Wysokiej klasy system ERP

Humansoft Hermes SQL

Program Hermes dla handlu i do usług

To innowacyjny, wygodny w użyciu system ERP wyróżniający się bezkonkurencyjnymi możliwościami adaptacji. Posiada wyjątkowo elastyczną architekturę otwartą na indywidualne potrzeby przedsiębiorstw i użytkowników.

Wyjątkowe oprogramowanie ERP dla firm

Dzięki swojej strukturze nasz program ERP dla handlu i do usług adaptuje się w każdej organizacji oraz dopasowuje do każdej sytuacji. Dzieje się tak niezależnie od wielkości i złożoności struktur, a także branży, w której działa firma. W świecie systemów ERP tego typu zdolność nie jest powszechna. Program Humansoft Hermes SQL daje w tym zakresie unikalne możliwości niedostępne w innych systemach tej klasy.

Funkcjonalny system ERP

Naszym Klientom dostarczamy w pełni funkcjonalny i dopasowany do ich potrzeb system ERP, z gwarancją gotowości programu do spełnienia nowych wymagań powstających wraz z rozwojem firmy. Jednocześnie, jako producent zapewniamy zgodność programu Hermes z obowiązującymi przepisami podatkowymi i księgowymi, a także stałą rozbudowę funkcjonalności naszego oprogramowania dla handlu oraz usług.

Więcej

Wyjątkowy stopień elastyczności programu humansoft HermesSQL osiągnęliśmy nowatorskim podejściem do architektury systemu i potrzeb biznesu. Program wyposażyliśmy w inteligentne narzędzia i komponenty umożliwiające modyfikację do konkretnych wymagań przedsiębiorstwa. To dzięki nim możliwe jest m.in.: tworzenie dodatkowych wzorców wydruku, własnych widoków tabel, rozszerzanie standardowych funkcjonalności o indywidualne rozwiązania, jak również dopisywanie autorskich modułów branżowych.

Jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie, jest to niezwykle ważne, gdyż klasyczne wymagania klientów stanowią zazwyczaj 80% faktycznych potrzeb firmy. Pozostałe wymagania to niestandardowe potrzeby wynikające, ze specyfiki działania przedsiębiorstwa, które często decydują o przewadze rynkowej firmy. W ofertach producentów oprogramowania biznesowego nie ma gotowych rozwiązań dla tego typu potrzeb. W tym przypadku doskonale sprawdza się elastyczność systemu humansoft HermesSQL, która pozwala dopisywać funkcjonalności „pod klucz”.

Innym istotnym aspektem systemu humansoft HermesSQL jest zachowanie pełnego bezpieczeństwa indywidualnie projektowanych rozwiązań. Instalacje kolejnych aktualizacji programu są nie tylko proste w wykonaniu, ale również bezpieczne dla dodatkowych rozwiązań. Zapisywane są w specjalnym, wydzielonym obszarze bazy danych, co w czasie  aktualizacji systemu,  gwarantuje im pełną ochronę .

Lista modułów

Handel i Magazyny

Funkcjonalny, wyposażony w nowoczesne narzędzia moduł do obsługi handlu detalicznego i hurtowego, zarządzania finansami firmy, sterowania polityką cenową i rabatową oraz prowadzenia gospodarki wielomagazynowej.

 

Controlling sprzedaży

Profesjonalne rozwiązanie niezbędne w procesie prognozowania, planowania i oceny działań związanych ze sprzedażą. Umożliwia analizowanie sprzedaży z wielu perspektyw, m.in.: czasu, produktów, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji, grupy odbiorców, regionu czy wielkości transakcji. Pozwala dogłębnie analizować dynamikę trendów rynkowych oraz tworzyć symulacyjne scenariusze sprzedaży wraz z możliwością prześledzenia ich wpływu na wynik firmy.

 

EDI (Electronic Data Interchange)

Umożliwia elektroniczne przesyłanie dokumentów handlowych pomiędzy dostawcami i odbiorcami, odbywające się w standardzie EDI (obsługa e-faktury)

 

Zamówienia i rezerwacje

Moduł zwiększa sprawność działania firmy w zakresie obsługi zamówień własnych oraz zamówień na sprzedaż. Pozwala na automatyczne obliczanie i tworzenie zapotrzebowania w oparciu o rożne kryteria (np. najtańsza dostawa, najszybsza dostawa, główny dostawca)  lub na podstawie: zamówień klientów, statystyk sprzedaży towarów oraz założonych zapasów minimalnych i maksymalnych towarów. Obsługuje automatyczną rezerwację towarów.

 

Opakowania zwrotne

Doskonale sprawdza się w firmach, które potrzebują rozwiązań upraszczających ewidencję i zarządzanie opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi. Zawiera raporty pozwalające uzyskać szczegółowe dane na temat obrotu opakowaniami we wskazanym czasookresie, z możliwością filtrowania wyników analizy wg salda opakowań oraz z podziałem na odbiorców i dostawców. Pozwala prowadzić rozrachunki z tytułu sprzedaży i zakupu opakowań kaucjonowanych.

 

Obsługa walut

Specjalnością modułu jest kompleksowa obsługa transakcji handlowych prowadzonych w walutach obcych oraz związanych z nimi wszelkich, obligatoryjnych rozliczeń z US.

 

Plany transakcji

Prosty w użyciu moduł, za pomocą którego można seryjnie tworzyć i drukować dokumenty sprzedaży. Sprawdza się w firmach świadczących stałe, comiesięczne usługi, takie jak monitoring czy wywóz nieczystości.

 

Obsługa handlowców

Moduł służy do zarządzania siecią przedstawicieli handlowych. Dostarcza gotowe analizy pozwalające kontrolować sprzedaż handlowców oraz naliczać prowizje na podstawie osiągniętych obrotów lub zapłaconych dokumentów.

 

System lojalnościowy

Zapewnia wygodną i sprawną obsługę programów lojalnościowych, które oparte są na naliczaniu punktów i wydawaniu towarów za punkty. Moduł obsługuje różne sposoby naliczania punktów. Daje możliwość szybkiej identyfikacji klienta przy użyciu karty identyfikacyjnej.

 

Powiadomienia

umożliwia konstruowanie dowolnych, automatycznych powiadomień typu e-mail, sms, popup oraz ich bezobsługową wysyłkę do wybranej grupy, np. klientów, partnerów biznesowych lub pracowników. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala dopasować ściśle tematykę i zakres wysyłanych wiadomości do potrzeb firmy i poszczególnych działów.

 

Lokalizacje

Moduł ułatwia szybką identyfikację miejsca składowania towarów oraz sprawne wydanie ich z magazynu.

 

Kontrola jakości

Moduł wspomaga pracę działu kontroli jakości umożliwiając obsługę procesu związanego z weryfikowaniem zgodności wybranych parametrów pod kątem spełnienia określonych norm. Kontrolą mogą być objęte: dostawy surowców, przyjęcia półproduktów oraz wyrobów gotowych.

 

Zarządzanie produkcją

Nowoczesny i kompleksowy moduł do obsługi działalność produkcyjnej firmy. Wyposażony jest w rozwiązania pozwalające precyzyjnie planować i harmonogramować produkcję, ewidencjonować rzeczywisty jej przebieg,  prowadzić kontrolę jakości surowców, półproduktów i wyrobów oraz rozliczać koszty produkcji. Zapewnia wsparcie analityczne i pełny nadzór nad procesem wytwarzania wyrobów. Doskonale sprawdza się w różnych branżach, w tym w szczególności: metalowej, maszynowej, chemicznej, wydawniczej i spożywczej.

 

Kompletacja

Moduł wspomaga obsługę uproszczonych procesów produkcyjnych związanych z kompletowaniem i konfekcjonowaniem wyrobów. Pozwala realizować zlecenia produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”.

 

Serwis i usługi

Porządkuje wewnętrzne procesy zawiązane z obsługą zleceń usługowych i serwisowych oraz zapewnia kontrolę nad ich realizacją. Automatyzuje proces wystawiania zleceń, dokumentów magazynowych i faktur.  Moduł przeznaczony dla firm specjalizujących się w serwisie maszyn i urządzeń oraz prowadzących wszelkiego rodzaju usługi.

 

Książka Przychodów i Rozchodów

Pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Automatyzuje czynności związane z księgowaniem dokumentów. Posiada generator deklaracji podatkowych pozwalających na comiesięczną kontrolę przychodów i kosztów działalności podstawowej firmy.

 

Księga Handlowa

Profesjonalne rozwiązanie do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Sprawdza się w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności, w tym również w spółkach prowadzących transakcje wielowalutowe. W module zastosowano wiele udogodnień przyspieszających pracę a także automatyzujących podstawowe czynności, takie jak: księgowanie dokumentów, tworzenie zestawień księgowych, przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych.

 

Import wyciągów bankowych

Zapewnia szybkie i bezbłędne importowanie do programu wyciągów bankowych zarejestrowanych w PLN oraz walucie obcej. Z chwilą zaimportowania wyciągów program dokonuje automatycznej aktualizacji stanu należności i zobowiązań.

 

Środki trwałe

Przejrzysty i wygodny w użyciu moduł wspierający firmę w zakresie ewidencjonowania i amortyzowania majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Umożliwia ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym.

 

Kadry i Płace

Ergonomiczny i funkcjonalny moduł przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala zastosować go zarówno w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach budżetowych, jak również w zakładach pracy chronionej.

 

e-Deklaracje

Gwarantuje szybkie i bezpieczne przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych PIT i VAT do Urzędu Skarbowego. Usprawnia pracę w zakresie tworzenia, weryfikowania i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Daje możliwość grupowego podpisywania, wysyłania i pobierania UPO oraz archiwizowania e-deklaracji.

 

e- Kontrola

Moduł umożliwia wygenerowanie na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów wskazanych do kontroli, za wybrany okres. Kontroluje dane pod kątem kompletności i spójności z polami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wykrycia nieścisłości prezentuje szczegółowy raport z opisem brakujących lub niepełnych informacji. Ułatwia także porównanie danych zawartych w plikach JPK z danymi z systemu (np. z listą dokumentów, zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR).

 

OrangeSquid Standard  – środowisko rozszerzeń

Podstawowy pakiet narzędzi programistycznych pozwalający dopasować program do konkretnych potrzeb firmy i użytkowników. Zawiera: generator wydruków, mechanizmy do budowania dodatkowych wyrażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w kartotekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych w programie.

 

OrangeSquid Professional – środowisko rozszerzeń

Zestaw zaawansowanych narzędzi programistycznych przeznaczony dla najbardziej wymagających przedsiębiorstw. Daje największe możliwości dostosowania programu do indywidualnych potrzeb firmy, poprzez możliwość zaprojektowania własnych rozwiązań branżowych oraz programów rozszerzających podstawową funkcjonalność systemu.

Finansowanie zakupu

DOTACJE UNIJNE na lata 2014 – 2020

Polska jest obecnie największym beneficjentem pomocy unijnej. Na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Firmy mogą otrzymać wsparcie w formie dotacji unijnych lub środków zwrotnych.

Na co przeznaczone będą fundusze?

Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową). Natomiast największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców zwłaszcza dla małych i średnich firm. Fundusze Europejskie stawiają na rozwój innowacyjnych firm oraz na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi. Podobnie jak w ubiegłych latach firmy mogą liczyć na dofinansowanie zakupu oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.

Nadal finansowane będą inwestycje dotyczące ochrony środowiska i energetyki, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Rodzaje programów i Instytucje zarządzające programami unijnymi

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce przez Krajowe Programy Operacyjne zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programy Regionalne zarządzane przez Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Program Polska Wschodnia obejmujący takie województwa jak: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju.

Więcej informacji na www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

KREDYT TECHNOLOGICZNY

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – kredyt na Innowacje Technologiczne. BGK pełni funkcję instytucji pośredniczącej w pozyskiwaniu w/w kredytu na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju.

Dofinansowanie – „Kredyt na innowacje technologiczne” przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projektów dotyczących wdrożenia wyników B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

 • Termin naboru wniosków: od 20 lutego 2017 do 29 marca 2017
 • Dla kogo jest przeznaczone dofinansowanie: mikro, maili i średni przedsiębiorcy
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN
 • Intensywność wsparcia: 50% kosztów usług doradczych, pozostałe koszty kwalifikowane zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej

Kategorie kosztów kwalifikowanych:

 • Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej
 • Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne
 • Zakup nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej
 • Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 • Zakup robót i materiałów budowlanych
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w tym oprogramowania

Wysokość dotacji – kredyt na innowacje technologiczne

Wysokość dotacji na koszty inwestycyjne będzie przydzielana zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej gdzie dopuszczalna pomoc w stosunku do poziomu określonego na mapie, dla poszczególnych województw może być zwiększona:

 • Dla średnich firm o 10%
 • Dla małych i mikrofirm o 20%

Więcej informacji dotyczących konkursu na: www.bgk.pl

 

LEASING – korzystna forma nabycia oprogramowania!

Od kliku lat współpracujemy z Europejskim Funduszem Leasingowym. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z dogodnej formy finansowania zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania poprzez leasing.

 

Dlaczego warto korzystać z leasingu?
 • Leasingodawca finansuje całą inwestycję łącznie z podatkiem VAT (leasing operacyjny).
 • Klient odlicza VAT płacony ratami leasingowymi od bieżącego należnego VAT-u.
 • W leasingu operacyjnym raty oraz wpłata własna (czynsz inicjalny) w całości stanowią dla Klienta koszt uzyskania przychodu.
 • Leasing nie obciąża zdolności kredytowej Klienta występuje bowiem jako koszt.
 • Leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego.
 • Zamiast zaświadczenia z US wystarczy oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec Skarbu Państwa.
 • Harmonogramy spłat dopasowuje się do indywidualnych potrzeb Klienta
 • Leasing to szybkie i wygodne zewnętrzne finansowanie, dzięki któremu Klient może własne środki przeznaczyć na bieżącą działalność operacyjną
 • Inwestycja zarabia sama na spłacenie rat leasingowych
Kiedy warto sięgnąć po leasing?
 • …Firma nie chce inwestować środków własnych
 • …Firma nie chce naruszać zdolności kredytowej
 • …w ramach posiadanych środków Firma chce zwiększyć wielkość zamówienia
 • …Firma poszukuje finansowania elastycznego, dostosowanego do jej możliwości i charakteru działalności

 

Zapraszamy do kontaktu!

Barbara Pająk
tel: (48) 360 89 58 wew. 16
kom: 600-274-763
e-mail: b.pajak@humansoft.pl

Umów bezpłatną prezentację systemu!

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Poprzez wysłanie formularza, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w nim zawartych przez Humansoft Sp. z o.o. Więcej w „Polityce prywatności”


Od 25 lat z pasją tworzymy systemy do zarządzania.

48 360 89 58