkowych.

 

Księga Handlowa

Moduł do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Zawiera szereg funkcjonalności oraz automatów ułatwiających  księgowanie dokumentów, wykonanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych oraz rozliczeń z US.

 

Środki Trwałe

Przejrzysty i wygodny  moduł do rejestracji środków trwałych, niskocennych składników majątku, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczania umorzeń i amortyzacji. Pozwala na przeprowadzanie aktualizacji wyceny środków trwałych oraz sporządzania symulacyjnego przeszacowania majątku trwałego. Umożliwia ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym.

 

Kadry i Płace

Moduł do prowadzenia kadr, naliczania wynagrodzeń oraz sporządzania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Umożliwia ewidencję umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło. Kontroluje stan urlopów. Współpracuje z programem „Płatnik”. Obsługuje e-Deklaracje.

 

Serwis i usługi

Praktyczny moduł do prowadzenia ewidencji usług związanych z naprawami gwarancyjnymi, pogwarancyjnymi, usług budowlanych, instalacyjnych oraz rejestracji związanych z nimi kosztów. Pozwala kontrolować terminy realizacji zleceń usługowych oraz poszczególnych ich etapów. Tworzy bilans zlecenia, czyli tzw. rachunek kosztów i przychodów zlecenia.

 

Kompletacja

Moduł wspomaga prowadzenie prostej produkcji oraz kompletacji wyrobów. Pozwala na wyprodukowanie towarów pod konkretne zamówienie oraz realizację zleceń opartych o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne. Automatycznie tworzy i drukuje zapotrzebowanie na surowce. Kontroluje stan realizacji zleceń produkcyjnych oraz pozwala analizować koszty i przychody związane z wykonaniem danego zlecenia lub wyrobu.

 

Edytor widoków i wydruków

Zestaw prostych narzędzi do projektowania dodatkowych wzorców wydruku dokumentów i raportów oraz tworzenia widoków ekranu uwzględniających indywidualne wymagania użytkownika.

Humansoft
Corax dla biur rachunkowych

Specjalna wersja systemu Humansoft Corax zaprojektowana z myślą o biurach rachunkowych i kancelariach podatkowych. Zawiera komplet rozwiązań księgowych takich jak rozwiązania do pełnej obsługi kadrowo-płacowej oraz ewidencji podatkowej ułatwiające prowadzenie spraw podatkowo-rachunkowych.

Gotowy na JPK !

Więcej

Wysoki stopień automatyzacji, zgodność z przepisami i niezawodność to tylko niektóre zalety systemu humansoft Corax w wersji dla biur rachunkowych. Intuicyjne, dobrze przemyślane rozwiązania zapewniają biurom rachunkowym wygodną pracę w zakresie obsługi rachunkowo-podatkowej firm oraz prowadzenia dokumentacji klientów.

Zakres wsparcia programu obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Sporządzanie planów kont dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Kontrolowania zobowiązań i należności klientów
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań do urzędu statystycznego
  • Przygotowywanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymaganiami klientów
  • Naliczanie wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem wszelkich potrąceń i dodatków stosowanie do specyficznych rozwiązań płacowych klienta oraz wiążących postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania
  • Rozliczanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS
  • Tworzenie i wysyłanie elektronicznych deklaracji podatkowych oraz danych w plikach JPK (e-Kontrola)

Lista modułów

Pakiet podstawowy

Zawiera funkcjonalności do obsługi: kartotek kontrahentów, faktur, przelewów, kas i rachunków bankowych, rozrachunków z klientami, rejestrów VAT oraz deklaracji VAT

 

Obsługa walut

Moduł do obsługi transakcji prowadzonych w walutach obcych oraz związanych z nimi wszelkich obligatoryjnych rozliczeń z US.

 

Plany transakcji

Prosty w użyciu moduł, za pomocą którego biuro rachunkowe może seryjnie tworzyć i drukować dla klientów comiesięczne dokumenty sprzedaży.

 

Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł pozwala na obsługę księgową firm, rozliczających się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Automatyzuje czynności związane z księgowaniem dokumentów. Posiada generator deklaracji podatkowych.

 

Księga Handlowa

Moduł do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Pozwala obsługiwać przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności.

 

e- Kontrola

Umożliwia wygenerowanie na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów wskazanych do kontroli, za wybrany okres. Ułatwia porównanie danych zawartych w plikach JPK z danymi z systemu (np. z listą dokumentów, zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR).

 

Import wyciągów bankowych

Automatyzuje proces rejestracji w programie wyciągów bankowych w PLN oraz walutach obcych.

 

Środki trwałe

Przejrzysty i wygodny moduł do ewidencjonowania i amortyzowania majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na wprowadzenie do programu nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Umożliwia ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym.

 

Kadry i Płace

Moduł do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz rozliczeń z US i ZUS. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala obsłużyć firmę handlową, produkcyjną, usługową a także instytucje budżetowe oraz zakłady pracy chronionej.

 

e-Deklaracje

Pozwala na bezpieczne przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych PIT i VAT do US. Usprawnia pracę w zakresie tworzenia, weryfikowania i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Daje możliwość grupowego podpisywania, wysyłania i pobierania UPO oraz archiwizowania e-deklaracji.

 

Powiadomienia

umożliwia konstruowanie dowolnych, automatycznych powiadomień typu e-mail, sms, popup oraz ich bezobsługową wysyłkę do wybranej grupy, np. klientów, partnerów biznesowych lub pracowników. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala ściśle dopasować tematykę i zakres wysyłanych wiadomości do potrzeb firmy i poszczególnych działów.

 

OrangeSquid – środowisko rozszerzeń

Pakiet narzędzi pozwalający dopasować program do konkretnych potrzeb biura rachunkowego. Zawiera: generator wydruków, mechanizmy do budowania dodatkowych wyrażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w kartotekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych w programie.

Od 25 lat z pasją tworzymy systemy do zarządzania.

48 360 89 58