Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  Nowoczesny system ERP dla produkcji

  HermesSQL to nowoczesny program do zarządzania produkcją. Pozwala właściwie zorganizować produkcję, usprawnić „łańcuch dostaw” a także maksymalnie wykorzystać posiadane środki produkcji i zasoby ludzkie. Daje możliwość pełnej identyfikacji procesów produkcyjnych wraz z łatwym śledzeniem surowców i wyrobów gotowych na wszystkich etapach produkcji. Jednocześnie jest to program magazynowy, który wspiera prowadzenie  gospodarki magazynowej oraz sprawne zarządzenie materiałami, surowcami oraz wyrobami gotowymi.

  Jako profesjonalny systemem ERP łączy produkcję z procesami sprzedaży, zaopatrzenia, finansami i księgowością. Doskonale sprawdza się w firmach wyspecjalizowanych w produkcji jednostkowej i seryjnej. Wspiera nowoczesne zarządzanie produkcją i daje pełną kontrolę nad produkcją. Współpracuje także z Platformą B2B, EDI oraz sklepem internetowym.

  Zobacz jak za pomocą systemu HermesSQL można wygodnie zarządzać produkcją i na czym polega efektywne zarządzanie produkcją w naszym programie!

  Technologia – normatyw zakładowy

  W programie szczegółowo opiszesz każdy rodzaj technologii produkcji. Zdefiniujesz skład materiałowy wyrobu (surowce, półprodukty, zmienniki), rodzaje poszczególnych czynności i operacji oraz przypiszesz zasoby produkcyjne, czyli pracowników, maszyny i narzędzia biorące udział w procesie wytworzenia wyrobu. Zapiszesz informacje dotyczące sposobu obliczania kosztu wyrobu, czasu realizacji, ilości odpadów powstających w czasie produkcji oraz prac zleconych kooperantom. Dzięki szczegółowemu opisowi technologii ocenisz zdolności produkcyjne firmy pod względem realizacji bieżących zamówień oraz przewidywanych zleceń produkcyjnych. Dowiesz się także na kiedy i z jakim orientacyjnym kosztem możesz wyprodukować określoną partię wyrobu.

  Dokumenty związane z technologią – rysunki techniczne, instrukcje czy karty technologiczne – możesz podpiąć bezpośrednio pod technologię.

  Kalkulacja kosztów produkcji

  Program pozwoli na wykonanie wstępnej kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia wyrobu jeszcze przed uruchomieniem zlecenia produkcyjnego. Po zrealizowaniu zlecenia, w oparciu o dane zapisane w technologii i sporządzone formuły kosztowe, dostarczy informacji na temat rentowności wykonania wyrobu. Fabryczne kalkulacje wariantowe długookresowe możesz elastycznie dopasować do potrzeb, na przykład modyfikując koszy normatywne.

  Program do planowania produkcji

  HermesSQL jako program do zarządzania produkcją umożliwia także tworzenie wariantowych planów produkcyjnych na podstawie analizy chodliwości, prognozy sprzedaży, przyjętych zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. Tworząc plan produkcyjny, system sprawdza zapotrzebowanie na surowce oraz analizuje zdolności produkcyjne zasobów produkcyjnych pod kątem dostępnych roboczogodzin. Plan możesz wygenerować w dowolnym ujęciu czasowym.

  Planowanie zakupów materiałowych

  Program pozwoli Ci rozsądnie zaplanować potrzeby materiałowe tak, by nie tworzyć zbędnych i kosztownych zapasów na magazynie. Obliczy zapotrzebowanie, uwzględniając przyjęte zamówienia klientów i zaplanowane zlecenia produkcyjne, tworząc spójny „łańcuch dostaw”. Dzięki temu możesz być pewny, że surowce otrzymasz w ilości i terminie pozwalającym uruchomić produkcję zgodnie z przyjętym planem.

   

  Istniejące zapotrzebowanie utworzysz także w oparciu o parametry zapisane przy dostawcy, takie jak: partia zakupowa, średni czas dostawy, minimalna ilość zakupowa, okres zamrożenia oraz częstotliwość dostaw. Dostęp do wielu metod tworzenia zapotrzebowania daje możliwość elastycznego zamawiania surowców, dopasowanego do bieżących potrzeb produkcyjnych i przyjętych priorytetów, dzięki czemu utrzymywany jest równocześnie optymalny stan magazynowy.

  Emisja zleceń produkcyjnych

  System umożliwia wygenerowanie zleceń produkcyjnych wraz z podzleceniami na półprodukty i rezerwacją surowców. Z poziomu zlecenia produkcyjnego możesz wykonać kilka operacji, na przykład wydać surowce pod zlecenie, wydrukować przewodniki warsztatowe, sprawdzić stopień realizacji zlecenia produkcyjnego i rozliczyć wykonaną ilość.

  Emisja zleceń kooperacyjnych

  Program umożliwia także wygenerowanie zleceń produkcyjnych dla podwykonawców wraz z kontrolą stanów magazynowych powierzonych do produkcji surowców. Monitorowanie oraz rozliczanie poszczególnych zleceń umożliwia analizę brakowości u kooperantów.

  Harmonogram – Planowanie zasobów z programem do harmonogramowania produkcji

  Zarządzanie produkcją wspierane przez program HermesSQL zautomatyzuje proces planowania zasobów pod produkcję. System na podstawie maksymalnego obciążenia i czasu pracy maszyny, optymalnie rozłoży prace na poszczególne gniazda produkcyjne uwzględniając operacje wykonywane u podwykonawców. Pod każdą maszynę podpięty jest kalendarz, który zawiera informacje na temat pracy, przestojów, planowanych przeglądów i modernizacji maszyny.

   

  Program według wybranego algorytmu, generuje kolejność wykonywanych operacji produkcyjnych tak by realizacja zleceń odbywała się płynnie, bez zbędnych przestojów. Dla poszczególnych zleceń produkcyjnych wygeneruje daty planowanego rozpoczęcia i zakończenia pojedynczych operacji. W przypadku braku możliwości wykonania operacji w terminie wyświetli raport, podając przyczynę konfliktu.

   

  Wstępne zaharmonogramowanie toku pracy pozwoli uzyskać informacje na temat czasu i kolejności wykonywania operacji zlecenia produkcyjnego, a także da możliwość przygotowania planu pracy dla poszczególnych stanowisk roboczych lub pracowników według kompetencji. Za pomocą wykresu Gantta możesz kontrolować przebieg wykonania planu produkcyjnego i na bieżąco reagować w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

   

   

  W trakcie trwania cyklu produkcyjnego, na podstawie meldunków, nasz program do zarządzania produkcją uzupełni faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Dzięki temu uzyskasz informację o rzeczywistym przebiegu produkcji.

   

  Jeśli więc poszukujesz najlepszego rozwiązania dla harmonogramowania produkcji – HermesSQL jest dobrym wyborem dla Twojej Firmy!

  Analizowanie produkcji w toku dzięki oprogramowaniu ERP

  Raporty dostępne w programie pozwalają mieć pełną kontrolę nad przebiegiem produkcji oraz obciążeniem gniazd produkcyjnych. Korzystając z analizy produkcji w toku dowiesz się w jakiej fazie produkcji, czyli w trakcie której operacji są poszczególne zlecenia produkcyjne. Natomiast wykonując analizę planu produkcyjnego uzyskasz informację dotyczącą zaplanowanych operacji na poszczególne gniazda produkcyjne.

   

  Zarządzanie produkcją w oparciu o program HermesSQL to przede wszystkim dostęp do analiz. Program dostarczy Ci różnego typu analizy, które ułatwiają utrzymanie kontroli nad produkcją. W systemie możesz także tworzyć własne raporty z produkcji. Jednak najbardziej zaawansowane, interaktywne analizy produkcyjne o różnym poziomie szczegółowości, opracujesz na platformie analitycznej BI – Qlik.

   

  > Zobacz więcej!

  Panele produkcyjne

  Panele produkcyjne umożliwiają rejestrację zdarzeń produkcyjnych bezpośrednio na hali produkcyjnej. Za ich pomocą możesz rejestrować: rozpoczęcie, zatrzymanie, wznowienie lub zakończenie operacji oraz zameldować ilości wykonanych czynności. W tle system wygeneruje odpowiednie dokumenty, rejestrując ruchy magazynowe związane z wydaniem surowców i przyjęciem wyrobów gotowych na magazyn. Gromadzone na bieżąco informacje z przebiegu produkcji dadzą możliwość analizy danych z produkcji w toku.

  Kontrola jakości

  Program daje możliwość planowania działań związanych z kontrolą jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz przechowywania parametrów pokontrolnych. Za pomocą numeru partii, pozwala śledzić każdą pojedynczą sztukę. Pełna identyfikacja zapewnia szybkie odnalezienie dostawcy surowca, wykonawcy, miejsca wytworzenia wyrobu oraz jego odbiorców.

  Monitory wydziałowe

  Monitory wydziałowe pomagają zarządzać pracą na terenie hali produkcyjnej, wyświetlając informacje na temat aktualnie realizowanych operacji na produkcji.

  Rejestracja produkcji

  Meldunki zwrotne z produkcji pozwalają śledzić każdy etap realizacji zlecenia produkcyjnego. Za ich pomocą zaewidencjonujesz rzeczywiste zużycie surowca oraz faktyczny czas pracy maszyny i wykonawców. Daje to możliwość analizy efektywność wykorzystania gniazd produkcyjnych i zasobów ludzkich a także weryfikacji poprawności stworzonych technologii i wykrycia ewentualnych odchyleń od norm.
  W systemie meldunki możesz wprowadzać z kilku poziomów, pojedynczo lub grupowo. Proces meldowania uprościsz wykorzystując czytniki kodów kreskowych, dzięki którym składanie meldunków będzie odbywało się szybko i bez pomyłek.

  Utrzymanie ruchu z programem ERPUtrzymanie ruchu

  Pełna sprawność techniczna maszyn umożliwia zachować ciągłość procesu produkcyjnego. Dlatego w programie możliwy jest monitoring produkcji pod kątem stanu pracy maszyn. Dostęp do rejestrowanych na bieżąco informacji na produkcji (awaria, przestój) pozwala szybko podjąć działania zaradcze. Za pomocą programu zaplanujesz symulację przerw technologicznych, takich jak: remonty, przeglądy czy prace konserwacyjne, którą wykonasz w oparciu o analizę harmonogramu produkcji, czyli czytelny wykres Gantta.

   

  Rozliczanie kosztów produkcjiRozliczenie kosztów produkcji

  System pozwala obliczyć koszty związane z wytworzonymi na zleceniach wyrobami. Umożliwia przeprowadzenie analizy jednostkowego kosztu produktu na poszczególne operacje zlecenia produkcyjnego oraz konkretny wyrób.

   

   

  Powiadomienia SMS wysyłane przez system ERP dla produkcjiPowiadomienia e-mail, sms

  Za pomocą wiadomości e-mail, sms czy okien pop-up, program poinformuje Cię o najważniejszych zdarzeniach. Możesz skorzystać z fabrycznych powiadomień, na przykład o zmianie statusu w zamówieniach klientów, dostawców czy w zleceniach produkcyjnych. Cykliczne raporty w formie pdf, xls, na przykład na temat stanów magazynowych poniżej zakładanego minimum, mogą także otrzymywać pracownicy, którzy nie posiadają dostępu do programu. Powiadomienia możesz zdefiniować również dla swoich klientów, na przykład wysyłające informacje o etapie realizacji zamówionej pozycji w zleceniu produkcyjnym. To co najbardziej Ci się spodoba, to możliwość tworzenia własnych, dowolnych powiadomień dzięki, którym Twoja praca stanie się łatwiejsza.

  Chcesz umówić się na prezentację on-line lub zamówić wersję demo?

  Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!